Prijedlog Europske unije dio je šireg plana djelovanja za borbu protiv deforestacije i degradacije šuma koji je prvi put istaknut u Komunikaciji Komisije iz 2019. o pojačavanju aktivnosti EU-a za zaštitu i obnovu svjetskih šuma.

Nova inicijativa Europske unije osigurat će da proizvodi koji se konzumiraju na tržištu Europske unije ne pridonose globalnoj deforestaciji i degradaciji šuma. Stoga se očekuje da će nova pravila smanjiti emisije stakleničkih plinova i gubitak bioraznolikosti – u skladu s ciljevima Zelenog dogovora Europske unije (Green Deal).

Prijedlog trenutačno razmatraju Parlament Europske unije (koji predstavlja EU građane) i Vijeće Europske unije (predstavlja EU države članice). Obje institucije mogu izmijeniti Uredbu na prijedlog Komisije Europske unije.

Kao član EU Platforme za zaštitu i obnovu svjetskih šuma i ključni dionik po tom pitanju, FSC je podijelio 10 prijedloga za poboljšanje pravila Europske unije za proizvode koji ne doprinose deforestaciji. Naš stav i preporuke su:

  1. Podrška borbi protiv deforestacije i degradacije
  2. Preciziranje predloženih definicija usklađivanjem s Okvirom odgovornosti
  3. Proširenje popisa proizvoda na sve proizvode od drva i gume
  4. Proširenje područja primjene Uredbe na druge ekosustave
  5. Jačanje dužne pažnje (due diligence)
  6. Primjena dobrovoljnih norma održivosti koje zadovoljavaju stroge kriterije vjerodostojnosti kao dio faze procjene i ublažavanja rizika
  7. Jačanje zaštite autohtonih naroda
  8. Podržavanje zahtjeva sljedivosti i osnaživanje malih posjednika
  9. Jačanje suradnje i partnerstva sa zemljama proizvođačima
  10. Uključivanje kriterija nulte stope deforestacije u obveznu zelenu javnu nabavu EU-a

FSC-ovih 10 preporuka dodatno je razrađeno u PDF-u pri dnu stranice. Za pitanja koja se tiču pozicije FSC-a, obratite se FSC-ovom menadžeru za EU poslove, Matteu Mascolu na: m.mascolo@fsc.org

FSC POSITION AND 10 SUGGESTIONS ON THE NEW PROPOSED EU RULES FOR DEFORESTATION-FREE PRODUCTS
PDF, Size: 344.49KB
FSC-OV STAV I 10 PREPORUKA ZA POBOLJŠANJE NOVIH PRAVILA EU-A ZA PROIZVODE KOJI NE DOPRINOSE DEFORESTACIJI
PDF, Size: 1.08MB