FSC u Sloveniji

Slovenija nije samo država s ljubavlju u imenu, ona doista ima zeleno srce. S više od polovice zemlje prekrivene šumama, parkovima i prirodnim rezervatima, Slovenija je jedna od najšumovitijih zemalja u Europi i većina ljudi živi u neposrednoj blizini šume.

Slovenija će vas očarati svojom zelenom magijom!

Ukratko: 0,26 milijuna ha certificiranih šuma i 376 certificiranih poduzeća
Slovenia (bigger image)
 • Forest in Slovenia
  Vasja Marinč

  22% ukupne šumske površine je FSC certificirano

  Ukupna šumska površina u Sloveniji iznosi 1,18 milijuna hektara (M ha). Od toga šume (sjemenjače i panjače) zauzimaju 0,9 M ha (tj. 73%), dok šikare i ostale šumske površine zauzimaju preostalih 0,3 M ha (tj. 27%).

  0,26 M ha različitih vrsta šuma u Sloveniji je FSC certificirano, čime se osigurava i dokazuje odgovorno gospodarenje šumama, u skladu s 10 FSC načela.

  Slovenia forests

 • Forest in Slovenia 2
  Vasja Marinč, FSC-certified forest in Slovenia

  FSC certificiranim šumama odgovorno gospodare država i privatni šumovlasnici

  Vlasništvo nad šumama i odgovornosti za gospodarenje šumama u Sloveniji raspoređeni su između države (21%), općina (3%) i privatnih šumovlasnika (76%). Slovenija je jedina država u Adria-Balkan regiji sa šumama u općinskom vlasništvu. Većina državnih šuma i dio privatnih šuma u Sloveniji je FSC certificirano.

  Javno poduzeće za gospodarenje šumama Slovenski državni gozdovi d.o.o. zaduženo je za FSC certificirane šume u vlasništvu države, a također upravlja i certifikatom za grupno gospodarenje šumama za privatne šumovlasnike.

 • An owl in Slovenia forest
  Marjan Artnak

  12% certificiranih šumskih površina su šume visokih zaštitnih vrijednosti

  Visoke zaštitne vrijednosti (VZV) su biološke, ekološke, društvene ili kulturne vrijednosti od iznimnog značaja koje se nalaze u šumama. FSC zahtijeva da upravitelji šuma održavaju i/ili poboljšavaju VZV-ove u svojim šumama primjenom pristupa opreza. 

  Slovenija je među regijama s natprosječnom bioraznolikošću. U Sloveniji živi više od 1% svih poznatih vrsta svih živih organizama i više od 2% svih kopnenih vrsta. Tako velik broj na tako malom prostoru svrstava zemlju među prirodno najbogatija područja Europe, pa i svijeta.

  Neki od mnogih VZV-a u šumama Slovenije uključuju:

  • šumski rezervati
  • ekoćelije bez aktivnosti
  • zaštićene šume
 • Forest Slovenia brown bear
  Marjan Artnak

  Pogledajte video o šumama i šumarstvu u Sloveniji

  Pogledajte ovaj prezentacijski film o šumama i šumarstvu u Sloveniji koji je nastao u projektu opće promocije šuma i šumarstva od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i prehrane Republike Slovenije za potrebe slovenskog predsjedanja Vijećem EU-a.

  © Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, 2021

 • Wood factory
  Canva

  Više od 350 poduzeća proizvodi ili prodaje FSC certificirane proizvode

  Postoji preko 350 poduzeća iz Slovenije koja su FSC certificirana. To znači da nabavljaju šumski materijal iz FSC certificiranih šuma i drugih kontroliranih izvora, čime osiguravaju odgovorno gospodarenje šumama i korištenje šumskog materijala. Sekundarni prerađivači i podzueća koje primarno trguju FSC certificiranim proizvodima svaki čine otprilike trećinu svih FSC certificiranih poduzeća u Sloveniji.

  FSC certificirana poduzeća iz Slovenije potražite ovdje.

  Slovenian companies structure coc

 • Solid wood

  Puno drvo najčešći je FSC certificirani proizvod u Sloveniji

  Puno drvo je izraz koji se često koristi za razlikovanje običnog drva od konstruiranog drva. Dok je puno drvo u potpunosti istog sastava, konstruirani proizvodi od drva proizvode se spajanjem drvenih vlakana, vlakana ili furnira pomoću ljepila u kompozitni materijal.

  S obzirom na razne šumske materijale, 5 od 10 FSC certificiranih poduzeća iz Slovenije prerađuje ili prodaje puno drvo (piljeno, rezano, ljušteno), dok 4 od 10 FSC certificiranih poduzeća prerađuju ili prodaju neobrađeno drvo ili drvnu sječku ili čestice.

  Slovenia companies top