Акредитована сертификационa тела

Изаберите земљу да бисте видели листу тренутно активних FSC акредитованих сертификационих тела (припазите на ознаку уз назив која означава врсту FSC сертификата ФМ/ЦоЦ).

Сертификациона тела наведена у наставку заједнички ревидирају више од 1.200 носилаца сертификата и 5 милиона ха сертификованих шумских површина из Адриа-Балкан региона сваке године. Придружите им се данас - изаберите своје сертификационо тело!

Audit Certification body meeting
Checklist

Која је улога сертификационих тела?

Иако FSC поставља политике и стандарде за промовисање одговорног газдовања шумама, FSC не издаје сертификате. Уместо тога, издају их независна сертификациона тела треће стране (СТ).

У зависности од области примене сертификације (газдовање шумама или ланац надзора), СТ ће током процеса који се зове ревизија, верификовати усаглашеност подносиоца захтева са захтевима наведеним у једном или више применљивих FSC нормативних докумената.

Након позитивне одлуке о сертификацији, СТ ће подносиоцу захтева издати FSC сертификат. Ревизија се спроводи једном годишње у циљу одржавања сертификата.

Погледајте листу акредитованих сертификационих тела у

 1. Босни и Херцеговини

  У Босни и Херцеговини можете затражити обе врсте FSC сертификације (сертификација газдовања шумама ФМ и ланца надзора ЦоЦ).

  Буреау Веритас (ЦоЦ)

  Контакт особа: Петер Беле

  Е-маил: peter.bele@bureauveritas.com

  Тел: +386 41 693 885

  Веб сајт: https://www.bureauveritas.si

  Социете Генерале де Сурвеилланце (ФМ, ЦоЦ)

  Контакт особа: Стефан Сотировић

  Е-маилstefan.sotirovic@sgs.com

  Тел: +381 63 698 549

  Соил Ассоциатион (ФМ, ЦоЦ)

  Контакт особа: Анђелко Брнић

  Е-маилabrnic@soilassociation.org

  Тел: +387 63 720 371

  Веб сајтhttps://www.soilassociation.org/certification/forestry/

  ТУВ НОРД Адриатиц д.о.о. (ЦоЦ)

  Контакт особа: Крунослав Бобан

  Е-маилkboban@tuv-nord.com

  Тел: +385 99 4927272

  Веб сајтwww.tuvnord-adriatic.com

  ТУВ Рхеинланд ИнтерЦерт д.о.о. (ЦоЦ)

  Контакт особаИвана Димитријевић

  Е-маил: ivana.dimitrijevic@tuv.com

  Тел: +381 63 657069

  Веб сајтwww.tuvrheinland.rs

 2. Хрватској

  У Хрватској можете затражити обе врсте FSC сертификације (сертификација газдовања шумама ФМ и ланца надзора ЦоЦ).

  Буреау Веритас (ЦоЦ)

  Контакт особа: Петер Беле

  Е-маилpeter.bele@bureauveritas.com

  Тел: +386 41 693 885

  Веб сајтhttps://www.bureauveritas.si

   

  ДНВ АДРИАТИЦА д.о.о. (ЦоЦ)

  Контакт особа: Миљенко Господарић

  Е-маил: miljenko.gospodaric@dnv.com

  Тел: +385 91 610 4578

  СГС Адриатица д.о.о. (ЦоЦ)

  Контакт особа: Драго Гоић

  Е-маил: drago.goic@sgs.com

  Тел: +385 91 142 5949

  Веб сајтhttps://www.sgsgroup.hr

  Соил Ассоциатион (ФМ, ЦоЦ)

  Контакт особа: Анђелко Брнић

  Е-маилabrnic@soilassociation.org

  Тел: +387 63 720 371

  Веб сајтhttps://www.soilassociation.org/certification/forestry/

   

   

  ТУВ НОРД Адриатиц д.о.о. (ЦоЦ)

  Контакт особа: Крунослав Бобан

  Е-маилkboban@tuv-nord.com

  Тел: +385 99 4927272

  Веб сајтwww.tuvnord-adriatic.com

   

  ТУВ СУД Цзецх с.р.о. (ЦоЦ)

  Контакт особа: Андреја Крањц

  Е-маилandreja.kranjc@tuvsud.com

  Тел: +386 41 620 220

  Веб сајтhttp://www.tuv-sud.hr/

  ТУВ Рхеинланд ИнтерЦерт д.о.о. (ЦоЦ)

  Контакт особаИвана Димитријевић

  Е-маил: ivana.dimitrijevic@tuv.com

  Тел: +381 63 657069

  Веб сајтwww.tuvrheinland.rs

   

 3. Црној Гори

  У Црној Гори тренутно можете затражити само FSC сертификацију ланца надзора (ЦоЦ).

