Групна и СЛИМФ сертификација

Носиоци FSC сертификата такође могу да се удруже како би формирали групну шему сертификације и поделили своје напоре у планирању газдовања шумама, сечи, праћењу и маркетингу својих производа. Групна сертификација олакшава, посебно власницима малих шума, добијање FSC сертификата, јер омогућава члановима групе да поделе трошкове и терет примене и одржавања FSC сертификата.

Forest manager
Групна ФМ сертификација
СЛИМФ ФМ сертификација

У неким случајевима, приступ FSC сертификацији може бити изазован са административне и економске тачке гледишта. Ови изазови постају посебно значајни у случају малих власника шума, који често немају ресурсе да испуне FSC захтеве. Да би се олакшао приступ и одржавање FSC сертификата, могуће је формирати групу: неколико привредних јединица (од неколико власника шума) груписаних заједно и којима управља менаџер групе, који носи FSC сертификат за целу групу.

Предности групне сертификације могу бити економске, смањењем трошкова повезаних са сертификацијом и постизањем економије обима у добијању услуга и приступу тржиштима. Групе такође смањују административне послове за сваког од чланова, који добијају подршку у спровођењу одговорног газдовања шумама. Унутар групе, менаџер групе је слободан да додели одговорност за различите захтеве различитим члановима групе. Намера је да се омогући довољно флексибилности како би свака група могла да пронађе своју оптималну структуру и поделу одговорности у складу са FSC захтевима. На пример, процене као што су Процена утицаја на животну средину или процена високе заштитне вредности (ВЗВ) може да изради менаџер групе за целу област групе, све док свака управљачка јединица у групи буде у складу са резултатима таквих процена, заједно са другим применљивим FSC захтевима.

Групну сертификацију обично користе власници малих шума, али је доступна свим врстама јединица управљања и власништва широм света. ​​​​​​У Адриа-Балкан региону постоје две такве ФМ групе, једна у Хрватској (Удруга шумовласника) и друга у Словенији (Словенски државни гоздови д.о.о.). Власници приватних шума могу одлучити да се придруже постојећој ФМ групи или да оснују нову.

Поред FSC ФМ стандарда, чланови групе морају такође да буду у складу са стандардом FSC-СТД-30-005 Групе за газдовање шумама који се може наћи у наставку.

FSC-STD-30-005V2-0 FM Groups Standard.pdf
PDF, Size: 805.15KB
FAQ_FSC-STD-30-005_V2-0.pdf
PDF, Size: 685.73KB

FSC схвата да је цена независне сертификације треће стране релативно висока за мала предузећа. Штавише, потенцијални еколошки и друштвени утицаји малих предузећа и оних предузећа која управљају ниским нивоом сече су релативно ниски. Да би се смањио трошак сертификације за такве мале шумекојима се газдује ниским интензитетом (СЛИМФ), FSC дозвољава сертификационим телима да процене и извештавају о овим шумама користећи поједностављене процедуре сертификације.

Јединица за газдовање шумама ће се квалификовати као "СЛИМФ" ако је или "мала" (100 ха или мање) ИЛИ се газдује са "ниским интензитетом" (стопа сече је мања од 20% средњег годишњег повећања у оквиру укупне продуктивне шумске површине , И ИЛИ је годишња сеча из укупне производне површине шума мања од 5000 м3, ИЛИ је просечна годишња сеча из укупне производне шуме мања од 5000 м3/годишње током периода важења сертификата, што је потврђено извештајима о сечи и надзорној ревизији.

Поред FSC ФМ стандарда, чланови групе за сертификацију морају такође да буду у складу са захтевима стандарда FSC-СТД-01-003 СЛИМФ критеријуми прихватања, који се може наћи у наставку.

FSC-STD-01-003 V1-0 HR Kriteriji prihvatljivosti za SLIMF
PDF, Size: 1.96MB
FSC-STD-01-003 SLIMF Eligibility Criteria.pdf
PDF, Size: 100.90KB