Društveno korisno

Društveno korisno gospodarenje šumama pomaže i lokalnom stanovništvu i društvu u cjelini da uživaju u dugoročnim koristima, a također daje snažne poticaje lokalnom stanovništvu za održavanje šumskih resursa i pridržavanje dugoročnih planova gospodarenja.

Forest pedagogy
rubber

Priznavanje prava domorodačkih naroda

Upravitelji šuma moraju identificirati i podržavati prava domorodačkog naroda na vlasništvo nad zemljom, korištenje zemlje i pristup resursima koje zemlja može pružiti.

Forest activity cleaning

Potpora lokalnim zajednicama

Poboljšanje životnog standarda lokalnih zajednica koje se oslanjaju na šume način je doprinosa ruralnom razvoju.

Workers in forest

Poboljšanje uvjeta rada

Odgovorno gospodarenje šumama mora osigurati sve zakonske uvjete kada su u pitanju zdravlje i sigurnost radnika, obrazovanje, pravo na osnivanje sindikata itd.

Forest worker

Lokalno zapošljavanje

Kada je to moguće, odgovorno gospodarenje šumama trebalo bi osigurati da se poslovi vezani za šumarstvo nude lokalno kako bi se riješio problem ruralne nezaposlenosti.

Forest manager worker

Osiguravanje rodne i rasne ravnopravnosti

Mogućnosti zapošljavanja moraju biti otvorene i za žene i za muškarce svih rasa pod istim uvjetima, a žene se moraju poticati na aktivno sudjeluju u svim razinama zapošljavanja.

Public consultation

Savjetovanje javnosti

Pogođena javnost mora imati mogućnost izraziti svoje mišljenje kada je u pitanju gospodarenje javnim dobrima kao što su šumski ekosustavi.