Улога FSC-а у зеленим јавним набавкама (ЗеЈН)

Владе помажу у обликовању света, не само кроз политичке одлуке, већ и кроз своју свакодневну праксу. Сазнајте како набавке у јавном сектору могу промовисати одговорно газдовање шумама.

bench

Предности за јавни сектор

Последњих година, глобални споразуми као што је Париски споразум о климатским променама (2015) су обећали акцију по питањима која укључују заустављање крчења шума и деградације шума. Органи јавне власти могу да делују на различите начине како би то постигли, укључујући и кроз своје политике набавки, а FSC може помоћи.

Уграђивањем FSC критеријума за сертификацију у своје политике и праксе куповине, јавне власти могу да обезбеде да добављачи шумских производа испуњавају најсвеобухватније друштвене и еколошке захтеве у свету. Ово је тренутна прилика да направите разлику.

Моћ јавних набавки

Јавна потрошња представља између 15 и 30% бруто домаћег производа у многим земљама и моћна је прилика за предузимање акција против крчења шума, деградације шума и климатских промена. Сведоци смо појаве многих политика и пракси јавних набавки последњих година. Често почевши од локалног нивоа, ови приступи су постали уграђени у националне политике све већег броја земаља.

Владе све више прихватају холистички концепт одрживих јавних набавки – онај који је оличен FSC сертификатом.

Куповином производа са FSC сертификатом – од папира и канцеларијског намештаја до дрвета за грађевинске пројекте – јавни наручиоци подржавају прелазак на обрасце одговорне јавне производње и потрошње, дајући пример потрошачима.

close up of a hand holding a paper shopping bag with FSC MIX Label

Шта се може укључити у тендер за ЗеЈН?

Категорије зелених јавних набавки (ЗеЈН) су разноврсне колико и шумски производи које можете купити. Док типичне категорије шумских производа укључене у правила набавке ЗЈН укључују канцеларијски папир и друге производе од папира и канцеларијски намештај, можете укључити многе друге материјале и производе!

Сваки материјал и/или производ који долази из шуме са FSC сертификатом теоретски може бити FSC сертификован. То значи да јавне институције такође могу да захтевају FSC сертификат за производе као што су текстил и одећа, гумене чизме, аутомобилске гуме, тоалет папир и тако даље. Погледајте испод за широк спектар могућих FSC сертификованих производа.

 

Одговоран процес набавке

Свет се на много начина ослања на шуме. Иако обезбеђују средства за живот милионима људи и извор сировина за све нас, шуме такође играју важну улогу у ублажавању, контроли и прилагођавању климатским променама, као и у заштити и унапређењу биодиверзитета, плодности земљишта и чисте слатке воде. Прочитајте више о многим користима од шума.

Посебно, крчење шума и деградација шума заједно чине један од главних фактора који доприносе глобалном загревању. Заустављање овог тренда је неопходно из свих горе наведених разлога, а уобичајено пословање више није опција.

КОРАК
01

Будите јасни у тендеру

Први корак је јасноћа у формулацији тендера. Инсистирати да понуђачи потврде да су у складу са правилима шеме сертификације шума на које намеравају да се позову како би показали усклађеност са релевантним техничким спецификацијама.

КОРАК
02

Користите FSC базу података

Други корак је контрола података које ови понуђачи дају уз помоћ јавне FSC сертификационе базе података. Наша база података вам може помоћи да потврдите да је одређени добављач сертификован, као и да пружи додатне информације као што је листа производа одређеног предузећа који су укључени у FSC сертификат.

 

КОРАК
03

Проверите изјаве

Трећи корак је контрола изјава које долазе са стварном робом, јер већина носилаца FSC сертификата тргује и са сертификованим и са несертификованим производима. Контрола почиње провером да ли рачуни имају валидне FSC изјаве. Јавна база података о сертификатима је добар начин да се ово провери.

Често постављана питања

Да ли су FSC производи скупљи? Како наручиоци могу поставити посебне захтеве за одрживо газдовање шумама? Како се ово може применити на грађевинске пројекте? Одговоре на ова и многа друга питања можете пронаћи у наставку.

 1. Како FSC сертификат може да докаже усклађеност са захтевима јавних набавки?

  У Европској унији нове директиве о јавним набавкама примењују се од 18. априла 2016. Оне дозвољавају укључивање еколошких – и донекле друштвених – захтева у јавне набавке.

  Директиве, за које је FSC дао уводна појашњења, такође дозвољавају употребу посебних ознака као доказа о усклађености са политикама одрживих набавки.

  Штавише, ревидирани Споразум о државним набавкама (АГП) Светске трговинске организације (СТО) покрива владине куповине добара, услуга и грађевинских радова.

  Члан 10. – Техничке спецификације и тендерска документација, на снази од априла 2014. године, уводи изричито право наручиоца да примењује „техничке спецификације за промовисање очувања националних ресурса или заштите животне средине”.

