Друштвено корисно

Друштвено корисно газдовање шумама помаже и локалном становништву и друштву у целини да уживају у дугорочним користима, а такође пружа снажне подстицаје локалним људима да одржавају шумске ресурсе и да се придржавају дугорочних планова газдовања.

Forest pedagogy
rubber

Признавање права аутохтоних народа

Управљачи шумама морају идентификовати и подржати права аутохтоног народа на власништво над земљом, коришћење земљишта и приступ ресурсима које земљиште може да обезбеди.

Forest activity cleaning

Подршка локалним заједницама

Побољшање животног стандарда локалних заједница које се ослањају на шуме је начин доприноса руралном развоју.

Workers in forest

Побољшање услова рада

Одговорно газдовање шумама мора да обезбеди све законске услове када је у питању здравље и безбедност радника, образовање, право на синдикално оснивање итд.

Forest worker

Локално запошљавање

Где је могуће, одговорно газдовање шумама треба да обезбеди да се послови везани за шумарство нуде на локалном нивоу како би се решила незапосленост на селу.

Forest manager worker

Обезбеђивање родне и расне равноправности

Могућности запошљавања морају бити отворене и за жене и за мушкарце свих раса под истим условима, а жене се морају подстицати да активно учествују у свим нивоима запошљавања.

Public consultation

Јавне консултације

Погођена јавност мора бити у могућности да изрази своје мишљење када је у питању управљање јавним добрима као што су шумски екосистеми.