Certifikacija treće strane

FSC koristi sustav certifikacije treće strane. To znači da FSC ne izdaje certifikate. Neovisna certifikacijska tijela provode procjene gospodarenja šumama i lanca sljedivosti koje dovode do FSC certifikacije.

Pogledajte popis certifikacijskih tijela koja djeluju u Adria-Balkan regiji.

Third-party audit control
Third-party certification

Što je certifikacija treće strane?

Od svih postupaka ocjenjivanja sukladnosti koji daju jamstvo da su proizvod, proces ili usluga u skladu sa određenim zahtjevima, certifikacija treće strane pruža najveću vrijednost. Evo glavnih razloga zašto:

 • Nema sukoba interesa

  Jedna od ključnih razlika između certifikacije treće strane i drugih oblika ocjenjivanja usklađenost je neovisnost.

  Certifikacijska tijela daju objektivan pregled sigurnosti i performansi proizvoda bez ekonomskih zahtjeva tržišta i internih pritisaka poduzeća jer nemaju financijski interes u prodaji proizvoda.

 • Isplativost

  Certifikacija treće strane isplativija je od, na primjer, samoizjave proizvođača o sukladnosti ili testiranja i ocjene od strane kupca. To je zato što proizvođači i kupci ne moraju kupovati opremu za testiranje ili angažirati osoblje kompetentno za procjenu proizvoda.

 • Prihvaćenost od strane tržišta

  Proizvodi koje je certificirala treća strana odmah se prihvaćaju na tržištu. To je zato što potrošači, trgovci na malo i distributeri prepoznaju i imaju povjerenja u certifikacijsku oznaku treće strane na proizvodu kao jamstvo sigurnosti i učinkovitosti.

 • Povjerenje potrošača

  Potrošači s povjerenjem kupuju proizvode koje je certificirala treća strana zbog nadzora i provjere stalne usklađenosti koje certifikacijska tijela pružaju nakon što se proizvod stavi na tržište. Potrošači također znaju da u slučaju problema s proizvodom postoji sustav za rješavanje pritužbi kako bi se osiguralo da se neprikladni proizvodi identificiraju i brzo uklone s tržišta.

  Certifikacija treće strane također razlikuje proizvođače koji proizvode proizvode koji su u skladu s određenim zahtjevima od onih koji nisu.