Uloga FSC-a u zelenoj javnoj nabavi (ZeJN)

Vlade pomažu oblikovati svijet, ne samo političkim odlukama nego i svojim svakodnevnim praksama. Saznajte kako nabava u javnom sektoru može promicati odgovorno gospodarenje šumama.

bench

Prednosti za javni sektor

Posljednjih godina, globalni sporazumi poput Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama (2015.) obećali su djelovanje u vezi s pitanjima koja uključuju zaustavljanje deforestacije i degradacije šuma. Tijela javne vlasti mogu djelovati na različite načine kako bi to postigla, uključujući i putem svojih politika nabave, a FSC može pomoći.

Stavljanjem kriterija FSC certifikata u svoju politiku i praksu nabave, javna tijela mogu osigurati da dobavljači šumskih proizvoda ispunjavaju najopsežnije društvene i ekološke zahtjeve u svijetu. Ovo predstavlja neposrednu priliku da napravite razliku.

Snaga javne nabave

Javna potrošnja predstavlja između 15 i 30% bruto domaćeg proizvoda u mnogim zemljama i odlična je prilika za poduzimanje mjera protiv deforestacije, degradacije šuma i klimatskih promjena. Svjedoci smo da se posljednjih godina pojavljuju mnoge politike i prakse javne nabave. Često počevši od lokalne razine, ovi su pristupi postali ugrađeni u nacionalne politike sve većeg broja zemalja.

Sve češće, vlade prihvaćaju holistički koncept održive javne nabave – onaj koji je utjelovljen FSC certifikatom.

Kupnjom FSC certificiranih proizvoda – koji se kreću od papira i uredskog namještaja do drveta za građevinske projekte – javni nabavljači podupiru pomak prema obrascima odgovorne javne proizvodnje i potrošnje, dajući primjer potrošačima.

close up of a hand holding a paper shopping bag with FSC MIX Label

Što može biti uključeno u natječaj za ZeJN?

Kategorije zelene javne nabave (ZeJN) raznolike su kao i sami šumski proizvodi koje možete nabaviti. Dok tipične kategorije šumskih proizvoda uključene u ZeJN pravila nabave uključuju uredski papir i druge proizvode od papira i uredski namještaj, možete uključiti mnoge druge materijale i proizvode!

Svaki materijal i/ili proizvod koji dolazi iz FSC certificirane šume teoretski može biti FSC certificiran. To znači da javne ustanove također mogu zahtijevati FSC certifikaciju za proizvode kao što su tekstil i odjeća, gumene čizme, automobilske gume, toaletni papir i tako dalje. U nastavku pogledajte široki spektar mogućih FSC certificiranih proizvoda.

 

Odgovoran proces nabave

Svijet se na mnogo načina oslanja na šume. Dok one osiguravaju sredstva za život milijunima ljudi i izvor sirovina za sve nas, šume također igraju važnu ulogu u mitigaciji, kontroli i prilagodbi klimatskim promjenama, kao i u zaštiti i poboljšanju biološke raznolikosti, plodnosti tla i čiste svježe vode. Pročitajte više o brojnim dobrobitima od šuma.

Konkretno, deforestacija i degradacija šuma zajedno čine neke od važnih čimbenika globalnog zatopljenja. Zaustavljanje ovog trenda ključno je zbog svih navedenih razloga, a uobičajeno poslovanje više nije opcija.

KORAK
01

Budite jasni u natječaju

Prvi korak je jasnoća u formulaciji natječaja. Inzistirajte da ponuditelji potvrde da su u skladu s pravilima shema certificiranja šuma na koje se namjeravaju pozvati radi dokazivanja sukladnosti s relevantnim tehničkim specifikacijama.

KORAK
02

Koristite FSC bazu podataka

Drugi korak je kontrola podataka koje ti ponuditelji daju uz pomoć javne FSC baze certifikacije. Naša baza podataka može vam pomoći da potvrdite da je određeni ponuditelj certificiran, kao i pružiti dodatne informacije poput popisa proizvoda određenog poduzeća koji su uključeni unutar FSC certifikata.

 

KORAK
03

Provjerite tvrdnje

Treći korak je kontrola tvrdnji koje dolaze sa stvarnom robom, jer većina nositelja FSC certifikata trguje i certificiranim i necertificiranim proizvodima. Kontrola počinje provjerom imaju li računi valjane FSC tvrdnje. Javna baza podataka certifikacije dobar je način da to provjerite.

Često postavljena pitanja

Jesu li FSC proizvodi skuplji? Kako naručitelji mogu postaviti posebne zahtjeve za održivo gospodarenje šumama? Kako se to može primijeniti na građevinske projekte? Odgovori na ova i brojna druga pitanja nalaze se u nastavku.

 1. Kako FSC certifikat može dokazati sukladnost sa zahtjevima javne nabave?

  U Europskoj uniji nove direktive o javnoj nabavi primjenjuju se od 18. travnja 2016. One dopuštaju uključivanje ekoloških – i donekle društvenih – zahtjeva u javnu nabavu.

  Direktive, za koje je FSC izradio uvodna pojašnjenja, također dopuštaju upotrebu posebnih oznaka kao dokaza o sukladnosti s politikama održive nabave.

  Nadalje, revidirani Sporazum o državnoj nabavi (AGP) Svjetske trgovinske organizacije (WTO) pokriva državnu kupnju robe, usluga i građevinskih radova.

  Članak X. – Tehničke specifikacije i natječajna dokumentacija, na snazi od travnja 2014., uvode izričito pravo naručitelja da primjenjuju „tehničke specifikacije za promicanje očuvanja nacionalnih resursa ili zaštite okoliša”.

