Zakonodavstvo EU-a

Zakonodavstvo EU-a igra važnu ulogu u oblikovanju utjecaja gospodarenja šumama i drvoprerađivačke industrije unutar i izvan EU-a, osiguravajući ekološku, gospodarsku i društvenu ravnotežu. Postavlja bitne zahtjeve za kontrolu koja pokreće inovacije, konkurentnost i odgovorno upravljanje resursima u zemljama članicama Europske unije i šire.

eu

Saznajte više o dvije značajne Uredbe EU-a:

Eutr EU

Uredba o drvu

Važni datumi:

Stupanje na snagu: 12. veljače 2010.

Djelomična primjena: 3. ožujka 2013.

Djelomičan kraj primjene: 29. prosinca 2024.

Izvan snage: 31. prosinca 2027.

EUDR EU

Uredba o krčenju šuma

Važni datumi:

Stupanje na snagu: 29. lipnja 2023.

Djelomična primjena: 30. prosinca 2024.