Стандард ланца надзора

Стандард ланца надзора (ЦоЦ) је главни нормативни документ за компаније које желе да добију FSC сертификат.

Он обезбеђује минималне захтеве за управљање и производњу у оквиру компаније како би се показало да шумски материјали и производи набављени, означени и продати као FSC сертификовани потичу из шума којима се добро газдује, из контролисаних и рециклираних извора или из мешавине ових извора.

COC standard worker reading document
Factory workers

На кога се примењује FSC ЦоЦ сертификат?

Да би производ био FSC сертификован, мора постојати непрекинути ланац компанија које покривају сваку промену правног власништва над производом. ЦоЦ сертификација је стога потребна за све компаније у ланцу снабдевања шумским производима које имају законско власништво над сертификованим производима и обављају најмање једну од следећих активности:

1) продају FSC сертификоване производе са FSC тврдњама на документима,
2) означују производе као FSC сертификоване,
3) производе или мењају састав или физички интегритет производа који се продају са FSC тврдњама или
4) промовишу производе са FSC сертификатом, осим готових производа и производа са ознаком FSC које могу да промовишу компаније које нису сертификоване (нпр. трговци на мало).

Шта садржи ЦоЦ стандард?

 1. ДЕО: Општи захтеви

  1) ЦоЦ систем управљања

  2) Набавка материјала

  3) Управљање материјалима

  4) Записи FSC материјала и производа

  5) Продаја

  6) Усаглашеност са законодавством о легалности дрвета

  7) FSC основни захтеви за рад

 2. ДЕО: Контрола FSC изјава

  8) Успостављање група производа за контролу FSC изјава

  9) Преносни систем

  10) Процентни систем

  11) Кредитни систем

 3. ДЕО: Додатни захтеви

  12) Захтеви FSC означавања

  13) Подуговарање

 4. ДЕО: Критеријуми прихватљивости за ЦоЦ сертификацију појединачне локације, више локација и групну ЦоЦ сертификацију

  14) Прихватљивост за ЦоЦ сертификацију појединачне локације

  15) Прихватљивост за ЦоЦ сертификацију више локација

  16) Прихватљивост за групну ЦоЦ сертификацију

Преузмите ЦоЦ стандард

Стандард ланца надзора доступан је на енглеском, хрватском и српском (ћирилица) језику. Имајте на уму да се у случају недоследности између превода стандарда и оригиналне енглеске верзије, енглеска верзија сматра исправном.

FSC-STD-40-004 V3-1 HR Certifikacija Lanca Sljedivosti
PDF, Size: 2.24MB
FSC-STD-40-004 V3-1 SR Сертификација ланца надзора
PDF, Size: 2.16MB
FSC-STD-40-004_V3-1_EN.pdf
PDF, Size: 831.69KB