Високе заштитне вредности

Од ендемских врста до светих места, сва природна станишта – посебно шуме – наслеђују вредности очувања. Ове биолошке, еколошке, друштвене или културне вредности од изузетног значаја познате су као „високе заштитне вредности“ или ВЗВ.

Подршка идентификацији, процени, управљању и праћењу еколошке и културне ВЗВ успостављена је 9. FSC принципом.

Balkan dragonfly

Врсте ВЗВ

Tetrao urogallus

Разноврсност врста

Концентрације биодиверзитета укључујући ендемске врсте и ретке или угрожене врсте које су значајне на глобалном, регионалном или националном нивоу.

Forest in Slovenia

Екосистеми на нивоу пејзажа и мозаици

Нетакнути шумски пејзажи и екосистеми великих пејзажних размера и екосистемски мозаици глобалног, регионалног или националног значаја.

Myriostoma coliforme

Екосистеми и станишта

Ретки или угрожени екосистеми, станишта или рефугија.

Forest river

Критичне услуге екосистема

Основне услуге екосистема у критичним ситуацијама, укључујући заштиту водених површина и контролу ерозије осетљивих земљишта и падина.

Fodder

Потребе заједнице

Места и ресурси од фундаменталног значаја за задовољавање основних потреба локалних заједница или староседелаца утврђених укључивањем ових заједница или староседелаца.

Serbia

Културне вриједности

Места, ресурси, станишта и предели од глобалног или националног културног, археолошког или историјског значаја и/или од критичног културног, еколошког, економског или верског/духовног значаја.

ВЗВ приступ

Користимо ВЗВ приступ – идентификујемо, управљамо и пратимо – у нашим стандардима сертификације (који утичу на шуме или производе са FSC сертификатом) и уопштено као ресурс за планирање очувања. FSC настоји да одржи, унапреди и промовише важност ових вредности.

ВЗВ су применљиви на било коју активност, велику или малу, међутим, обраћање пажње на ВЗВ не значи да морате све да претворите у заштићено подручје. Штавише, неки глобални трговци на мало и банке су интегрисали ВЗВ захтеве у своје политике набавке и улагања.

Процес процене укључује идентификацију ВЗВ-а који могу постојати у шуми. Управљачи шумама морају проценити, како кроз научне процене, тако и кроз сарадњу са погођеним и заинтересованим странама, да ли је ВЗВ заиста присутан у њиховим шумама. Резултати се биљеже и мапирају.

Кључни део ВЗВ-а је обезбеђивање да активности у шумама немају негативан утицај на биодиверзитет – односно разноликост унутар и између врста, и на екосистем у целини, укључујући шуме. За FSC, одржавање и имплементација управљања биодиверзитетом и ВЗВ иду руку под руку.