Mi smo rješenje za odgovorno gospodarenje šumama kojem se najviše vjeruje

Forest Stewardship Council (Vijeće za nadzor šuma) je globalna, neprofitna, nevladina organizacija posvećena promicanju ekološki primjerenog, društveno korisnog i ekonomski isplativog gospodarenja svjetskim šumama.

Forest Bosnia Sarajevo
Bruno Marić

Misija i vizija

Global Staff Meeting 2022
  

Misija

FSC će promovirati ekološki primjereno, društveno korisno i ekonomski isplativo gospodarenje svjetskim šumama.


Vizija

Prava vrijednost šuma je prepoznata i u potpunosti uključena u društvo diljem svijeta. FSC je vodeći katalizator i odlučujuća sila za poboljšano gospodarenje šumama i transformaciju tržišta, pomičući globalni trend šuma prema održivom korištenju, očuvanju, obnovi i poštovanju za sve.

Naš rad

FSC pruža sustav za dobrovoljnu akreditaciju i neovisnu certifikaciju treće strane. Ovaj sustav omogućuje nositeljima certifikata da svoje proizvode i usluge plasiraju na tržište kao rezultat ekološki primjerenog, društveno korisnog i ekonomski isplativog gospodarenja šumama. FSC također postavlja norme za razvoj i odobravanje FSC norma za gospodarenja šumama koje se temelje na FSC načelima i kriterijima. Osim toga, FSC postavlja norme za akreditaciju certifikacijskih tijela koja potvrđuju sukladnost s FSC-ovim normama.

Naša struktura

FSC sustav organiziran je na više ravni. U nastavku ćete pronaći pregled glavnih struktura. Saznajte više o strukturi FSC sustava u dokumentu FSC Politika mreže koji se može preuzeti iz Centra za dokumente.

 1. Međunarodno članstvo

  FSC je demokratska organizacija kojom upravljaju njezini članovi. Članovi se mogu pridružiti kao pojedinci ili kao organizacije. Oni se pridružuju jednoj od tri komore – ekološkoj, društvenoj ili gospodarskoj – koje se dalje dijele na sjevernu i južnu podkomoru. FSC-ova jedinstvena struktura upravljanja ima za cilj osigurati da se sve odluke donose konsenzusom.

  Međunarodni članovi iz Hrvatske i Slovenije trenutno pripadaju sjevernim potkomorama, a članovi iz Bosne i Hercegovine i Srbije južnim potkomorama.

   

 2. Međunarodni upravni odbor

  Međunarodni upravni odbor FSC-a se sastoji od 12 članova koje bira punopravno međunarodno članstvo FSC-a. Po četiri člana biraju se iz ekološke, društvene i gospodarske komore. Članovi odbora biraju se na mandat od četiri godine i odgovorni su međunarodnim članovima FSC-a.

  Oni su odgovorni za:

  • zastupanje interesa međunarodnih članova,
  • donošenje odluka u konsenzusu s drugim komorama, istovremeno djelujući u najboljem interesu FSC-a,
  • određivanje strateškog smjera i prioriteta Međunarodnog tajništva FSC-a,
  • nadzor nad provedbom prijedloga, i
  • odobravanje godišnjih poslovnih planova, proračuna, financiranja, planova rada i financijskih izvješća.

  Upravni odbor FSC-a imenuje glavnog direktora te postavlja i ocjenjuje godišnje KPP-ove (ključni pokazatelj performansi).

   

 3. Međunarodno tajništvo

  Međunarodno tajništvo FSC-a (FSC International) je odgovorno za:

  • provedbu Globalne strategije,
  • nadgledanje ugleda FSC-a,
  • promociju FSC certificiranih proizvoda,
  • razvijanje međunarodnih normi,
  • pružanje okvira za nacionalne norme,
  • zagovaranje, komunikaciju i globalno brendiranje,
  • osiguravanje integriteta i vjerodostojnosti FSC sustava,
  • cjelokupno održavanje i poboljšanje sustava,
  • stvaranje uvjeta za partnere FSC mreže da postignu dogovorene ciljeve, i
  • postavljanje i praćenje performansina FSC mreže.

  Međunarodno tajništvo FSC-a nalazi se u Bonnu (Njemačka).

   

 4. Partneri mreže

  Partneri FSC mreže su pravno neovisne FSC partnerske organizacije koje promoviraju odgovorno gospodarenje svjetskim šumama u ime FSC-a. Partneri mreže imaju strukturu upravljanja koja odražava strukturu FSC Internationala: imaju članstvo u tri komore koje biraju upravni odbor s uravnoteženom zastupljenošću ekoloških, društvenih i gospodarskih dionika; i imaju vlastite statute koji mogu uključivati ​​određene pravne, operativne i upravljačke obveze koje se razlikuju od zemlje do zemlje. Mrežni partneri predstavljaju FSC na nacionalnoj razini.

  Partneri mreže mogu biti odgovorni za neke od sljedećih aktivnosti:

  • pružanje usluga sadašnjim i budućim nositeljima certifikata,
  • razvoj članstva u svojim zemljama,
  • razvoj procesa za angažman i izgradnju kapaciteta,
  • razvoj partnerstva,
  • uspostavljanje radne skupine i
  • koordinacija različitih nacionalnih procesa uključenih u izradu norme gospodarenja šumama i nacionalnih procjena rizika.

  Rad svakog partnera mreže je drugačiji i konkretnije se odražava u pojedinačnim ugovorima sklopljenim između organizacije FSC International i partnera mreže. Mnogo ovisi o situaciji u svakoj od država, postojećim mogućnostima i određenim područjima fokusa važnim za partnera mreže.