  Očito to ne uključuje izričito odobrenje za uključivanje društvenih elemenata održive proizvodnje. No, prema pravnom pregledu ovog novog AGP-a, "čini se da ne postoji temeljni razlog zašto bi se društveni kriteriji trebali tretirati drugačije" (Lucia Tosoni, u EPPPL - European Procurement & Public Private Partnership Law Review, br. 1 1, 2013., stranica 47).

  Stoga je niz država uključilo zahtjev za certificiranim proizvodima na bazi drva u svoje smjernice za nabavu. Neki su uspostavili sustav za procjenu učinkovitosti shema certifikcije šuma. Nizozemska i Ujedinjeno Kraljevstvo ističu se svojim detaljnim metodama provjere, uključujući konzultacije s dionicima, koje provode neovisna tijela za procjenu (TPAC u Nizozemskoj i CPET u UK) svakih pet godina.

  U drugim državama državna tijela ocjenjuju sukladnost sa zakonskim kriterijima i kriterijima održivosti (npr. u Njemačkoj, Danskoj, Belgiji, Luksemburgu, Australiji, Austriji, Hrvatskoj, Sloveniji, Finskoj, Italiji, Španjolskoj, Švedskoj i Švicarskoj).

  U gore navedenim zemljama, FSC certifikacija se posebno spominje kao prihvatljiv dokaz za sukladnost sa zahtjevima javne nabave. Mnoge druge zemlje su manje specifične ili nemaju zahtjeve.

 2. Kako postavljate svoje zahtjeve za odgovorno gospodarenje šumama?

  Postavljanje vlastitih posebnih zahtjeva za odgovorno gospodarenje šumama može biti problematično. Nabavljačima nije dopušteno odrediti u kojim se državama drvo mora posjeći, stoga njihove tehničke specifikacije moraju obuhvatiti sve relevantne vrste šuma i društvene situacije.

  Naručitelji se također mogu općenito pozvati na “odgovorno gospodarenje šumama” i ukazati na jednu ili više međudržavnih odluka u kojima se ovaj koncept definira. Ali ti su opisi obično prilično općeniti. I dalje moraju voditi računa o riziku od nezakonite sječe i trgovine.

  Iz tog je razloga praktično, s jedne strane, biti što precizniji s kvalifikacijama o tome što za vas znači odgovorno gospodarenje šumama, a s druge strane, spomenuti posebne norme/oznake gospodarenja šumama za koje dajete dokaz o sukladnosti (pritom nikada ne zaboravite dopustiti 'ekvivalentne' dokaze, kako biste izbjegli kršenje zakona o nabavi).

  Ambiciozni naručitelji mogu koristiti zahtjeve FSC načela i kriterija kao osnovu za svoj opis. Možete, primjerice, zahtijevati da najmanje 70% šumskog materijala mora biti iz šuma kojima se odgovorno gospodari u skladu s ovim zahtjevima, a ostatak da bude iz recikliranog podrijetla i/ili kontroliranih izvora. Uz navedene zahtjeve, logično je pozvati se na FSC (ili 'ekvivalent') kao dokaz sukladnosti.

   

 3. Kako rješavate ograničenja procjene životnog ciklusa s FSC certifikatom?

  Procjena životnog ciklusa (LCA) široko je korišten alat za razumijevanje utjecaja proizvodnje, upotrebe i ispuštanja robe na okoliš. Ali ima ograničenja kada su šumarstvo, ribarstvo, rudarstvo ili poljoprivreda na početku opskrbnog lanca. Također se ne bavi društvenim pitanjima.

  FSC poziva sve one koji primjenjuju, koriste ili zahtijevaju LCA da prepoznaju njegova ograničenja i da ih riješe uz jamstva da su negativni utjecaji izvan opsega LCA spriječeni ili minimizirani. Za papir i druge proizvode na bazi drva, FSC certifikat je najbolji način za to.

  Više informacija

 4. Kako možete graditi zeleno s FSC certificiranim drvetom?

  Drvo je važna komponenta u mnogim javnim projektima, kao što su zgrade, kuće, luke, vodovodi i željeznice.

  Nabava golemih količina drva potrebnih za javne projekte iz šuma kojima se odgovorno gospodari može napraviti značajnu ekološku i društvenu razliku. Građevinska poduzeća moraju imati FSC certifikat kako bi mogle tvrditi korištenje FSC certificiranog materijala.

 5. Kako mogu pokrenuti postupak nabave?

  FSC daje dodanu vrijednost, a ne dodatni trošak. FSC proizvodi nisu nužno skuplji. Kada postoji razlika u cijeni, ona je često marginalna. A FSC certifikat nositeljima našeg certifikata donosi brojne prednosti, poput smanjenja troškova i povećanja profita, a istovremeno omogućuje veću učinkovitost radnih procesa odabirom manje poznatih drvnih vrsta.

  Više cijene za FSC drvo obično se događaju zbog izravne konkurencije sa šumarskim poduzećima koja poduzimaju nezakonite aktivnosti. Prije kupnje, nabavači trebaju osigurati da šumski rad:

  • nije uklonio više stabala nego što je dopušteno ili ekološki prihvatljivo,
  • nije utajio porez,
  • nije ignorirao prava autohtonih naroda i da je
  • osigurao da su radnicima isplaćene poštene plaće u sigurnim uvjetima.
Public GPP presentation Slovenia3
FSC Adria-Balkan

ZeJN u Sloveniji

Analiza učinaka zelene javne nabave u Republici Sloveniji

1. lipnja 2022. godine u Ljubljani je održana javna prezentacija analize učinaka zelene javne nabave u Republici Sloveniji.