FSC у Босни и Херцеговини

По културном богатству и разноликости, Босна и Херцеговина је увијек била врхунски примјер, али исто се може рећи и за њене шуме. Шуме чине скоро двије трећине ове земље, а од дрвета се често производи чувени босански намештај.

Укратко: 2 милиона ха сертификованих шума и 386 сертификованих предузећа
Bosnia and Herzegovina (bigger image)
 • Forest Bosnia Sarajevo
  Bruno Marić

  61% укупне шумске површине има FSC сертификат

  Према Другој националној инвентури шума у ​​Босни и Херцеговини (2006-2009), укупна површина шума у ​​Босни и Херцеговини износи 3,2 милиона хектара (М ха). Од тога шуме (високе и изданачке) заузимају 2,9 милиона ха, док шикаре, чистине и друге шумске површине заузимају преосталих десет одсто.

  2 М ха различитих врста шума у ​​Босни и Херцеговини има FSC цертификат, што осигурава и доказује одговорно газдовање шумама, према 10 FSC принципа.

  BiH FM certification

 • Forest in Bosnia and Herzegovina
  Bruno Marić

  FSC сертификоване шуме присутне су у оба ентитета

  Тражите шуме са FSC сертификатом? Велике су шансе да ћете их брзо пронаћи, јер су подједнако распоређене по целој  Босни и Херцеговини. И у Федерацији Босне и Херцеговине (ФБиХ) и у Републици Српској (РС) постоји око 1 милион ха шума са FSC сертификатом. Осим тога, FSC сертификоване  шуме можете пронаћи у 7 од 10 кантона у ФБиХ.

  Forests across BiH

   

 • Forest managers workers
  Canva

  Држава одговорно газдује шумама са FSC сертификатом

  Одговорности за власништво и газдовање  шумама у Босни и Херцеговини подељене су између јавних институција два ентитета (70%) и приватних власника шума (30%). Све сертификоване  шумске површине у Босни и Херцеговини су у државном власништву, и заиста, већина државних шума у ​​Босни и Херцеговини има FSC сертификат.

  Тренутно постоји 8 јавних предузећа за газдовање шумама задужених за FSC сертификоване шуме:

 • Tetrao urogallus
  Tetrao urogallus

  11% сертификованих шумских површина су шуме високе заштитне вредности

  Високе заштитне вредности (ВЗВ) су биолошке, еколошке, друштвене или културне вредности од изузетног значаја које се налазе у шумама. FSC захтева од шумара да одржавају и/или побољшавају ВЗВ у својим шумама користећи приступ предострожности. С обзиром да је скоро 2 милиона ха шума у ​​Босни и Херцеговини FSC сертификовано, ефекти сертификације на заштиту различитих ВЗВ атрибута су веома значајни.

  Босна и Херцеговина је једна од земаља у Европи са највећим диверзитетом биљних и животињских врста. Чак 30% укупне ендемске флоре Балкана (1800 врста) садржано је у флори Босне и Херцеговине.

  Неки од многих ВЗВ-а у шумама Босне и Херцеговине укључују:

  • прашуме широм земље
  • национални паркови
  • заштитне семенске шуме које садрже локално вредан генофонд
  • станиште тетријеба (Тетрао урогаллус)
  • културне вредности: стари град Врандук, стари град Високи, неолитско насеље Луг...
  • водопади и кањони (реке Блиха, Уна, Бањица...)
  • природна мријестилишта рибе (глава и липљен)
 • Wood worker

  Више од 350 предузећа производи или продаје FSC сертификоване производе

  Преко 350 предузећа из Босне и Херцеговине има FSC сертификат. То значи да набављају шумски материјал из FSC сертификованих шума и других контролисаних извора, чиме се обезбеђује одговорно газдовање шумама и коришћење шумског материјала. Трећина свих сертификованих предузећа су прерађивачка предузећа (примарни и секундарни прерађивачи), док се остали првенствено баве трговином сертификованих производа (брокери и трговци).

  Пронађите FSC цертифицирана предузећа из Босне и Херцеговине овде.

  BiH certified companies

   

 • Standard Furniture Factory d.d.
  Standard Furniture Factory d.d.

  Половина сертификованих предузећа производи или продаје намештај са FSC сертификатом

  Обиље шумског материјала, као и снажно насљеђе прераде дрвета и шумарства доприносе развоју сектора намјештаја у Босни и Херцеговини. Овај сектор карактерише присуство веома разноврсних међународних и регионалних произвођача. Важност овог ланца вриједности додатно потврђује чињеница да свако друго босанскохерцеговачко FSC цертифицирано предузеће или производи или тргује намештајем.

  Furniture producers

 • Solid wood

  Пуно дрво је најчешћи производ са FSC сертификатом у Босни и Херцеговини

  Пуно дрво је израз који се често користи за разликовање обичног дрвета од конструисаног дрвета. Док је пуно дрво потпуно истог састава, конструисани производи од дрвета се праве спајањем дрвених влакана, других влакана или фурнира помоћу лепкова у композитни материјал.

  Што се тиче различитих шумских материјала, 7 од 10 FSC сертификованих предузећа из Босне и Херцеговине прерађује или продаје пуно дрво (резано, ољуштено) или дрвене комадиће или честице, док 6 од 10 FSC сертификованих предузећа прерађује или продаје необрађено дрво (обловина, огревно дрво или грање).

  Bosnian companies coc