Nezakonite aktivnosti

Nezakonite šumske aktivnosti su sve nezakonite radnje koje se odnose na šumske ekosustave, industrije povezane sa šumama te drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima. Smanjuju prihod lokalnih zajednica, stvaraju krug lošeg upravljanja, doprinose opsežnoj deforestaciji i uništavanju biološke raznolikosti, povećavaju rizik od šumskih požara i narušavaju tržišta šumskih proizvoda.

Illegal harvesting
 • Bribe

  Povrede javnog povjerenja

  • Šumsko zemljište nezakonito dodijeljeno u druge svrhe
  • Donošenje i provedba propisa koji su u suprotnosti s drugim/višim propisima za legalizaciju nezakonitih drvnih proizvoda i aktivnosti
  • Izdavanje koncesija, dozvola i ovlaštenja za sječu u zamjenu za mito i druge privatne gospodarske i političke koristi
  • Korištenje mita, prijetnji i nasilja kako bi se izbjegle kazne ili kako bi se dobilo samozadovoljstvo
  • Korištenje sredstava od ilegalnih šumskih aktivnosti u političke svrhe
 • Illegal harvest

  Povrede prava javnog, komunalnog ili privatnog vlasništva

  • Nezakonito izvlaštenje (eksproprijacija) autohtonog, društvenog ili privatnog zemljišta i/ili šuma
  • Nezakonito zauzimanje javnih šumskih površina, uključujući poljoprivredu sječom i spaljivanjem
  • Nezakonita sječa na javnim površinama (izvan koncesijskog područja)
  • Nezakonita sječa na autohtonim zemljama
 • Illegal logging

  Kršenje propisa o gospodarenju šumama i drugih ugovornih sporazuma na javnim ili privatnim šumskim zemljištima

  • Sječa bez ovlaštenja i/ili potrebnih planova/šumskogospodarskih osnova
  • Sječa preko dopuštene količine
  • Sječa neovlaštenih količina, veličina, vrsta (uključujući zaštićene vrste)
  • Sječa na zabranjenim područjima kao što su strme padine, riječne obale i slivovi
  • Opasavanje (potpuno je uklanjanje kore s cijelog opsega grane ili debla) radi ubijanja stabala kako bi se moglo legalno sjeći
  • Sječa u zaštićenim područjima
  • Paljevina radi prisiljavanja na prenamjenu zemljišta
 • Logs transport

  Kršenje prometnih i trgovinskih propisa

  • Neovlašteni prijevoz trupaca
  • Krijumčarenje drva
  • Izvoz i uvoz vrsta drveća zabranjenih međunarodnim pravom, kao što je CITES
  • Izvoz i uvoz drva protivno nacionalnim zabranama
 • Timber processing

  Kršenje propisa o preradi drva

  • Rad bez licence za obradu
  • Proširenje kapaciteta za obradu bez ovlaštenja
  • Korištenje nezakonito dobivenog drva u industrijskoj preradi 
  • Djelovanje u suprotnosti s ekološkim, socijalnim i zakonima o radu 
  • Kršenje financijskih, računovodstvenih i poreznih propisa
  • Neistinite izjave o obujmu, vrstama, vrijednostima
  • Oglašavanje prenapuhanih cijena za robu i usluge kupljene od povezanih društava, uključujući transferne cijene
  • Utaja i izbjegavanje poreza
  • Pranje novca kroz šumske aktivnosti, ili od nezakonitih šumskih aktivnosti

Želite li saznati više o nezakonitim šumarskim aktivnostima? Svi gore navedeni podaci preuzeti su iz javnog dokumenta Nezakonita sječa i povezana trgovina drvetom – Dimenzije, pokretači, utjecaji i odgovori (IUFRO World Series Vol. 35) koji je dostupan na donjoj poveznici.