Politika udruživanja

Šume održavaju život na zemlji i moraju se zaštititi. To je razlog zašto FSC postoji: FSC pruži rješenje za odgovorno gospodarenje šumama u koje vjeruju nevladine organizacije, potrošači i poduzeća. Politika udruživanja izraz je vrijednosti koje dijele pojedinci i organizacije udružene s FSC-om. Definira šest neprihvatljivih radnji za koje se udruženi pojedinci i organizacije te njihove korporativne grupe obvezuju izbjegavati u certificiranim i necertificiranim aktivnostima.

work for us
 • Policy for Association longer shape

  Svrha

  Svrha Politike udruživanja je ocrtati i definirati neprihvatljive radnje koje ozbiljno utječu na šume i ljude na terenu i koje predstavljaju rizike za reputaciju ako su povezane s FSC-om. Politika definira posljedice za organizacije i pojedince koji su izvršili pojedinu neprihvatljivu radnju, a udruženi su ili žele biti udruženi s FSC-om. Politika određuje koje organizacije i pojedinci mogu ili ne mogu biti udruženi s FSC-om.

 • Scope people meeting square
  Canva

  Područje primjene

  Politika udruživanja se primjenjuju na sve udružene pojedince, organizacije i njihove korporativne grupe i na one koji traže udruživanje s FSC-om (to uključuje nositelje certifikata i međunarodne članove).

  Ova se politika primjenjuje na situacije u kojima se događa ili se dogodila neprihvatljiva radnja. Namjera sudjelovanja u neprihvatljivoj radnji nije dovoljna osnova za pokretanje istrage ili pritužbe. Međutim, namjera uključivanja u neprihvatljivu radnju može pokrenuti druge, proaktivne mjere FSC-a, uključujući prikupljanje informacija i praćenje, kako bi se osiguralo da se neprihvatljiva radnja neće dogoditi u budućnosti.

 • Signing a document
  Canva

  Provedba

  Politika udruživanja služi kao alat za upravljanje rizicima za FSC, štiteći vjerodostojnost i ugled FSC marke i organizacija udruženih s FSC-om. Primjenjuje se na cijele korporativne grupe čak i ako samo ograničeni dio grupe ima aktivan odnos s FSC-om. Svi udruženi pojedinci i organizacije – i njihova korporativna grupa – obvezuju se izbjegavati sudjelovanje u bilo kakvim neprihvatljivim radnjama, kako u certificiranim tako i u necertificiranim aktivnostima, potpisivanjem ugovornog sporazuma prilikom ulaska u FSC sustav.

  Za provedbu Politike udruživanja koriste se dva postupovna dokumenta:

  1. Pojedinac ili organizacija koja se želi udružiti s FSC-om mora proći postupak provjere i otkriti podatke, u skladu s procedurom FSC-PRO-10-004 Zahtjevi za otkrivanje podataka za udruživanje s FSC-om.
  2. Ako se FSC-u skrene pozornost na potencijalno kršenje ove politike, tada se primjenjuje procedura FSC-PRO-01-009 Politika za obradu pritužba vezanih uz FSC politiku udruživanja

Šest neprihvatljivih radnji

FSC ima za cilj udruživanje s pojedincima i organizacijama usklađenim s misijom i vrijednostima FSC-a i neće dopustiti udruživanje ako je pojedinac, organizacija ili njezina korporativna grupa uključena ili je bila uključena u sljedeće neprihvatljive radnje:

01Nezakonita sječa ili nezakonita trgovina šumskim proizvodima
02Kršenje običajnih ili ljudskih prava u sektoru šumarstva
03Kršenje radničkih prava i načela definiranih od strane MOR-a
04Uništavanje visokih zaštitnih vrijednosti (VZV) ili područja
05Prenamjena prirodnog šumskog zemljišta
06Korištenje genetski modificiranih organizama u šumarstvu

01. Nezakonita sječa ili nezakonita trgovina šumskim proizvodima:

02. Kršenje običajnih ili ljudskih prava u sektoru šumarstva:

03. Kršenje radničkih prava i načela definiranih od strane MOR-a:

04. Uništavanje visokih zaštitnih vrijednosti (VZV) ili područja:

05. Prenamjena prirodnog šumskog zemljišta:

06. Korištenje genetski modificiranih organizama u šumarstvu:

Ključni pojmovi i često postavljana pitanja

Udruživanje: Udruživanje s FSC-om formalno se uspostavlja kroz bilo koji od sljedećih ugovornih odnosa: Ugovor o članstvu u FSC-u; Ugovor o licenci nositelja FSC certifikata; Ugovor o licenci certifikacijskog tijela; Ugovor o partnerstvu s FSC-om.

