Šume u svijetu

Ukupna svjetska površina šuma iznosi 4,06 milijardi hektara (ha), što je 31% ukupne kopnene površine. Tropske šume zauzimaju najveći udio svjetskih šuma (45%), a slijede borealne (27%), umjerene (16%) i suptropske šume (11%).

Jeste li znali da se više od polovice (54%) svjetskih šuma nalazi u samo pet zemalja? To su Ruska Federacija, Brazil, Kanada, Sjedinjene Američke Države i Kina.

Tropical forest
Ivo Gut
 • Water transpiration

  Više od 90% svjetskih šuma se prirodno obnavljaju

  93% (3,75 milijardi ha) šumskog područja diljem svijeta sastoji se od šuma koje se prirodno obnavljaju, a 7% (290 milijuna ha) je zasađeno. Površina šuma koje se prirodno obnavljaju smanjila se od 1990. godine (uz opadajuću stopu gubitka), ali se površina zasađenih šuma povećala za 123 milijuna ha. Stopa povećanja površine zasađenih šuma usporila se u posljednjih desetak godina.

 • Forest plantation

  Plantaže čine oko 3% svjetskih šuma

  Plantažne šume pokrivaju oko 131 milijun ha, što je 3% globalne površine šuma i 45% ukupne površine zasađenih šuma. Najveći udio plantažnih šuma je u Južnoj Americi, gdje ova vrsta šume predstavlja 99% ukupne površine zasađenih šuma i 2% ukupne površine šuma. Najmanji udio plantažnih šuma je u Europi, gdje one predstavljaju 6% zasađenih šumskih posjeda i 0,4% ukupnih šumskih površina.

 • National park

  Više od 700 milijuna ha šuma nalazi se u zakonom zaštićenim područjima

  Procjenjuje se da u svijetu postoji 726 milijuna ha šuma u zaštićenim područjima. Od šest svjetskih regija, Južna Amerika ima najveći udio šuma u zaštićenim područjima, 31%. Površina šuma u zaštićenim područjima na globalnoj razini povećala se za 191 milijun ha od 1990. godine, no stopa godišnjeg povećanja usporila se u razdoblju 2010.–2020.

 • Primary forest

  Primarne šume pokrivaju oko 1 milijardu ha

  Svijet još uvijek ima najmanje 1,11 milijardi ha primarnih šuma – to jest šuma sastavljenih od autohtonih vrsta u kojima nema jasno vidljivih znakova ljudske aktivnosti i ekološki procesi nisu značajno narušeni. Zajedno, tri zemlje – Brazil, Kanada i Ruska Federacija – sadrže više od polovice (61%) svjetskih primarnih šuma. Područje primarnih šuma smanjilo se za 81 milijun ha od 1990., ali se stopa gubitka više nego prepolovila u razdoblju 2010. – 2020. u usporedbi s prethodnim desetljećem.

 • Forest management

  Više od 2 milijarde ha šuma ima šumskogospodarske osnove

  Većina šuma u Europi ima planove gospodarenja; s druge strane, planovi gospodarenja postoje za manje od 25% šuma u Africi i manje od 20% u Južnoj Americi. Površina šuma pod planovima gospodarenja povećava se u svim regijama – globalno je porasla za 233 milijuna ha od 2000. godine, dosegnuvši 2,05 milijardi ha u 2020. godini.

 • Forest baby

  Svjetske šume većinom su u javnom vlasništvu, no udio šuma u privatnom vlasništvu porastao je od 1990.

  73% svjetskih šuma je u javnom vlasništvu, 22% je u privatnom vlasništvu, a vlasništvo ostatka je kategorizirano kao "nepoznato" ili "ostalo" (potonje uglavnom uključuje šume u kojima je vlasništvo sporno ili u tranziciji). Javno vlasništvo prevladava u svim regijama i većini subregija. Od regija, Oceanija, Sjeverna i Srednja Amerika te Južna Amerika imaju najveći udio privatnih šuma. U svijetu se od 1990. smanjio udio šuma u javnom vlasništvu, a povećala se površina šuma u privatnom vlasništvu.

 • Tree harvest

  Oko 30% svih šuma koristi se prvenstveno za proizvodnju

  U svijetu se s oko 1,15 milijardi ha šuma prvenstveno gospodari za proizvodnju drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda. Osim toga, 749 milijuna ha namijenjeno je višenamjeni, što često uključuje i proizvodnju. U cijelom svijetu, površina šuma prvenstveno namijenjenih proizvodnji relativno je stabilna od 1990. godine, ali se površina šuma za višenamjensku upotrebu smanjila za oko 71 milijun ha.

Želite li saznati više o svjetskim šumama? Svi gore navedeni podaci preuzeti su iz javnog dokumenta Globalna procjena šumskih resursa 2020 (Organizacija za hranu i poljoprivredu) koji je dostupan na donjoj poveznici.