Grupna & SLIMF certifikacija

Nositelji FSC certifikata mogu se udružiti kako bi formirali grupnu shemu certifikacije i podijelili svoje napore u planiranju gospodarenja šumama, sječi, praćenju i marketingu svojih proizvoda. Grupna certifikacija olakšava dobivanje FSC certifikata jer omogućuje članovima grupe da podijele troškove i opterećenje za primjenu i održavanje FSC certifikata.

Male šume i šume kojima se upravlja niskim intenzitetom (SLIMF) ispunjavaju uvjete za pojednostavljene zahtjeve i postupke audita koji smanjuju troškove i napore vezane uz certifikaciju.

Forest manager
Grupna FM certifikacija
SLIMF FM certifikacija

U nekim slučajevima, pristup FSC certifikaciji može biti izazovan s administrativnog i ekonomskog gledišta. Ovi izazovi postaju osobito značajni u slučaju malih šumovlasnika, koji često nemaju resurse za usklađivanje s FSC zahtjevima. Kako bi se olakšao pristup i održavanje FSC certifikata, moguće je stvaranje grupe: nekoliko gospodarskih jedinica (od nekoliko šumovlasnika) grupiranih zajedno i njima upravlja upravitelj grupe, koji nosi FSC certifikat za cijelu grupu.

Prednosti grupne certifikacije mogu biti ekonomske, smanjenjem troškova povezanih s certifikacijom i postizanjem ekonomije razmjera u dobivanju usluga i pristupu tržištima. Grupe također smanjuju administrativne poslove za svakog od članova, koji dobivaju podršku u provedbi odgovornog gospodarenja šumama. Unutar grupe, upravitelj grupe ima slobodno dodjeljuje odgovornost za različite zahtjeve različitim čalnovima u grupi. Namjera je omogućiti dovoljno fleksibilnosti kako bi svaka grupa mogla pronaći svoju optimalnu strukturu i podjelu odgovornosti u skladu s FSC zahtjevima. Na primjer, evaluacije kao što je procjena utjecaja na okoliš ili procjena visokih zaštitnih vrijednosti (VZV) može razviti upravitelj grupe za cijelo područje grupe, sve dok je svaka jedinica upravljanja u grupi u skladu s rezultatima takvih procjena, zajedno s ostalim primjenjivim FSC zahtjevima.

Grupnu certifikaciju obično koriste mali šumovlasnici, ali je dostupna svim vrstama upravljačkih jedinica i vlasništva diljem svijeta. U ​​​​​​Adria-Balkan regiji postoje dvije takve FM grupe, jedna u Hrvatskoj (Udruga šumovlasnika), a druga u Sloveniji (Slovenski državni gozdovi d.o.o.). Privatni šumovlasnici mogu se odlučiti pridružiti postojećoj FM grupi ili osnovati novu.

Uz FSC FM normu, članovi grupne certifikacije također moraju biti u skladu sa normom FSC-STD-30-005 Grupe za gospodarenje šumama koji se može pronaći u nastavku.

FSC-STD-30-005V2-0 FM Groups Standard.pdf
PDF, Size: 805.15KB
FAQ_FSC-STD-30-005_V2-0.pdf
PDF, Size: 685.73KB

FSC razumije da je cijena neovisne certifikacije treće strane relativno visoka za mala poduzeća. Štoviše, potencijalni ekološki i društveni utjecaji malih poduzeća i onih poduzeća koja gospodare na niskim razinama sječe relativno su niski. Kako bi se smanjio trošak certifikacije za takve male šume kojima se upravlja s niskim intenzitetom (SLIMFs), FSC dopušta certifikacijskim tijelima da procjenjuju i izvješćuju o tim šumama koristeći pojednostavljene postupke certificiranja.

Šumska gospodarska jedinica kvalificirat će se kao "SLIMF" ako je ili "mala" (100 ha ili manje) ILI se njom gospodari "niskim intenzitetom" (stopa sječe je manja od 20% srednjeg godišnjeg prirasta unutar ukupne proizvodne šumske površine, I ILI je godišnja sječa iz ukupne proizvodne šumske površine manja od 5000 m3, ILI je prosječna godišnja sječa iz ukupne proizvodne šume manja od 5000 m3/godišnje tijekom razdoblja valjanosti certifikata što je potvrđeno izvješćima o sječi i nadzornim auditima.

Uz FSC FM normu, članovi grupne certifikacije također moraju biti sukladni sa zahtjevima norme FSC-STD-01-003 SLIMF kriteriji prihvatljivosti koja se može pronaći u nastavku.

FSC-STD-01-003 V1-0 HR Kriteriji prihvatljivosti za SLIMF
PDF, Size: 1.96MB
FSC-STD-01-003 SLIMF Eligibility Criteria.pdf
PDF, Size: 100.90KB