Povezana grupa: Sveukupnost pravnih subjekata s kojima je udružena organizacija povezana u korporativnom odnosu u kojem bilo koja strana kontrolira učinak druge (npr. matično ili sestrinsko društvo, podružnica, holding društvo, zajedničko ulaganje) kako je opisano u Politici udruživanja FSC-POL-01-004.

Razdruživanje: Raskid svih postojećih ugovornih odnosa (član i licenca) između FSC-a i udružene organizacije (i njezine povezane grupe). Razdruživanje također sprječava stupanje u nove ugovorne odnose s FSC-om.

Okončanje razdruživanja: Razdružena organizacija može zatražiti pokretanje procesa za okončanje razdruživanja izražavanjem interesa FSC-u. Kao dio tog procesa, mora se razviti poseban plan djelovanja za pojedinu organizaciju. Plan djelovanja je okvir i plan kako popraviti, ispraviti i spriječiti ponovno pojavljivanje prethodno utvrđenih kršenja Politike udruživanja FSC-a. Također uključuje druge mjere za izgradnju povjerenja. Razdruživanje se može poništiti samo nakon ispunjenja dogovorenih uvjeta navedenih u planu djelovanja.

 1. Zašto su ove aktivnosti neprihvatljive za FSC?

  Our mission is to protect forests for future generations. And our membership is made up of companies striving for environmentally and socially responsible practises – of environmental defenders, trade unions, human rights campaigners and those fighting for indigenous peoples.

  The activities we prohibit are totally opposed to the mission of our organisation and the members who make it. There is no place for this behaviour in FSC, whether activities happen in the forests of a certified forestry company or the non-certified forests of one of their affiliates.

 2. Tko može izraziti zabrinutost u vezi destruktivnih radnji?

  There are no requirements as to who can submit a complaint or raise concerns in the FSC system.

  While anybody may share concerns, the information submitted must include necessary and relevant information and evidence for FSC to take the appropriate action. This required information is noted on the submission forms and processes, and defendants are encouraged to provide as much detailed information as possible so that FSC can make an informed decision as to whether the complaint will be accepted.

  If you are concerned about the activities of an organisation connected to FSC, we want to hear from you. You can submit your complaint (including all the evidence) using the button below.

 3. Tko provodi istraživanje kada se iznesu vjerodostojne optužbe?

  FSC assigns an investigation team comprising of experts from the field of allegations. In building an investigation team, each team member is selected and then approved by those raising concerns and the defendant organization to ensure impartiality.

  While not a requirement, the investigation team will typically include experts from the country where wrongdoing is alleged. The investigation team is then not only uniquely qualified through their professional expertise, but also has a greater understanding of the national context.

 4. Tko odlučuje treba li organizacija biti isključena iz FSC sheme?

  The investigation team delivers their report to FSC, complete with the evidence and level to which each allegation was verified. This report is presented to the FSC Policy for Association Decision Panel who will assess the conclusions of the investigation. The Panel may decide to recommend that FSC Board of Directors make the decision on excluding organization from the FSC scheme.

 5. Koje su posljedice isključenja iz FSC sheme?

  Upon being excluded from the FSC scheme the organization’s trademark license agreements are immediately terminated, all certificates are withdrawn and they are blocked from further certification and association such as membership.

  This exclusion extends beyond the organization found to engage in unacceptable activities, applying to any parent, subsidiary or sister company connected by more than 51% ownership. All companies are blocked from any FSC certification until a complete remedy and reform process has been fulfilled and all requirements met.

 6. Mogu li isključene organizacije ponovno ući u FSC shemu?

  Excluded organizations can re-enter the FSC scheme after exhibiting the fulfilment of conditions addressing remedy caused by past harm and reformation. Only after concrete proof that these requirements have been fulfilled can the organizations potentially re-enter the FSC scheme.

Dokumenti

Trenutno je na snazi verzija 2-0 Politike udruživanja. Verzije 3-0 će se primjenjivat od 1. siječnja 2023. Prethodna verzija politike 2-0 ostaje na snazi za kršenja koja su se dogodila prije datuma stupanja na snagu verzije 3-0.

FSC-POL-01-004 EN V2-0 Policy for the Association of Organizations with FSC
PDF, Size: 139.81KB
FSC-POL-01-004 V3-0 EN Policy for Association
PDF, Size: 532.32KB
Brošura Politika udruživanja V3
PDF, Size: 4.24MB