FSC основни ѕахтеви ѕа рад

Иако је заштита радних права одувек била део FSC принципа и обавезна за носиоце сертификата о газдовању шумама, нови FSC основни захтеви за рад сада су такође укључени у FSC стандард ланца надзора (FSC-СТД-40-004-в3- 1).

Worker

Међународни одбор директора FSC-а је 15. јануара 2021. одобрио додавање FSC основних захтева за рад (у складу са Основним конвенцијама МОР-а) стандардима за сертификацију ланца надѕора (FSC-STD-40-004 и FSC-STD- 20-011).

За поређење верзија и више информација о овом процесу, посетите вебсајт пројекта.

 • Factory workers

  Који су FSC основни ѕахтеви ѕа рад?

  Са новом верзијом стандарда FSC-STD-40-004 В3-1 Цертификација ланца надѕора, FSC је увео нове захтеве за носиоце CoC сертификата. Ови захтеви се примењују на:

  1. укидање дечијег рада,
  2. укидање свих облика принудног рада,
  3. отклањање дискриминације при запошљавању и занимању, и
  4. поштовање слободе и права радника на удруживање и ефективно признавање права на колективно преговарање.

  За нове захтеве ѕа рад, погледајте верзију 3-1 Стандарда сертификације ланца надзора (ДЕО И, Поглавље 7).

 • September 2021
  Olya Kobruseva / Pexels

  Који су рокови за коришћење нових захтева?

  Нови основни захтеви за рад постају обавезни за све носиоце FSC ЦоЦ-а од 1. септембра 2021. Међутим, како би се олакшао прелазак на нову верзију стандарда (Б3-1), одређен је прелазни период до 31. децембра 2022. за све нове и постојеће носиоце сертификата, током којег они могу, али не морају да буду у складу са новим захтевима. (током прелаѕног периода сертификат се може издати и према В3-0). На крају прелазног периода, основни услови ѕа рад су обавезни за све носиоце сертификата.

 • laptop cafe situation

  Које промене доносе нови захтеви?

  Примењујући FSC основне захтеве ѕа рад на своје пословање, организације ће морати да:

  1. усвоје и имплементирају изјаву(е) о политици која покрива FSC основне захтјеве ѕа рад; и
  2. одржавају ажурну самопроцену која описује како примењују FSC основне захтеве ѕа рад у погледу учинка на своје пословање.

  Изјава(е) о политици је једноставан и јавно доступан документ који укључује FSC основне захтеве ѕа рад. Многе организације већ имају изјаве или политике које покривају принципе и праксе наведене у FSC основним захтевима ѕа рад, а такве изјаве и примењене политике могу се користити за демонстрирање усклађености.

  Самопроцена је други обавезни документ који организација мора да попуни пре заказаног годишњег аудита, у коме се описује какопримењује FSC основне захтеве на рад на своје пословање. Сертификационо тело тада користи самопроцену да води аудит и верификацију (на терену) усклађености са стандардом.

FSC core labour requirements technical webinar: self assessment PPT slides
PDF, Size: 3.15MB

Технички вебинар

Шаблоне за испуњавање самопроцене за носиоце сертификата

Припремили смо шаблоне за испуњавање самопроцене за 4 земље Адриа-Балкан региона. Носиоци сертификата могу да преузму и попуне овај шаблон за испунјаванје самопроцне или да користе друге. Више шаблона је такође доступно овде.

(BiH) Predložak za ispunjavanje Samoprocjene FSC temeljnih zahtjeva za rad - Bosna i Hercegovina
DOCX, Size: 131.64KB
(HR) Predložak za ispunjavanje Samoprocjene FSC temeljnih zahtjeva za rad - Hrvatska
DOCX, Size: 113.12KB
(SRB) Predložak za ispunjavanje Samoprocene FSC temeljnih zahteva za rad - Srbija
DOCX, Size: 105.26KB
(SLO) Predloga za izpolnjevanje FSC samoocene osnovnih zahtev za delo - Slovenija
DOCX, Size: 99.57KB

Додатни документи

 • Водич за примену FSC основних захтева ѕа рад (FSC Core Labour Requirements Implementation Guidance)

  Циљ овог водича је:
 1. Водити организације које су сертификоване према стандарду FSC Цертификацијаза ланца надѕора (ЦоЦ) када имплементирају FSC основне захтеве за рад у оквиру својих операција
 2. Обавестити сертификационе органе и ревизоре
 3. Дати подршку организацијама које се припремају за FSC сертификацију ланца надѕора
 • FSC основни захтеви за рад: питања и одговориДа би олакшао разумевање и коришћење нових захтева за носиоце сертификата, ревизоре и друге заинтересоване стране, FSC је припремио документ са листом питања и одговора. Овај документ ће се стално ажурирати.
FSC Core Labour Requirements Implementation Guidance
PDF, Size: 592.23KB
FSC temeljni zahtjevi za rad: pitanja i odgovori
PDF, Size: 473.98KB