Шуме у свету

Укупна светска површина шума је 4,06 милијарди хектара (ха), што је 31% укупне површине земљишта. Тропске шуме заузимају највећи део светских шума (45%), затим бореалне (27%), умерене (16%) и суптропске шуме (11%).

Да ли сте знали да се више од половине (54%) светских шума налази у само пет земаља? То су Руска Федерација, Бразил, Канада, Сједињене Америчке Државе и Кина.

Tropical forest
Ivo Gut
 • Water transpiration

  Више од 90% светских шума се природно обнавља

  93% (3,75 милијарди ха) шумске површине широм света чине шуме које се природно обнављају, а 7% (290 милиона ха) је засађено. Површина шума које се природно обнављају смањила се од 1990. године (са опадајућом стопом губитка), али је површина засађених шума порасла за 123 милиона ха. Стопа повећања површине засађених шума је успорила у последњих десет година.

 • Forest plantation

  Плантаже чине око 3% светских шума

  Плантажне шуме покривају око 131 милион ха, што је 3% глобалне шумске површине и 45% укупне површине засађених шума. Највећи удео плантажних шума је у Јужној Америци, где ова врста шума представља 99% укупне површине засађених шума и 2% укупне површине шума. Најмањи удео плантажних шума је у Европи, где оне представљају 6% засађених шумских добара и 0,4% укупних шумских површина.

 • National park

  Више од 700 милиона ха шума налази се у законом заштићеним подручјима

  Процењује се да у заштићеним подручјима у свету има 726 милиона ха шума. Од шест светских региона, Јужна Америка има највећи удео шума у ​​заштићеним подручјима, 31%. Површина шума у ​​заштићеним подручјима глобално се повећала за 191 милион ха од 1990. године, али је стопа годишњег повећања успорила у периоду 2010–2020.

 • Primary forest

  Примарне шуме покривају око 1 милијарду ха

  У свету још увек постоји најмање 1,11 милијарди ха примарних шума – односно шума састављених од аутохтоних врста у којима нема јасно видљивих знакова људског деловања и еколошки процеси нису значајно поремећени. Заједно, три земље – Бразил, Канада и Руска Федерација – садрже више од половине (61%) примарних шума у ​​свету. Површина примарних шума се смањила за 81 милион ха од 1990. године, али је стопа губитка више него преполовљена између 2010. и 2020. године у односу на претходну деценију.

 • Forest management

  Више од 2 милијарде ха шума има планове газдовања шумама

  Већина шума у ​​Европи има планове газдованја; с друге стране, планови газдованја постоје за мање од 25% шума у ​​Африци и мање од 20% у Јужној Америци. Површина шума под плановима газдовања повећава се у свим регионима – глобално се повећала за 233 милиона ха од 2000. године, достигавши 2,05 милијарди ха 2020. године.

 • Forest baby

  Већина светских шума је у јавном власништву, али се удео шума у ​​приватном власништву повећао од 1990. године.

  73% светских шума је у јавном власништву, 22% у приватном власништву, а власништво остатка је категорисано као „непознато” или „друго” (потоње углавном укључује шуме у којима је власништво спорно или у транзицији). Јавно власништво преовлађује у свим регионима и већини подрегиона. Од региона, Океанија, Северна и Централна Америка и Јужна Америка имају највећи удео приватних шума. У свету се од 1990. године смањио удео шума у ​​јавном власништву, док је површина шума у ​​приватном власништву повећана.

 • Tree harvest

  Око 30% свих шума користи се првенствено за производњу

  Око 1,15 милијарди ха шума у ​​свету газдује се првенствено за производњу дрвних и недрвних шумских производа. Поред тога, 749 милиона ха је намењено за вишенаменску употребу, што често укључује и производњу. Широм света, површина шума првенствено намењених производњи је релативно стабилна од 1990. године, али је површина вишенаменских шума смањена за око 71 милион ха.

Да ли желите да сазнате више о светским шумама? Сви наведени подаци преузети су из јавног документа Глобална процена шумских ресурса 2020 (Организација за храну и пољопривреду) који је доступан на линку испод.