Сертификација треће стране

FSC користи систем сертификације треће стране. То значи да FSC не издаје сертификате. Независна тела за сертификацију врше процене газдовања шумама и ланца надзора које воде до FSC сертификације.

Погледајте листу сертификационих тела која послују уАдриа-Балкан региону.

Third-party audit control
Third-party certification

Шта је сертификација треће стране?

Од свих поступака оцењивања усаглашености који обезбеђују сигурност да је производ, процес или услуга усаглашена са одређеним захтевима, сертификација треће стране пружа највећу вредност. Ево главних разлога зашто:

 • Нема сукоба интереса

  Једна од кључних разлика између сертификације треће стране и других облика оцењивања усаглашености је независност.

  Сертификациона тела пружају објективан преглед безбедности и перформанси производа без економских захтева тржишта и унутрашњих притисака компаније јер немају финансијски интерес за продају производа.

 • Исплативости

  Сертификација треће стране је исплативија него, на пример, произвођачева самодекларација о усклађености или тестирање и процена купаца. То је зато што произвођачи и купци не морају да купују опрему за тестирање или ангажују особље компетентно за процену производа.

 • Прихватање на тржишту

  Производи сертификовани од треће стране одмах се прихватају на тржишту. То је зато што потрошачи, продавци и дистрибутери препознају и верују сертификационом знаку треће стране на производу као гаранцији безбедности и ефикасности.

 • Поверења потрошача

  Потрошачи са поверењем купују сертификоване производе треће стране због сталног праћења усклађености и верификације које сертификациона тела обезбеђују након што је производ стављен на тржиште. Потрошачи такође знају да ако постоји проблем са производом, постоји систем за поступање са жалбама како би се осигурало да се неодговарајући производи идентификују и брзо уклоне са тржишта.

  Сертификација треће стране такође разликује произвођаче који производе производе који су у складу са одређеним захтевима од оних који нису.