Integritet sustava

FSC je najpouzdanije rješenje za odgovorno gospodarenje šumama na svijetu - i to se neće promijeniti.

Integrity worker manager

Neprihvatljive aktivnosti i korištenje zaštićenih oznaka

Diljem svijeta ugrožene su šume te ljudi i životinje koji u njima žive. Aktivnosti poput nezakonite sječe i deforestacije imaju razorne učinke na ekosustave, bioraznolikost i prava ljudi koji ovise o šumi.

Biti dio FSC-a znači težiti boljem: ne samo zelena kvačica, već zajednička predanost svim mjerama za zaštitu šuma za buduće generacije. Zato poduzimamo mjere kada je bilo tko povezan s FSC-om uključen u destruktivne aktivnosti šumarstva ili druge aktivnosti koje nisu u skladu sa zahtjevima FSC-a.

FSC posjeduje portfelj zaštićenih oznaka širom svijeta. Te zaštićene oznake čine temelj na kojem je izgrađen FSC sustav. Pazimo na zaštitu naših vrijednih oznaka i poduzimamo brze mjere za rješavanje identificiranih slučajeva kršenja. Uživamo u sinergetičkom odnosu s našim dionicima koji su ključni i sastavni dio pomoći u otkrivanju i rješavanju slučajeva kršenja.

Neprihvatljive aktivnosti
Neprihvatljivo korištenje zaštićenih oznaka

Bez obzira na područje primjene certifikacije (gospodarenje šumama, lanac sljedivosti), nositelji certifikata dužni su slijediti FSC zahtjeve kako bi održali svoju certifikaciju.

Dok neprihvatljiva aktivnost može biti svaka aktivnost koja nije u skladu s FSC zahtjevima, glavne zabranjene aktivnosti navedene su u dokumentu FSC-POL-01-004 Pravila za udruživanje organizacija s FSC-om. One uključuju:

→ Nezakonita sječa ili trgovina nezakonitim drvom ili šumskim proizvodima
→ Kršenje tradicionalnih i ljudskih prava u šumarstvu
→ Uništavanje visokih zaštitnih vrijednosti u šumarstvu
→ Značajna pretvorba šuma u plantaže ili drugu nešumsku namjenu
→ Uvođenje genetski modificiranih organizama u šumarstvo
→ Kršenje bilo koje od temeljnih konvencija MOR-a

FSC sustav za rješavanje sporova

Prijavljivanje bilo koje neprihvatljive aktivnosti, bez obzira na njihov utjecaj, regulirano je FSC sustavom za rješavanje sporova (SRS). Definirano je dokumentom FSC-PRO-01-008 Obrada pritužbi u FSC certifikacijskoj shemi. FSC-ov SRS propisuje redoslijed podnošenja pritužbi, čime se osigurava da se svaka pritužba, velika ili mala, razmotri i ispita.

Razlikujemo povredu od pogrešne upotrebe zaštićenih oznaka.

Povreda zaštićenih oznaka se odnosi na neovlaštenu upotrebu oznaka s namjerom da se potrošači dovedu u zabludu ili zbune. Povreda se ispravlja poduzimanjem odgovarajućih pravnih radnji protiv prekršitelja, uključujući korištenje dostupnih zakona gdje je to potrebno. Pitanjima kršenja bavi se pravni odjel FSC-a, no preliminarni postupak može uključivati nacionalne ili regionalne urede.

Pogrešne upotrebe zaštićenih oznaka se odnosi na neusklađene upotrebe zaštićenih oznaka od strane  nositelja FSC licenci. Pogrešna upotreba se često ispravljaju angažiranjem i obvezom nositelja licence da slijedi i poštuje FSC norme/zahtjeve za zaštićene oznake. FSC-ova jedinica za upravljanje zaštićenim oznakama odgovorna je za kontrolu i otklanjanje pogrešnih upotreba. FSC-ov pravni odjel nije uključen u rješavanje incidenata pogrešne upotrebe, osim u slučaju da se pojavi pravno pitanje.

Imate li povratnu informaciju ili pritužbu u vezi s nositeljem FSC certifikata i njihovim certificiranim aktivnostima?