ЕУ законодавство

ЕУ законодавство игра важну улогу у обликовању утицаја газдовања шумама и дрвне индустрије унутар и ван ЕУ-а, осигуравајући еколошку, економску и социјалну равнотежу. Он поставља суштинске захтеве за контролу који покрећу иновације, конкурентност и одговорно управљање ресурсима у државама чланицама Европске уније и шире.

eu

Сазнајте више о две релевантне уредбе ЕУ:

Eutr EU

Уредба о дрву

Важни датуми:
Ступање на снагу: 12. фебруар 2010.
Делимична примена: 03.03.2013.
Делимичан крај применe: 29. децембар 2024. године.
Истиче: 31. децембра 2027.

EUDR EU

Уредба о крчењу шума

Важни датуми:

Ступање на снагу: 29. јун 2023.
Делимична примена: 30. децембар 2024.