  Trenutno postoji preko 40 partnera FSC mreže diljem svijeta.

   

Naši statuti

Statuti FSC-a  su dokumenti koji upravljaju organizacijom i temeljima na kojima je osnovana.

Ažuriraju se svake tri godine, prijedlozima koje predlažu članovi na Glavnoj skupštini, ili ako je potreban amandman između skupština, to mogu predložiti članovi putem glasovanja poštom.

 

Naša povijest

Prije tri desetljeća, na događaju Earth Summit održanom u Riju 1992. nije postignut sporazum o zaustavljanju deforestacije. Kao odgovor na to, predana skupina poduzeća, ekologa i vođa zajednica udružila se kako bi stvorila revolucionarni koncept: dobrovoljan, tržišno utemeljen pristup koji bi poboljšao praksu šumarstva diljem svijeta. Taj je sastanak označio rođenje Forest Stewardship Councila. Prije 28 godina uveli smo certifikaciju za odgovorno šumarstvo i ostajemo najpouzdanije rješenje za odgovorno gospodarenje šumama zahvaljujući našim predanim i raznolikim dionicima.

1993
Izdani prvi FSC certifikati

Izdani prvi FSC certifikati (certifikat za gospodarenje šumama u Meksiku; certifikat lanca sljedivosti u SAD-u).

1994
FSC je službeno osnovan

FSC je osnovan kao pravni subjekt u Meksiku.
Prvi certificirani i označeni FSC proizvod - drvena lopatica, postaje dostupan u Velikoj Britaniji.

1996
Prva Glavna skupština

Glavna skupština koja se održava svake tri godine je najvažnija FSC platforma za donošenje odluka. Svi članovi FSC komora – društvene, ekološke i gospodarske – okupljaju se kako bi oblikovali budućnost gospodarenja šumama. Saznajte više o našem međunarodnom članstvu ovdje.

2003
Premještanje u Bonn

Premještanje tajništva FSC-a iz Oaxace u Meksiku u Bonn u Njemačkoj.
40 milijuna hektara certificiranih šuma na globalnoj razini i više od 20 000 proizvoda s FSC certifikatom prisutno na tržištu.

2004
SLIMF stupa na snagu

Norme za male šume ili šume niskog intenziteta gospodarenja (SLIMF) stupaju na snagu nakon dvije godine razvoja. Kako bi se smanjili troškovi i složenost certifikacije za male (100 ha ili manje) ili jedinice gospodarenja šumama niskog intenziteta, upravitelji šuma koji ispunjavaju uvjete mogu se prijaviti za SLIMF, čime se osiguravaju daljnje financijske i upravljačke pogodnosti. Saznajte više o SLIMF certifikaciji za upravljanje šumama ovdje.

2005
Početak programa akreditacije

Accreditation Services International GmbH (danas Assurance Services International, ASI) stvorena je za upravljanje FSC akreditacijskim programom.

FSC organizacija ne izdaje certifikate. Neovisna certifikacijska tijela provode procjene gospodarenja šumama i lanca sljedivosti (auditi) koje dovode do odluke o FSC certifikaciji. Certifikacijska tijela odgovoraju akreditacijskom tijelu Assurance Services International koje redovito kontrolira rad certifikacijskih tijela. Više o postupku akreditacije saznajte ovdje.

2006
Certifikacija projekta i kontrolirano drvo stupaju na snagu

FSC nije ograničen samo na proizvode na policama trgovina. Na primjer, cijeli građevinski projekt može biti prihvatljiv za FSC certifikaciju. Ova vrsta certifikacije omogućuje vlasnicima projekata korištenje FSC zaštićenih oznaka za promociju. Više o certificiranju projekta pročitajte ovdje.

Kontrolirano drvo je necertificirani materijal koji se može miješati s FSC certificiranim materijalom u proizvodima koji nose oznaku FSC MJEŠAVINA. Kontrolirano drvo ne dolazi iz FSC-certificiranih šuma. Više o kontroliranom drvu pročitajte ovdje.

2015
Lansiranje novog globalnog brenda: Forests For All Forever

Novi moto - Forests For All Forever (Šume za sve zauvijek) - ponovno potvrđuje viziju FSC-a o očuvanju svjetskih šuma za buduće generacije, dok vizualni identitet, koji uključuje životinje i ljude koji žive i komuniciraju u šumama, pojačava sveobuhvatni pristup koji FSC zauzima prema odgovornom gospodarenje šumama.

2018
Verifikacija usluga ekosustava stupa na snagu

Usluge ekosustava dobrobiti su koje ljudi dobivaju od prirode. U FSC certificiranim šumama zaštićene su vrijedne usluge ekosustava – a 2018. FSC je uveo postupak za demonstraciju i komunikaciju o pozitivnom utjecaju odgovornog gospodarenja šumama na usluge ekosustava. Više o provjeri usluga ekosustava saznajte ovdje.

2019
Proslava 25 godina rada

FSC slavi 25 godina odgovornog gospodarenja šumama.
Preko 199 000 000 hektara certificiranih i više od 37 000 CoC certifikata prisutni diljem svijeta.

2020
Novi projekt: FSC Adria-Balkan regija

Nakon dva desetljeća kontinuiranog rasta i razvoja FSC certifikacije u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji, Međunarodno tajništvo FSC-a je započelo novi projekt s ciljem pružanja podrške nositeljima certifikata i ostalim zainteresiranim dionicima. Ovdje saznajte više o FSC certifikaciji u Adria-Balkan regiji.