Uredba o drvu (EUTR)

EU Uredba o drvu (EUTR) stupila je na snagu u ožujku 2013. s ciljem sprječavanja prodaje nezakonitog drva i proizvoda od drva na tržištu EU-a. Svaki subjekt koji prvi put stavlja drvo ili drvne proizvode na tržište mora osigurati da je upotrijebljeno drvo zakonito posječeno i, gdje je primjenjivo, zakonito izvezeno iz zemlje sječe.

Djelomični kraj primjene: 29. prosinca 2024.
Ukida se u potpunosti: 31. prosinca 2027.

EUTR EU flag

Često postavljena pitanja

 1. Što je Uredba EU-a o drvu?

  Uredba EU-a o drvu (Uredba br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010.) suzbija trgovinu nezakonito posječenim drvom i proizvodima od drva. U njoj se navode obveze subjekata i trgovaca koji stavljaju drvo i proizvode od drva na europsko tržište. Uredba o drvu ima tri ključne komponente:

  1. zabranjuje se stavljanje nezakonito posječenog drva i proizvoda dobivenih od nezakonito posječenog drva na tržište EU-a;
  2. zahtijeva se da „prvi subjekt” koji plasira proizvode od drva na tržište EU-a provodi dužnu pažnju; i
  3. od trgovaca koji se bave preradom proizvoda od drva nakon prvog plasmana zahtijeva se da vode zapise koji omogućuje osnovnu sljedivost opskrbnih lanaca.
 2. Što je "dužna pažnja"?

  Srž pojma "dužna pažnja" (engl. due diligence) jest da subjekti poduzimaju vježbu upravljanja rizikom kako bi smanjio rizik od stavljanja nezakonito posječenog drva ili proizvoda od nezakonito posječenog drva na tržište EU-a.
  Tri ključna elementa "sustava dužne pažnje" su:

  1. Informacije: Operater mora imati pristup informacijama koje opisuju drvo i drvne proizvode, zemlju sječe, vrstu, količinu, podatke o dobavljaču i informacije o usklađenosti s nacionalnim zakonodavstvom.
  2. Procjena rizika: Operater bi trebao procijeniti rizik od nezakonite drvne građe u svom opskrbnom lancu, na temelju gore navedenih informacija i uzimajući u obzir kriterije navedene u uredbi.
  3. Ublažavanje rizika: Kada procjena pokaže da postoji rizik od nezakonite drvne građe u opskrbnom lancu, taj se rizik može ublažiti traženjem dodatnih informacija i provjere od dobavljača.
 3. Kako FSC pomaže vašem postupku dužne pažnje?

  FSC je radio na tome da sve komponente FSC certifikacije – uključujući naše norme – budu u skladu s EUTR-om. Samim time, akteri koji provode dužnu pažnju mogu koristiti FSC certifikat kao ključni element procjene i ublažavanja rizika. Kako bismo to podržali, izradili smo Vodič sa smjernicama o EUTR-u, a nacionalni uredi FSC-a pomogli su akterima i vlastima da razumiju kako se FSC certifikacija može koristiti kao alat za ispunjavanje zahtjeva.

  Napomena: Trgovanje FSC-certificiranim materijalima ne rezultira izuzećem od dubinske analize koju zahtijeva EU Uredba o drvu.

 4. Na koje se proizvode Uredba odnosi?

  Uredba pokriva širok, ali ne i iscrpan, raspon drva i proizvoda od drva, uključujući ogrjevno drvo, šperploču, neobrađeno drvo, piljeno drvo, celulozu i papir, namještaj, stolariju i bačve. Ne obuhvaća glazbene instrumente, tiskane materijale (tj. knjige, časopise i novine) ili proizvode od drva koje uvoze pojedinci za osobnu upotrebu, između ostalih kategorija. Opseg proizvoda može se izmijeniti ako je potrebno.

  Uredba se odnosi i na uvezeno i na domaće drvo i proizvode od drva.

  Smatra se da su drvo i proizvodi od drva obuhvaćeni važećim dozvolama FLEGT ili CITES sukladni sa zahtjevima Uredbe.

 5. Utječe li novi EU prijedlog Uredbe o proizvodima koji ne doprinose deforestaciji na trenutnu EUTR uredbu?

  Europska unija je u procesu revizije svog regulatornog okvira za opskrbne lance drva kao dio svojih nastojanja da djeluje na deforestaciju povezanu s poljoprivrednim proizvodima. Proces će vjerojatno utjecati na Uredbu EU-a o drvu i FLEGT uredbu.

  Uredba EU-a o drvu zasad ostaje na snazi.

  Nova Uredba koju predlaže EU nastoji obuzdati deforestaciju i degradaciju šuma koje pokreće EU. Cilj nove uredbe je jamčiti da proizvodi koje građani EU-a konzumiraju na tržištu EU-a ne pridonose deforestaciji i degradaciji šuma unutar EU-a i globalno. Prijedlog trenutno pomno razmatraju Europski parlament (koji predstavlja građane EU-a) i Vijeće EU-a (koji predstavlja države članice EU-a).

  Kao član Platforme EU-a za zaštitu i obnovu svjetskih šuma i ključni dionik po tom pitanju, FSC je podijelio 10 prijedloga za poboljšanje pravila EU-a za proizvode koji ne doprinose deforestaciji. Naš stav pročitajte ovdje.

Dokumenti

Sljedeći dokumenti mogu vam pomoći da pripremite svoje aktivnosti u skladu sa zahtjevima Uredbe EUTR. Uvijek provjerite postoji li novija verzija dosputna online.

FSC EUTR Guidance.pdf
PDF, Size: 835.31KB
REGULATION (EU) No 995/2010.pdf
PDF, Size: 775.96KB
Vodič kroz EUTR HR.pdf
PDF, Size: 801.19KB