Koraki do FM certificiranja

Da postanejo imetniki FSC FM certifikata, morajo gozdnogospodarska podjetja izpolnjevati zahteve enega ali več veljavnih FM standardov, ki jih določa FSC. Ko temu prilagodijo svoje procese upravljanja z gozdovi, gozdnogospodarska podjetja oceni neodvisno certifikacijsko telo, da ugotovi skladnost z veljavnimi standardi.

Pred pridobitvijo FSC certifikata se mora podjetje strinjati tudi s FSC Politiko povezovanja.

Forest in Bosnia and Herzegovina
Bruno Marić
KORAK
01

NALOŽITE SI USTREZNE STANDARDE

FSC standardi za upravljanje z gozdovi (FSC FM) so jedro certificiranja upravljanja z gozdovi in pomagajo zagotoviti, da se FSC certificirani gozdovi upravljajo ob upoštevanju okoljskih, družbenih in gospodarskih dejavnikov za vse, za vedno. Za vsako državo so posebej prilagojeni.

Vsi uradni standardi FSC FM za države regije Adria-Balkan so na voljo tudi v angleškem in ustreznem lokalnem jeziku.

Opomba: certificiranje FSC FM je trenutno možno v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Srbiji in Sloveniji.

 

KORAK
02

ČE JE POTREBNO, KONTAKTIRAJTE USPOSOBLJENEGA SVETOVALCA

Da bi prispevali k celovitosti in kakovosti sistema, v regiji FSC Adria-Balkan spodbujamo certifikacijske svetovalne storitve, ki jih ponujajo usposobljeni svetovalci. Slednji vam lahko po potrebi pomagajo pri pripravi na revizijo.

 

KORAK
03

IZBERITE AKREDITIRANO CERTIFIKACIJSKO TELO IN ODDAJTE VLOGO ZA CERTIFIKACIJO

Certifikacijsko telo vas bo prosilo, da predložite nekaj osnovnih informacij o sistemu upravljanja z gozdovi vašega podjetja in obsegu certificiranja FSC, da se lahko sestavi načrt in ocenijo stroški, povezanih z dejavnostmi presoje.

Spodaj boste našli seznam akreditiranih certifikacijskih teles, ki delujejo v regiji Adria-Balkan. Poiščite certifikacijska telesa z oznako "FM, CoC" za certificiranje upravljanja z gozdovi.

 

KORAK
04

UPOŠTEVAJTE ZAHTEVE STANDARDA

Podjetje se mora pripraviti na inšpekcijski obisk certifikacijskega telesa. Upoštevati mora sistem FSC in izvajati postopke, ki so v skladu z zahtevami, določenimi v uporabljenem standardu (glede na strukturo organizacije in proizvodnih procesov se bo morda potrebno sklicevati na dodatne standarde: FSC-STD-30-005 V2-0 FM standard skupine za upravljanje z gozdovi, FSC-STD-01-003 V1-0 SLIMF merila sprejemljivosti).

Dodatne standarde najdete s klikom na povezavo "Center za dokumente".

KORAK
05

PODPRITE REVIZIJO NA KRAJU SAMEM VAŠEGA IZBRANEGA CERTIFIKACIJSKEGA TELESA

Gozdnogospodarska (FM) podjetja, ki se želijo certificirati, morajo opraviti revizijo oziroma presojo. Sledi izdelava revizijskega poročila, na podlagi katerega certifikacijsko telo sprejme odločitev. Poleg tega morajo certificirana FM podjetja opraviti letno nadzorno presojo in ob koncu petletnega obdobja presojo za obnovitev certifikata.

KORAK
06

PRIDOBITE ODOBRITEV CERTIFIKATA

Po pozitivni certifikacijski odločitvi prejme podjetje FSC certifikat in unikatne FSC certifikatne ter licenčne kode. Od te točke naprej je mogoče prodajati FSC certificirane gozdne materiale in izdelke ter uporabljati blagovne znamke FSC za promocijo prizadevanj FM podjetja za odgovorno upravljanje z gozdovi pri njihovih strankah in drugih deležnikih.