Uredba EU o lesu (EUTR)

Uredba EU o lesu (EUTR) je začela veljati marca 2013 z namenom preprečevanja prodaje nezakonitega lesa in lesnih proizvodov na trgu EU. Sedaj mora vsak udeleženec, ki daje les ali lesne proizvode prvič na trg, zagotoviti, da je bil uporabljeni les zakonito posekan in, v določenih primerih, zakonito izvožen iz države poseka.

Delni konec veljavnosti: 29. 12. 2024
Razveljavljeno z uredbo EUDR: 31. 12. 2027

EUTR EU flag

Vprašanja in odgovori

 1. Kaj je uredba EU o lesu?

  Uredba EU o lesu (Uredba št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010) preprečuje trgovino z nezakonito pridobljenim lesom in lesnimi izdelki. Določa obveznosti gospodarskih subjektov in trgovcev, ki dajejo les in lesne proizvode na evropski trg. Uredba o lesu ima tri ključne elemente:

  1. prepoveduje dajanje nezakonito pridobljenega lesa in izdelkov, pridobljenih iz nezakonito pridobljenega lesa, na trg EU;
  2. od ''prvega ponudnika'' lesnih proizvodov na trgu EU zahteva potrebno skrbnost (ang. Due Dilligence); in
  3. od trgovcev, ki se ukvarjajo z lesnimi izdelki, po prvem vnosu zahteva vodenje evidenc, ki omogočajo osnovno sledljivost dobavnih verig.
 2. Kaj je ''potrebna skrbnost''?

  Bistvo pojma ''potrebna skrbnost'' je, da gospodarski subjekti izvajajo obvladovanje tveganja, da čim bolj zmanjšajo tveganje dajanja nezakonito pridobljenega lesa ali lesnih proizvodov, ki vsebujejo nezakonito pridobljen les, na trg EU.
  Trije ključni elementi "sistema potrebne skrbnosti" so:

  1. Informacije: gospodarski subjekt mora imeti dostop do informacij, ki opisujejo les in lesne proizvode, državo poseka, vrsto, količino, podatke o dobavitelju in informacije o skladnosti z nacionalno zakonodajo.
  2. Ocena tveganja: gospodarski subjekt mora oceniti tveganje glede prisotnosti nezakonitega lesa v svoji dobavni verigi na podlagi zgoraj navedenih informacij in ob upoštevanju meril iz uredbe.
  3. Zmanjšanje tveganja: Ko se na podlagi ocenjevanja izkaže, da obstaja tveganje za prisotnost nezakonitega lesa v dobavni verigi, je to tveganje mogoče zmanjšati tako, da se od dobavitelja zahtevajo dodatne informacije in preverjanje.
 3. Kako vam FSC pomaga pri procesu skrbnega pregleda?

  FSC si prizadeva zagotoviti, da so vse komponente certificiranja FSC – in naši standardiusklajene z EUTR. Na podlagi tega lahko subjekti, ki izvajajo potrebno skrbnost, uporabijo FSC certifikat kot ključni element ocene in ublažitve tveganja. V ta namen smo pripravili Gradivo s smernicami o EUTR in nacionalna FSC predstavništva so subjektom in državnim oblastem pomagala razumeti, kako se lahko certificiranje FSC uporablja kot orodje za izpolnjevanje zahtev.

  Opomba: Trgovanje z materiali s certifikatom FSC ne pomeni, da skrbni pregled, ki ga zahteva uredba EU o lesu, ni potreben.

 4. Katere izdelke zajema uredba?

  Uredba zajema široko, vendar ne izčrpno paleto različnega lesa in lesnih proizvodov, vključno z lesom za kurjavo, vezanim lesom, surovim lesom, žaganim lesom, celulozo in papirjem, pohištvom, stavbnim pohištvom in sodi. Med drugimi kategorijami ne zajema glasbil, tiskanih materialov (tj. knjig, revij in časopisov) ali lesnih izdelkov, ki jih posamezniki uvozijo za osebno uporabo. Obseg izdelka se lahko po potrebi spremeni.

  Uredba velja tako za uvožen kot doma proizveden les in lesne izdelke.

  Šteje se, da les in lesni proizvodi, zajeti v veljavnih dovoljenjih FLEGT ali CITES, izpolnjujejo zahteve Uredbe.

 5. Ali novi predlog EU za uredbo o proizvodih brez krčenja gozdov vpliva na trenutno uredbo EUTR?

  Evropska unija je v postopku revizije svojega regulativnega okvira za dobavne verige lesa kot del svojih prizadevanj za ukrepanje proti krčenju gozdov, povezanem s kmetijskimi proizvodi. Postopek bo verjetno vplival na uredbo EU o lesu in uredbo EU FLEGT.

  Uredba EU o lesu zaenkrat ostaja v veljavi.

  Nova uredba, ki jo je predlagala EU, si prizadeva zajeziti krčenje in propadanje gozdov, ki ju povzroča EU. Njen namen je zagotoviti, da izdelki, ki jih državljani EU kupujejo na trgu EU, ne prispevajo h krčenju in propadanju gozdov v EU in po svetu. Predlog trenutno preučujeta Evropski parlament (ki zastopa državljane EU) in Svet EU (ki zastopa države članice EU).

  Kot član Platforme EU za zaščito in obnovo svetovnih gozdov in ključni deležnik na tem področju je FSC predstavil 10 predlogov za izboljšanje pravil EU za izdelke brez krčenja gozdov. Preberite naše stališče tukaj.

Dokumenti

Sledeči dokumenti vam lahko pomagajo pri pripravi vaših procesov na zahteve uredbe EUTR. V spletu vedno preverite najnovejšo različico.

FSC EUTR Guidance.pdf
PDF, Size: 835.31KB
REGULATION (EU) No 995/2010.pdf
PDF, Size: 775.96KB
Vodič kroz EUTR HR.pdf
PDF, Size: 801.19KB