Norma za lanac sljedivosti

Norma za lanac sljedivosti (CoC) glavni je normativni dokument za poduzeća koja žele dobiti FSC certifikat.

Ona pruža minimalne zahtjeve za upravljanje i proizvodnju unutar poduzeća kako bi se pokazalo da šumski materijali i proizvodi koji se nabavljaju, označavaju i prodaju kao FSC certificirani potječu iz šuma kojima se dobro gospodari, iz kontroliranih i recikliranih izvora ili iz mješavine od ovih izvora.

COC standard worker reading document
Factory workers

Na koga se odnosi FSC CoC certifikacija?

Da bi se za proizvod tvrdilo da je FSC certificiran, mora postojati neprekinuti lanac poduzeća koji pokriva svaku promjenu pravnog vlasništva nad proizvodom. CoC certifikacija stoga je potrebna za sva poduzeća u opskrbnom lancu šumskih proizvoda koje imaju zakonsko vlasništvo nad certificiranim proizvodima i obavljaju barem jednu od sljedećih aktivnosti:

1) prodaju FSC certificirane proizvode s FSC tvrdnjama na dokumentima,
2) označavaju proizvode kao FSC certificirane,
3) proizvode ili mijenjaju sastav ili fizički integritet proizvoda koji se prodaju s FSC tvrdnjama ili
4) promiču FSC certificirane proizvode, osim gotovih i FSC označenih proizvoda koje mogu promovirati necertificirana poduzeća (npr. trgovci).

Koji je sadržaj CoC norme?

 1. DIO: Opći zahtjevi

  1) CoC sustav upravljanja

  2) Nabava materijala

  3) Rukovođenje materijalom

  4) Zapisi FSC materijala i proizvoda

  5) Prodaja

  6) Sukladnost sa zakonodavstvom o legalnosti drva

  7) FSC temeljni zahtjevi za rad

 2. DIO: Kontrola FSC tvrdnja

  8) Uspostavljanje grupa proizvoda radi kontrole FSC tvrdnja

  9) Sustav prijenosa (transfer sustav)

  10) Postotni sustav

  11) Kreditni sustav

 3. DIO: Dodatni zahtjevi

  12) Zahtjevi za FSC označavanje

  13) Podugovaranje

 4. DIO: Kriteriji prihvatljivosti za CoC certifikaciju pojedinačne lokacije, CoC certifikaciju više lokacija, i grupnu CoC certifikaciju

  14) Prihvatljivost za CoC certifikaciju pojedinačne lokacije

  15) Prihvatljivost za CoC certifikaciju više lokacija

  16) Prihvatljivost za grupnu CoC certifikaciju

Preuzmite CoC normu

Norma za lanac sljedivosti dostupna je na engleskom, hrvatskom i srpskom (ćirilično pismo) jeziku. Imajte na umu da se u slučaju nepodudarnosti između prijevoda norme i izvorne engleske verzije, engleska verzija smatra ispravnom.

FSC-STD-40-004 V3-1 HR Certifikacija Lanca Sljedivosti
PDF, Size: 2.24MB
FSC-STD-40-004 V3-1 SR Сертификација ланца надзора
PDF, Size: 2.16MB
FSC-STD-40-004_V3-1_EN.pdf
PDF, Size: 831.69KB