Врсте FSC сертификације

FSC је развио две главне врсте сертификације: сертификацију газдовања шумама (ФМ) и сертификат ланца надзора (ЦоЦ). Провера свих FSC захтева је гаранција да производи са FSC ознаком долазе из одговорних извора.

Forest in Bosnia and Herzegovina
Bruno Marić
Forest manager

Сертификација газдовања шумама

FSC сертификат за газдовање шумама потврђује да се шумом газдује на начин који чува биолошки диверзитет и користи животима локалног становништва и радника и да је економски одржив.

Wood factory

Сертификација ланца надзора

FSC сертификат за ланац надзора пружа кредибилну гаранцију да производи који се продају са FSC тврдњом потичу из шума којима се добро газдује, контролисаних извора или обновљених материјала.