Интегритет система

FSC је најпоузданије решење за одговорно газдовање шумама на свету – и то се неће променити.

Integrity worker manager

Неприхватљиве активности и коришћење заштитних знакова

Широм света угрожене су шуме и људи и животиње које у њима живе. Активности као што су нелегална сеча и крчење шума имају разорне ефекте на екосистеме, биодиверзитет и права људи који зависе од шуме.

Бити део FSC-а значи тежити бољем: не само зелена квачица, већ заједничка посвећеност свим мерама заштите шума за будуће генерације. Зато предузимамо мере када је било ко повезан са FSC-ом укључен у деструктивне шумарске активности или друге активности које нису у складу са FSC захтевима.

FSC поседује портфолио заштитних знакова широм света. Ови  заштитни знакови чине основу на којој је изграђен FSC систем. Пазимо на заштиту наших вредних заштитних знакова и предузимамо брзе мере да решимо идентификоване случајеве кршења. Уживамо у синергијском односу са нашим заинтересованим странама које су кључни и интегрални део у помагању, откривању и решавању кршења.

Неприхватљиве активности
Неприхватљиво коришћење заштитних знакова

Без обзира на област примене сертификације (газдовање шумама, ланац надзора), носиоци сертификата су у обавези да поштују FSC захтеве како би задржали своју сертификацију.

Док неприхватљива активност може бити свака активност која није у складу са FSC захтевима, главне забрањене активности су наведене у документу FSC-ПОЛ-01-004 Правила за удруживање организација са FSC-ом. То укључује:

→ Незаконита сеча или трговина нелегалним дрветом или шумским производима
→ Кршење традиционалних и људских права у шумарству
→ Уништавање високих заштитних вредности у шумарству
→ Значајна конверзија шума у ​​плантаже или друге нешумске намене
→ Увођење генетски модификованих организама у шумарство
→ Кршење било које од основних конвенција МОР-а

FSC систем за решавање спорова

Пријављивање сваке неприхватљиве активности, без обзира на њен утицај, регулисано је FSC Системом за решавање спорова (СРС). Дефинисано је документом FSC-ПРО-01-008 Обрада жалби у FSC шеми сертификације. FSC СРС прописује редослед подношења притужби, обезбеђујући да се свака жалба, велика или мала, размотри и испита.

Разликујемо повреду од погрешне употребе заштитних знакова.

Повреда заштитних знакова се односи на неовлашћено коришћење заштитних знакова са намером да се потрошачи обману или збуне. Кршење се исправља предузимањем одговарајућих правних радњи против прекршиоца, укључујући коришћење доступних закона где је то потребно. Питањем кршења се бави правна служба FSC-а, али прелиминарни поступак може укључивати националне или регионалне канцеларије.

Погрешна употреба заштитних знакова односи се на неусаглашену употребу знакова од стране носиоца FSC лиценце. Погрешне употребе се често исправљају ангажовањем и обавезом носиоца лиценце да прати и поштује FSC стандарде/захтеве за заштитне знакове. Одјел за управљање FSC заштитним знаковима је одговоран за контролу и елиминисање погрешне употребе. Правно одељење FSC-а није укључено у решавање случајева погрешне употребе, осим ако се не појави правни проблем.

Да ли имате повратну информацију или жалбу на носиоца FSC сертификата и његове сертификоване активности?