FSC u Bosni i Hercegovini

Po kulturnom bogatstvu i raznolikosti, Bosna i Hercegovina je uvijek bila vrhunski primjer, ali isto se može reći i za njene šume. Šume čine gotovo dvije trećine ove države, a drvo se često koristi za proizvodnju poznatog bosanskohercegovačkog namještaja.

Ukratko: 2 milijuna ha certificiranih šuma i 386 certificiranih poduzeća
Bosnia and Herzegovina (bigger image)
 • Forest Bosnia Sarajevo
  Bruno Marić

  61% ukupne šumske površine je FSC certificirano

  Prema Drugoj nacionalnoj inventuri šuma u BiH (2006-2009), ukupna površina šuma u Bosni i Hercegovini iznosi 3,2 milijuna hektara (M ha). Od toga šume (sjemenjače i panjače) zauzimaju 2,9 milijuna ha, dok šikare, goleti i ostale šumske površine zauzimaju preostalih deset posto.

  2 M ha različitih vrsta šuma u Bosni i Hercegovini je FSC certificnirano, čime se osigurava i dokazuje odgovorno gospodarenje šumama, prema 10 FSC načela.

  BiH FM certification

 • Forest in Bosnia and Herzegovina
  Bruno Marić

  FSC certificirane šume prisutne su u oba entiteta

  Tražite FSC certificirane šume? Velike su šanse da ćete ih brzo pronaći, jer su podjednako rasprostranjene po cijeloj Bosni i Hercegovini. I u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) i u Republici Srpskoj (RS) postoji oko 1 milijun ha FSC certificiranih šuma. Dodatno, FSC certificirane šume možete pronaći u 7 od 10 kantona u FBIH.

  Forests across BiH

 • Forest managers workers
  Canva

  FSC certificiranim šumama odgovorno gospodari država

  Nadležnosti vlasništva i gospodarenja šumama u Bosni i Hercegovini raspodijeljene su između javnih institucija dva entiteta (70%) i privatnih šumovlasnika (30%). Sve certificirane šumske površine u Bosni i Hercegovini su u državnom vlasništvu, i doista, većina državnih šuma u Bosni i Hercegovini je FSC certificirano.

  Trenutačno postoji 8 javnih poduzeća za gospodarenje šumama zaduženih za FSC certificirane šume:

 • Tetrao urogallus
  Tetrao urogallus

  11% certificiranih šumskih površina su šume visokih zaštitnih vrijednosti

  Visoke zaštitne vrijednosti (VZV) su biološke, ekološke, društvene ili kulturne vrijednosti od iznimnog značaja koje se nalaze u šumama. FSC zahtijeva da upravitelji šuma održavaju i/ili poboljšavaju VZV-ove u svojim šumama primjenom pristupa opreza. S obzirom da je gotovo 2 milijuna ha šuma u Bosni i Hercegovini FSC certificirano, efekti certifikacije na zaštitu različitih HCV atributa su vrlo značajni.

  Bosna i Hercegovina je jedna od zemalja u Europi s najvećom raznolikošću biljnih i životinjskih vrsta. Čak 30% ukupne endemske flore Balkana (1800 vrsta) sadržano je u flori Bosne i Hercegovine.

  Neki od mnogih VZV-a u šumama Bosne i Hercegovine uključuju:

  • prašume diljem zemlje
  • nacionalni parkovi
  • zaštitne sjemenske šume koje sadrže lokalno vrijedan genofond
  • stanište tetrijeba gluhana (Tetrao urogallus) poznatog i kao šumski pijetao
  • kulturne vrijednosti: stari grad Vranduk, stari grad Visoki, neolitsko naselje Lug...
  • slapovi i kanjoni (rijeke Bliha, Una, Banjica...)
  • prirodna mrijestilišta riba (glavica i lipljen)
 • Wood worker

  Više od 350 poduzeća proizvodi ili prodaje FSC certificirane proizvode

  Preko 350 poduzeća iz Bosne i Hercegovine je FSC certificirano. To znači da nabavljaju šumski materijal iz FSC certificiranih šuma i drugih kontroliranih izvora, čime osiguravaju odgovorno gospodarenje šumama i korištenje šumskog materijala. Trećina svih certificiranih poduzeća su prerađivačka poduzeća (primarni i sekundarni prerađivači), dok se ostatak prvenstveno bavi trgovinom certificiranih proizvoda (brokeri i trgovci).

  FSC certificirana poduzeća iz Bosne i Hercegovine potražite ovdje

  BiH certified companies

 • Standard Furniture Factory d.d.
  Standard Furniture Factory d.d.

  Polovica certificiranih poduzeća proizvodi ili prodaje FSC certificirani namještaj

  Obilje šumskih materijala kao i snažno nasljeđe obrade drveta i šumarstva doprinose razvoju sektora namještaja u Bosni i Hercegovini. Ovaj sektor karakterizira prisutnost vrlo raznolikih međunarodnih i regionalnih proizvođača. Važnost ovog lanca vrijednosti dodatno potvrđuje činjenica da svako drugo FSC-certificirano poduzeće iz Bosne i Hercegovine ili proizvodi ili trguje namještajem.

  Furniture producers

 • Solid wood

  Puno drvo je najčešći FSC certificirani proizvod u Bosni i Hercegovini

  Puno drvo je izraz koji se često koristi za razlikovanje običnog drva od konstruiranog drva. Dok je puno drvo u potpunosti istog sastava, konstruirani proizvodi od drva proizvode se spajanjem drvenih vlakana, vlakana ili furnira pomoću ljepila u kompozitni materijal.

  S obzirom na različite šumske materijale, 7 od 10 FSC certificiranih poduzeća iz Bosne i Hercegovine prerađuje ili prodaje puno drvo (piljeno, rezano, ljušteno) ili drvnu sječku ili čestice, dok 6 od 10 FSC certificiranih poduzeća obrađuje ili prodaje neobrađeno drvo (oblovina, ogrjevno drvo ili grane).

  Bosnian companies coc