Visoke zaštitne vrijednosti

Od endemskih vrsta do svetih mjesta, sva prirodna staništa – osobito šume – nasljeđuju zaštitne vrijednosti. Te biološke, ekološke, društvene ili kulturne vrijednosti od iznimnog značaja poznate su kao "visoke zaštitne vrijednosti" ili VZV.

Potpora za identifikaciju, procjenu, upravljanje i praćenje ekoloških i kulturnih VZV-a uspostavljena je 9. FSC načelom.

Balkan dragonfly

Vrste VZV-a

Tetrao urogallus

Raznolikost vrsta

Koncentracije biološke raznolikosti uključujući endemske vrste i rijetke ili ugrožene vrste koje su značajne na globalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini.

Forest in Slovenia

Ekosustavi na razini krajobraza i mozaici

Netaknuti šumski krajolici i veliki ekosustavi na razini krajolika i mozaici ekosustava koji su značajni na globalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini.

Myriostoma coliforme

Ekosustavi i staništa

Rijetki ili ugroženi ekosustavi, staništa ili refugiji.

Forest river

Kritične usluge ekosustava

Osnovne ekosustavne usluge u kritičnim situacijama, uključujući zaštitu vodnih područja i nadzor nad erozijom osjetljivih tala i padina.

Fodder

Potrebe zajednice

Mjesta i resursi od temeljnog značaja za zadovoljavanje osnovnih potreba lokalnih zajednica ili starosjedioca utvrđeni uključivanjem ovih zajednica ili starosjedioca.

Serbia

Kulturološke vrijednosti

Mjesta, resursi, staništa i krajobrazi od globalnog ili nacionalnog kulturološkog, arheološkog ili povijesnog značaja i/ili od kritične kulturološke, ekološke, gospodarske ili vjerske/duhovne važnosti.

VZV pristup

FSC koristi VZV pristup – identifikacija, upravljanje i praćenje – u svojim certifikacijskim normama (koje utječu na FSC-certificirane šume ili proizvode) i općenito kao izvor za planiranje očuvanja. FSC nastoji održati, unaprijediti i promovirati važnost ovih vrijednosti.

VZV su primjenjivi na bilo koju aktivnost, veliku ili malu, međutim, obraćanje pozornosti na VZV ne znači da sve mora pretvoriti u zaštićeno područje. Nadalje, neki globalni trgovci na malo i banke integrirali su VZV zahtjeve u svoje politike nabave i ulaganja.

Proces procjene uključuje identifikaciju VZV-ova koji bi mogli postojati u šumi. Upravitelji šuma moraju procijeniti, kako kroz znanstvene procjene tako i kroz suradnju s pogođenim i zainteresiranim dionicima, jesu li VZV-ovi stvarno prisutni u njihovim šumama. Rezultati se bilježe i mapiraju.

Ključni dio VZV-a je osiguravanje da aktivnosti u šumama nemaju negativan utjecaj na bioraznolikost – to jest, raznolikost unutar i između vrsta, te na ekosustav u cjelini, uključujući šume. Za FSC, održavanje i provedba upravljanja biološkom raznolikošću i VZV-ovima ide ruku pod ruku.