  Очигледно, ово не укључује изричито одобрење за укључивање друштвених елемената одрживе производње. Али, према правном прегледу овог новог АГП-а, „изгледа да не постоји фундаментални разлог зашто друштвене критеријуме треба третирати другачије“ (Луциа Тосони, у ЕПППЛ – Еуропеан Процуремент & Публиц Привате Партнерсхип Лав Ревиев, бр. 1 1, 2013., страна 47).

  Стога је један број земаља укључио захтев за сертификоване производе на бази дрвета у своје смернице за набавку. Неки су успоставили систем за процену ефикасности шема сертификације шума. Холандија и УК се истичу по својим детаљним методама верификације, укључујући консултације са заинтересованим странама, које спроводе независна тела за процену (ТПАЦ у Холандији и ЦПЕТ у УК) сваких пет година.

  У другим земљама државни органи процењују усклађеност са правним критеријумима и критеријумима одрживости (нпр. у Немачкој, Данској, Белгији, Луксембургу, Аустралији, Аустрији, Хрватској, Словенији, Финској, Италији, Шпанији, Шведској и Швајцарској).

  У горе наведеним земљама, FSC сертификат се посебно помиње као прихватљив доказ усклађености са захтевима јавних набавки. Многе друге земље су мање специфичне или немају никакве захтеве.

 2. Како постављате своје захтеве за одговорно газдовање шумама?

  Постављање сопствених посебних захтева за одговорно газдовање шумама може бити проблематично. Добављачима није дозвољено да прецизирају у којим земљама се дрво мора посећи, тако да њихове техничке спецификације морају покривати све релевантне врсте шума и друштвене ситуације.

  Клијенти се такође генерално могу позвати на „одговорно газдовање шумама“ и указати на једну или више међународних одлука које дефинишу овај концепт. Али ови описи су обично прилично општи. И даље морају да узму у обзир ризик од нелегалне сече и трговине.

  Из тог разлога, практично је, с једне стране, да будете што прецизнији са квалификацијама о томе шта за вас значи одговорно газдовање шумама, ас друге стране да наведете специфичне стандарде/ознаке газдовања шумама за које дајете доказ усаглашености (при чему се никада несме заборавити да се дозволи „еквивалентни“ доказ, како би се избегло кршење закона о набавкама).

  Амбициозни добављачи могу користити захтеве FSC принципа и критеријума као основу за свој опис. Можете, на пример, захтевати да најмање 70% шумског материјала мора бити из шума којима се одговорно газдује у складу са овим захтевима, а остатак мора бити рециклираног порекла и/или контролисаних извора. Са горе наведеним захтевима, логично је позвати се на FSC (или „еквивалент“) као доказ усаглашености.

   

 3. Како решавате ограничења процене животног циклуса са FSC сертификатом?

  Процена животног циклуса (ЛЦА) је широко коришћен алат за разумевање утицаја производње, употребе и одлагања робе на животну средину. Али постоје ограничења када су шумарство, рибарство, рударство или пољопривреда на почетку ланца снабдевања. Такође се не бави социјалним питањима.

  FSC позива све оне који примењују, користе или захтевају ЛЦА да препознају своја ограничења и да се њима позабаве уз уверавања да су негативни утицаји ван опсега ЛЦА спречени или минимизирани. За папир и друге производе на бази дрвета, FSC сертификат је најбољи начин да се то уради.

  Више информација.

 4. Како можете градити зелено са FSC сертификованим дрветом?

  Дрво је важна компонента у многим јавним пројектима, као што су зграде, куће, луке, водоводи и железнице.

  Набавка огромних количина дрвета потребног за јавне пројекте из шума којима се одговорно газдује може направити значајну еколошку и друштвену разлику. Грађевинске компаније морају имати FSC сертификат да би могле да траже коришћење FSC сертификованог материјала.

 5. Како могу започети процес набавке?

  FSC обезбеђује додатну вредност, а не додатне трошкове. FSC производи нису нужно скупљи. Када постоји разлика у цени, она је често маргинална. А FSC сертификат носиоцима нашег сертификата доноси бројне предности, као што су смањење трошкова и повећање профита, а истовремено омогућава већу ефикасност процеса рада одабиром мање познатих врста дрвета.

  Веће цене FSC дрвета обично настају због директне конкуренције са шумарским предузећима која предузимају нелегалне активности. Пре куповине, купци треба да се увере да шумарски рад:

  • није уклонио више стабала него што је дозвољено или еколошки прихватљиво,
  • није утајио порез,
  • није занемарио права староседелачких народа и да је
  • обезбедио да радници добијају праведне плате у безбедним условима.
Public GPP presentation Slovenia3
FSC Adria-Balkan

ЗеЈН у Словенији

Анализа ефеката зелених јавних набавки у Републици Словенији

У Љубљани је 1. јуна 2022. године одржана јавна презентација анализе ефеката зелених јавних набавки у Републици Словенији.