Temeljne delovne zahteve FSC

Medtem ko je bila zaščita pravic delavcev vedno del načel FSC in obvezna za imetnike certifikatov za upravljanje z gozdovi, so nove temeljne delovne zahteve FSC zdaj vključene tudi v FSC standard verige sledljivosti (FSC-STD-40-004-v3-1).

Worker

15. januarja 2021 je mednarodni upravni odbor FSC odobril dodatek temeljnih delovnih zahtev FSC (v skladu s temeljnimi konvencijami ILO) k standardom za certificiranje verige sledljivosti (FSC-STD-40-004 in FSC-STD-20-011).

Za primerjavo različic in več informacij o tem postopku obiščite spletno mesto projekta.

 • Factory workers

  Kaj pomenijo temeljne delovne zahteve FSC?

  Z novo različico standarda FSC-STD-40-004 V3-1 certiciranja verige sledljivosti je FSC uvedel nove zahteve za imetnike certifikata CoC. Te zahteve se nanašajo na:

  1. ukinitev otroškega dela;
  2. odpravo vseh oblik prisilnega dela;
  3. odpravo diskriminacije pri zaposlovanju in delu; ter
  4. spoštovanje svobode in pravice delavcev do združevanja ter učinkovito priznanje pravice do kolektivnih pogajanj.

  Za nove temeljne delovne zahteve glejte različico 3-1 Standarda verige skrbništva (DEL I, poglavje 7).

 • September 2021
  Olya Kobruseva / Pexels

  Kakšni so roki za uveljavitev novih zahtev?

  Nove temeljne delovne zahteve so obvezne za vse imetnike FSC CoC od 1. septembra 2021 naprej. Da bi olajšali prehod na novo različico standarda (V3-1), je bilo za vse nove in obstoječe imetnike certifikatov določeno prehodno obdobje do 31. decembra 2022, v času katerega so lahko izpolnjevali nove zahteve ali pa tudi ne (v prehodnem obdobju se je certifikat lahko izdal tudi po V3-0 standardu). Po koncu prehodnega obdobja so temeljne delovne zahteve obvezne za vse imetnike certifikatov.

 • laptop cafe situation

  Kakšne spremembe prinašajo nove zahteve?

  Z uporabo temeljnih delovnih zahtev FSC v svojem poslovanju bodo morale organizacije:

  1. sprejeti in izvajati izjavo(e) o politiki, ki zajema temeljne delovne zahteve FSC; in
  2. vzdrževati posodobljeno samooceno, kjer bo opisano, kako uporabljajo temeljne delovne zahteve FSC v svojem podjetju (predloge so na voljo na dnu te strani).

  Izjava(e) o politiki je preprost in javno dostopen dokument, ki vključuje temeljne delovne zahteve FSC. Številne organizacije že imajo vzpostavljene izjave ali politike, ki zajemajo načela in prakse, določene v temeljnih delovnih zahtevah FSC, in takšne izjave in implementirane politike se lahko uporabijo za dokazovanje skladnosti.

  Samoocena je drugi obvezni dokument, ki ga mora organizacija izpolniti pred načrtovano letno presojo in v katerem opisuje upoštevanje temeljnih delovnih zahtev FSC v svojem poslovanju. Certifikacijsko telo nato s samoocenjevanjem vodi presojo in preverjanje (na terenu) skladnosti s standardom.

FSC core labour requirements technical webinar: self assessment PPT slides
PDF, Size: 3.15MB

Strokovni webinar

Predlogi za izpolnitev samoocene za imetnike certifikatov

Pripravili smo predloge za izpolnitev samoocene za štiri države iz regije Adria-Balkan. Imetniki certifikatov lahko prenesejo in izpolnijo to predlogo za samooceno ali pa uporabijo drugo. Več predlogov je na voljo tukaj.

(BiH) Predložak za ispunjavanje Samoprocjene FSC temeljnih zahtjeva za rad - Bosna i Hercegovina
DOCX, Size: 131.64KB
(HR) Predložak za ispunjavanje Samoprocjene FSC temeljnih zahtjeva za rad - Hrvatska
DOCX, Size: 113.12KB
(SRB) Predložak za ispunjavanje Samoprocene FSC temeljnih zahteva za rad - Srbija
DOCX, Size: 105.26KB
(SLO) Predloga za izpolnjevanje FSC samoocene osnovnih zahtev za delo - Slovenija
DOCX, Size: 99.57KB

Dodatni dokumenti

 • Vodnik za izvajanje temeljnih delovnih zahtev FSC

  Cilj tega vodnika je:
 1. usmerjati organizacije, ki so certificirane v skladu s FSC standardom glede verige sledljivosti (CoC) pri izvajanju osnovnih delovnih zahtev FSC v okviru njihovega poslovanja;
 2. obveščanje certifikacijskih teles in presojevalcev;
 3. zagotoviti podporo organizacijam, ki se pripravljajo na certifikacijo verige sledljivosti FSC.
 • Temeljne delovne zahteve FSC: vprašanja & odgovori
  Z lažje razumevanje in uporabo novih zahtev za imetnike certifikatov, presojevalcev in drugih zainteresiranih strani, je FSC pripravil dokument s seznamom vprašanj in odgovorov. Ta dokument se nenehno posodoblja.

Za vsa dodatna vprašanja glede izvajanja temeljnih delovnih zahtev FSC zahtev v regiji Adria-Balkan nas kontaktirajte.

FSC Core Labour Requirements Implementation Guidance
PDF, Size: 592.23KB
FSC temeljni zahtjevi za rad: pitanja i odgovori
PDF, Size: 473.98KB