Vrste FSC certificiranja

FSC je razvil dve glavni vrsti certificiranja: certificiranje upravljanja gozdov (angleško Forrest Management – FM) in certificiranje verige sledljivosti (angleško Chain of Custody – CoC). Preverjanje vseh zahtev FSC je zagotovilo, da materiali in proizvodi z oznako FSC prihajajo iz odgovornih virov.

Forest in Bosnia and Herzegovina
Bruno Marić
Forest manager

Certificiranje upravljanja gozdov

FSC certifikat za upravljanje z gozdovi potrjuje, da se z gozdom upravlja oziroma gospodari na način, ki ohranja biološko raznovrstnost in koristi življenju lokalnega prebivalstva in zaposlenih ter je ekonomsko...

Wood factory

Certificiranje verige sledljivosti

Certificiranje verige sledljivosti FSC predstavlja verodostojno zagotovilo, da proizvodi, ki se prodajajo z označbo FSC, izvirajo iz dobro upravljanih gozdov, nadzorovanih virov ali predelanih materialov.