CoC certifikacija grupe

Grupna certifikacija posebno je osmišljena za certifikaciju malih neovisnih poduzeća (više od 80% poduzeća u Adria-Balkan regiji) koje formiranjem grupe mogu imati lakši pristup FSC certifikaciji dijeleći troškove certifikacije i koristeći tehničke podršku i kontrolu koju pruža funkcija središnjeg ureda.

group hands

Poduzeće koje je dio CoC grupne certifikacije uživa sve pogodnosti kao i poduzeće pod pojedinačnom certifikacijom (pravo korištenja FSC zaštićenih oznaka, pravo označavanja FSC proizvoda, pravo korištenja FSC tvrdnji na prodajnoj dokumentaciji itd.). Osim toga, mala podzueća također mogu otkriti:

Financijske pogodnosti
Administrativne pogodnosti

Financial benefit

Za svako poduzeće koje sudjeluje u grupnom certifikatu određena je fiksna naknada od 20 USD, te dio ukupne naknade koji odgovara ukupnom prometu šumskih proizvoda svih poduzeća u grupi, izračunatom prema politici FSC-POL-20-005 Godišnje administrativna naknada (AAF).

Na ovaj način smanjuju se ukupni troškovi za pojedino poduzeće u odnosu na moguće troškove koje bi takvo poduzeće imalo podnošenjem zahtjeva za pojedinačni certifikat.

Worker

Grupnim COC certifikatom upravlja središnji ured koji mora biti ili djelovati u ime podzueća koje nosi certifikat. Drugim riječima, za razliku od pojedinačnog certifikata gdje svako poduzeće - nositelj certifikata mora razviti vlastiti sustav upravljanja CoC-om što može zahtijevati dodatni napor i zaposlenike, kod grupne certifikacije ovaj je proces uvelike pojednostavljen kroz ulogu središnjeg ureda. Iako svako uključeno poduzeće i dalje ima odgovornosti za održavanje usklađenosti s relevantnim FSC normama, značajan dio posla obavlja središnji ured koji upravlja svim poduzećima unutar grupe i na taj način preuzima dio upravljanja certifikatima s leđa malih poduzeća. Središnji ured također nadzire poduzeća unutar grupe. Za razliku od poduzeća koje nose pojedinačni certifikat, članovi grupnog certifikata ne moraju nužno prolaziti kroz proces audita svake godine.

Welcome

Kriterij prihvatljivosti

Grupe neovisnih "malih" poduzeća prikladne su za uključivanje u opseg grupnog COC certifikata ako ispunjavaju sljedeće kriterije prihvatljivosti:

a) svako će se poduzeće kvalificirati kao "malo" prema definiciji:

→ ne više od 15 zaposlenika (ekvivalent punog radnog vremena); ili
→ ne više od 25 zaposlenika (ekvivalent punog radnog vremena) i najveći ukupni godišnji promet od 1.000.000 USD.

b) sva poduzeća moraju biti smještene u istoj državi kao i poduzeće koja nosi grupni CoC certifikat.

 

Malo poduzeće koja želi postati dijelom grupnog CoC certifikata može pronaći već formiranu grupu u svojoj državi i zatražiti da joj se pridruži ili može formirati novu grupu. Ako trenutačno u vašoj državi ne postoje CoC grupe, možete odabrati formiranje jedne s barem još jednim malim poduzećem iz iste države. Maksimalan broj poduzeća po grupi postavljen je na 500.

Trenutačno postoje aktivne CoC grupe u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji. Obratite im se i informirajte se o uvjetima za pristup.

 1. Pronađite CoC grupe u Bosni i Hercegovini

  Drvo mehanika d.o.o.

  Osoba za kontakt: Dragan Savić

  E-mail: dragan.savic@drvomehanika.com

  Tel: +387 65 923 635 

 2. Pronađite CoC grupe u Hrvatskoj

  OBELUS

  Osoba za kontakt: Dražen Sajfert

  E-mail: dsajfert@obelus.hr

  Tel: +385 91 514 0857

 3. Pronađite CoC grupe u Sloveniji

  U Sloveniji postoje 3 CoC grupe koje su organizirane na temelju aktivnosti poduzeća u pilane, sekundarne proizvođače i trgovce. Sa svim trima grupama trenutno upravlja javno šumskogospodarsko poduzeće Slovenski državni gozdovi d.o.o.

  Pridružite se više od 50 slovenskih poduzeća koje već koriste prednosti CoC grupne certifikacije!

  "Grupa pilana"

  Osoba za kontakt: Urška Slomšek

  E-mail: urska.slomsek@sidg.si

  Tel: +386 30 615 594

  "Grupa sekundarnih prerađivača"

  Osoba za kontakt: Urška Slomšek

  E-mail: urska.slomsek@sidg.si

  Tel: +386 30 615 594

  "Grupa trgovaca"

  Osoba za kontakt: Urška Slomšek

  E-mail: urska.slomsek@sidg.si

  Tel: +386 30 615 594

Dokumenti

Poduzeća koje žele biti dio CoC grupe moraju se pridržavati zahtjeva postavljenih u glavnoj normi za lanac sljedivosti te zahtjeva iz norme FSC-STD-40-003 V2-1 Certifikacija lanca sljedivosti više lokacija.

FSC-STD-40-003 V2-1 Group CoC Certification.pdf
PDF, Size: 413.81KB
FSC-STD-40-003 V2-1 HR Certifikacija lanca sljedivosti više lokacija
PDF, Size: 1.52MB