Odgovorno gospodarenje šumama

Šume su ključne za naš opstanak i njima moramo odgovorno gospodariti - to podrazumijeva čin ravnoteže između ekoloških, društvenih i ekonomskih potreba i ograničenja.

Forest manager

Šume najbolje ublažavaju klimatske promjene, ali trebaju našu pomoć!

Pogrešno je shvaćanje da je najbolji način zaštite šume ostaviti je na miru – a s obzirom da se klimatske promjene ubrzavaju i svjetska populacija raste, odgovorno gospodarenje šumama važnije je nego ikad. Svjetski šumski ekosustavi formirani su prije nego što su se ljudi pojavili i imaju dokazanu sposobnost prilagodbe, stoga argumenti u korist "pristupa bez gospodarenja" nisu nerazumni. Međutim, trenutačne klimatske promjene toliko brzo mijenjaju ravnotežu prirodnog svijeta da će se neke vrste drveća i populacije boriti za preživljavanje. Te će se promjene vjerojatno ubrzati ovo stoljeće i učiniti gospodarenje šumama našom dužnošću, a ne izborom.

Prijetnje šumama su u porastu,
a šume su postale manje prilagodljive.

2021. godina. obilježena je nizom ekstremnih događaja diljem svijeta, i to nije samo osjećaj – ekstremni događaji događaju se sve češće i postaju sve intenzivniji. Povećava se broj toplinskih valova na oceanu i na kopnu, povećava se intenzitet oborina i suša te povećava intenzitet šumskih požara. Klimatske promjene će vjerojatno proširiti raspon i prevalenciju šumskih štetnika i patogena. Štetnici i patogeni obično se pojavljuju pri niskim razinama populacije ili zaraze u šumama, ali povremeno uzrokuju pustoš po drveću. Kada je drveće izloženo suši ili šumskom požaru, može postati manje otporno na štetnike i patogene. A s klimatskim promjenama, šume bi se mogle suočiti sa sve većim izbijanjima. To, na primjer, već postaje očiglednije s nedavnim porastom slučajeva potkornjaka diljem Europe.

Da biste saznali više o glavnim prijetnjama s kojima se svjetske šume danas suočavaju, kliknite ovdje.

Šume moraju ići u korak s promjenama koje nameću klimatske promjene. Kako bi se to osiguralo, ključno je očuvati šumske genetske resurse, inherentni genetski materijal koji postoji unutar svake vrste i čini osnovu za prilagodbu. Danas su u Europi ostala samo mala područja primarnih šuma (tzv. prašume), što potvrđuje činjenicu da su naše brojne povijesne interakcije sa šumama dovele do promjene njihovog genetskog sastava. Neki primjeri ovoga uključuju:

→ Krčenje šuma u prošlosti, koje je u nekim regijama iscrpilo ​​šumske genetske resurse do te mjere da su one danas slabije opremljene za prilagodbu klimatskim promjenama, ili
→ Povijesno kretanje šumskog reproduktivnog materijala kao što su sjeme, češeri, reznice i sadni materijal određenih vrsta drveća koje su izmijenile svjetske (a posebno europske) šume. Ljudi pretpostavljaju da europske šume imaju visok stupanj prirodnosti, ali su u mnogim slučajevima značajno izmijenjene.

Aktivno i odgovorno gospodarenje šumama pomaže u sprječavanju daljnje genetske erozije.

Tri stupa odgovornog gospodarenja šumama

Forest management
Ekološki primjereno gospodarenje šumama osigurava da proizvodnja drva, nedrvnih proizvoda i ostalih usluga ekosustava održava biološku raznolikost šume, produktivnost i ekološke procese.
Forest pedagogy
Društveno korisno gospodarenje šumama pomaže i lokalnom stanovništvu i društvu u cjelini da uživaju u dugoročnim koristima, a također daje snažne poticaje lokalnom stanovništvu za održavanje šumskih resursa i pridržavanje dugoročnih planova gospodarenja.
Forest worker helmet
Ekonomski isplativo gospodarenje šumama znači da su šumske operacije strukturirane i njima se upravlja tako da budu dovoljno profitabilne, bez stvaranja financijske dobiti na štetu šumskih resursa, ekosustava ili pogođenih zajednica.

Odgovorno gospodarenje šumama je gospodarenje i korištenje šuma i šumskog zemljišta na način i brzinom koja održava njihovu bioraznolikost, produktivnost, sposobnost obnove, vitalnost i njihov potencijal da ispune, sada i u budućnosti, relevantne ekološke, ekonomske i društvene funkcije, na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini, a da ne uzrokuje štetu drugim ekosustavima.