FSC u Hrvatskoj

Poznata po svojoj dugoj i razvedenoj obali s više od tisuću otoka i otočića te prozirno-plavom Jadranskom moru, Hrvatska će vas oduševiti i svojim bogatim šumama koje prekrivaju gotovo polovicu kopna.

Jeste li znali da su prvi FSC certifikati za gospodarenje šumama i lanac sljedivosti Adria-Balkan regije izdani upravo u Hrvatskoj?

Ukratko: 2 milijuna ha certificiranih šuma i 404 certificiranih poduzeća
Croatia (bigger image)
 • Motovun village Croatia forest

  74% ukupne šumske površine je FSC certificirano

  Tražite FSC certificiranu šumu u Hrvatskoj? To je dječja igra! Gotovo tri četvrtine ukupne površine šuma u Hrvatskoj već je FSC certificirano! Hrvatska ima najveći udio FSC certificiranih šuma na svijetu. Prema dokumentu Šumskogospodarska osnova 2016.-2025., ukupna površina šuma u Hrvatskoj iznosi 2,8 milijuna ha (M ha). Šume (sjemenjače i panjače) pokrivaju 1,8 M ha (tj. 63%), grmlje, makija i ostale vrste vegetacije pokrivaju 0,7 M ha (tj. 27%), dok je 0,3 M (tj. 10%) ha golih šumskih površina.

  2 milijuna ha raznolikih šumskih površina u Hrvatskoj je FSC certificnirano, osiguravajući i dokazujući odgovorno gospodarenje šumama, u skladu s 10 FSC načela.

  FSC-certified forests in Croatia

 • Beech tree

  FSC certificiranim šumama odgovorno gospodare država i privatni šumovlasnici

  Vlasništvo i gospodarenje šumama u Hrvatskoj raspodijeljeni su između države (76%) i privatnih šumovlasnika (24%). Većina državnih šuma i dio privatnih šuma u Hrvatskoj je FSC certificnirano.

  Za FSC certificirane šume zadužena su dva poduzeća za gospodarenje šumama i jedna grupa privatnih šumovlasnika:

 • National park Plitvice lakes Croatia

  19% certificiranih šumskih površina su šume visokih zaštitnih vrijednosti

  Visoke zaštitne vrijednosti (VZV) su biološke, ekološke, društvene ili kulturne vrijednosti od iznimnog značaja koje se nalaze u šumama. FSC zahtijeva da upravitelji šuma održavaju i/ili poboljšavaju VZV-ove u svojim šumama primjenom pristupa opreza.

  Zbog svog specifičnog zemljopisnog položaja u kojem se isprepliću panonski, dinarski, mediteranski i predalpski biogeografski utjecaji, Hrvatska je izrazito bogata krajobraznom i biološkom raznolikošću. U zaštićenim područjima prema nacionalnoj klasifikaciji nalazi se preko 300 tisuća hektara FSC certificiranih šuma. To uključuje:

  • posebne rezervate,
  • parkove prirode,
  • regionalne parkove,
  • spomenike prirode,
  • zaštićene krajolike, i
  • park-šume,

  te preko 80 tisuća hektara:

  • ostalih zaštitnih šuma (tlo, vodotoci, erozija, naselja),
  • sjemenskih sastojine koje sadrže lokalno vrijedan genetski fond, i
  • šuma za istraživanje i obranu.
 • Factory worker

  Više od 400 poduzeća proizvodi ili prodaje FSC certificirane proizvode

  Više od 400 poduzeća iz Hrvatske je FSC certificnirano. To znači da nabavljaju šumski materijal iz FSC-certificiranih šuma i drugih kontroliranih izvora, čime osiguravaju odgovorno gospodarenje šumama i korištenje šumskog materijala. Više od trećine svih certificiranih poduzeća su drvoprerađivači (primarni i sekundarni), dok polovica certificiranih poduzeća primarno trguje FSC certificiranim proizvodima.

  FSC certificirana poduzeća iz Hrvatske potražite ovdje.

  Croatia certified companies

 • Solid wood

  Puno drvo najčešći je FSC certificirani proizvod u Hrvatskoj

  Puno drvo je izraz koji se često koristi za razlikovanje običnog drva od konstruiranog drva. Dok je puno drvo u potpunosti istog sastava, konstruirani proizvodi od drva proizvode se spajanjem drvenih vlakana, vlakana ili furnira pomoću ljepila u kompozitni materijal.

  S obzirom na različite šumske materijale, 7 od 10 FSC certificiranih poduzeća iz Hrvatske prerađuje ili prodaje puno drvo (piljeno, rezano, ljušteno), dok 6 od 10 FSC certificiranih poduzeća prerađuje ili prodaje drvnu sječku ili čestice ili neobrađeno drvo (oblovina, ogrjevno drvo ili grane).

  Croatia top certified products