Propadanje šuma

Propadanje ili degradacija šuma podrazumijeva smanjenje ili gubitak biološke ili ekonomske produktivnosti i složenosti šumskih ekosustava što rezultira smanjenom ukupnom opskrbom dobrobiti od šuma, kao što je drvo ili bioraznolikost.

Forest Degradation
 • Forest garbage

  Ljudske aktivnosti

  Ljudske aktivnosti koje potiču degradaciju šuma mogu uključivati:

  • prekomjernu ispašu
  • uništenje staništa
  • unošenje invazivnih vrsta
  • potražnju za ogrjevnim drvetom i drvenim ugljenom
  • prekomjernu sječu
  • požare izazvani ljudskim djelovanjem
  • neodgovorno korištenje šuma i zagađivanje šuma otpadom
  • neizravne učinke ljudskih aktivnosti kao što su klimatske promjene
 • Extreme event wind

  Katastrofalne vremenske nepogode

  Suše, tropske oluje, toplinski valovi, požari ili mrazovi postaju sve jači i učestaliji zbog klimatskih promjena, što rezultira smanjenjem zdravlja, otpornosti, produktivnosti i sastava šuma.

  Globalno, suša je prepoznata kao najrašireniji čimbenik koji utječe na funkcije šuma i smrtnost drveća. Ipak, u različitim područjima šume se također moraju suočiti s drugim teškim klimatskim događajima, koji mogu biti vrlo stresni, pa čak i destruktivni, uz značajno smanjenje njihove sposobnosti ublažavanja klimatskih promjena i osiguravanja drugih usluga ekosustava.

 • Forest fire

  Šumski požari

  Dok neki šumski ekosustavi u svom prirodnom stanju ovise o šumskim požarima (prirodno uzrokovanim), mnogi šumski požari danas su uzrokovani ljudskim aktivnostima i kao takvi predstavljaju sve veću prijetnju, posebno u suhim područjima kao što su mediteranske zemlje.

  Šumski požari doprinose globalnoj emisiji stakleničkih plinova (petlja negativne povratne sprege koja oslobađa prirodno povučeni ugljik natrag u atmosferu, doprinoseći globalnom zagrijavanju), povećavaju onečišćenje zraka i mogu utjecati na regionalnu kvalitetu zraka. Požari mogu poremetiti prirodne cikluse šuma i uzrokovati nestanak nekih vrsta, dok istovremeno pomažu u razmnožavanju invazivnih biljaka. Osim toga, pepeo može uništiti velik dio hranjivih tvari i erodirati tlo, uzrokujući poplave i klizišta.

 • Bark beetle

  Šumski štetnici

  Štetni organizmi mogu uzrokovati štetu, propadanje i smrtnost. Posljednjih godina u šumama su se pojačale prijetnje od štetnika, od kojih posebnu prijetnju predstavljaju invazivni štetnici.

  Neki od šumskih štetnika su:

  • insekti
  • insekti koji se hrane lišćem
  • potkornjaci
  • žižaci
  • insekti koji buše
  • insekti koji žvaču
  • insekti koji sišu
  • insekti koji napadaju sjeme/češer/cvijet/voće
  • insekti koji grizu/izazivaju svrbež

  Saznajte više o šumskim štetnicima u Hrvatskoj na ovoj poveznici.

 • Dieback

  Bolesti

  Pojam "bolest stabla" pokriva širok raspon patogenih infekcija, abnormalnosti i poremećaja normalne strukture i rasta stabla.

  Neke od šumskih bolesti uključuju:

  • bolesti korijena
  • propadanje/kankeri stabljike
  • bolesti lišća
  • odumiranje
  • hrđu stabljike
  • hrđu metle
  • biotičko oštećenje
  • bolesti insekata
  • gljive
 • Forest fragmentation

  Usitnjavanje (fragmentacija) šuma

  Fragmentacija šuma je lomljenje velikih, susjednih, šumovitih područja u manje dijelove šume; obično su ovi dijelovi odvojeni cestama, poljoprivredom, komunalnim koridorima, potpodjelama ili drugim ljudskim razvojem.

  Učinci fragmentacije dobro su dokumentirani u svim šumovitim regijama planeta. Općenito, smanjenjem zdravlja šuma i degradacijom staništa, fragmentacija dovodi do gubitka bioraznolikosti, povećanja invazivnih biljaka, štetnika i patogena te smanjenja kvalitete vode. Svi ti učinci širokog raspona proizlaze iz dva osnovna problema: fragmentacija povećava izolaciju između šumskih zajednica i povećava takozvane rubne učinke.