  Буреау Веритас (ЦоЦ)

  Контакт особа: Јован Бабић

  Е-маил: jovan.babic@bureauveritas.com

  Тел: +381 60 557 8352

  Веб сајт: www.bureauveritas.rs

  ТУВ НОРД Адриатиц д.о.о. (ЦоЦ)

  Контакт особа: Крунослав Бобан

  Е-маилkboban@tuv-nord.com

  Тел: +385 99 4927272

  Веб сајтwww.tuvnord-adriatic.com

   

  ТУВ Рхеинланд ИнтерЦерт д.о.о. (ЦоЦ)

  Контакт особаИвана Димитријевић

  Е-маил: ivana.dimitrijevic@tuv.com

  Тел: +381 63 657069

  Веб сајтwww.tuvrheinland.rs

   

  Соил Ассоциатион (ФМ, ЦоЦ)

  Контакт особа: Анђелко Брнић

  Е-маилabrnic@soilassociation.org

  Тел: +387 63 720 371

  Веб сајтhttps://www.soilassociation.org/certification/forestry/

   

 4. Северној Македонији

  У Северној Македонији тренутно можете затражити само FSC сертификацију ланца надзора (ЦоЦ).

  Буреау Веритас (ЦоЦ)

  Контакт особа: Јован Бабић

  Е-маилjovan.babic@bureauveritas.com

  Тел: +381 60 557 8352

  Веб сајтwww.bureauveritas.rs

   

  ТУВ Рхеинланд ИнтерЦерт д.о.о. (ЦоЦ)

  Контакт особаИвана Димитријевић

  Е-маил: ivana.dimitrijevic@tuv.com

  Тел: +381 63 657069

  Веб сајтwww.tuvrheinland.rs

   

  Соил Ассоциатион (ФМ, ЦоЦ)

  Контакт особа: Анђелко Брнић

  Е-маилabrnic@soilassociation.org

  Тел: +387 63 720 371

  Веб сајтhttps://www.soilassociation.org/certification/forestry/

   

 5. Србији

  У Србији можете затражити обе врсте FSC сертификације (сертификација газдовања шумама ФМ и ланца надзора ЦоЦ).

  Буреау Веритас (ЦоЦ)

  Контакт особа: Јован Бабић

  Е-маилjovan.babic@bureauveritas.com

  Тел: +381 60 557 8352

  Веб сајтwww.bureauveritas.rs

   

  Рина Сервицес (ЦоЦ)

  Контакт особа: Ралуца ​​Халит

  Е-маилhalit.raluca@rina.org

  Тел: +40 724 456990

  Веб сајтwww.rinaromania.ro

  Социете Генерале де Сурвеилланце (ФМ, ЦоЦ)

  Контакт особа: Стефан Сотировић

  Е-маил: stefan.sotirovic@sgs.com

  Тел: +381 63 698 549

  ТУВ НОРД Адриатиц д.о.о. (ЦоЦ)

  Контакт особа: Крунослав Бобан

  Е-маил: kboban@tuv-nord.com

  Тел: +385 99 4927272

  Веб сајт: www.tuvnord-adriatic.com

  ТУВ Рхеинланд ИнтерЦерт д.о.о. (ЦоЦ)

  Контакт особаИвана Димитријевић

  Е-маил: ivana.dimitrijevic@tuv.com

  Тел: +381 63 657069

  Веб сајтwww.tuvrheinland.rs

   

  Соил Ассоциатион (ФМ, ЦоЦ)

  Контакт особа: Анђелко Брнић

  Е-маилabrnic@soilassociation.org

  Тел: +387 63 720 371

  Веб сајтhttps://www.soilassociation.org/certification/forestry/

   

 6. Словенији

  У Словенији можете затражити обе врсте FSC сертификације (сертификација газдовања шумама ФМ и ланца надзора ЦоЦ).

  Буреау Веритас (ЦоЦ)

  Контакт особа: Петер Беле

  Е-маилpeter.bele@bureauveritas.com

  Тел: +386 41 693 885

  Веб сајтhttps://www.bureauveritas.si

   

  ДНВ АДРИАТИЦА д.о.о. (ЦоЦ)

  Контакт особа: Миљенко Господарић

  Е-маилmiljenko.gospodaric@dnv.com

  Тел: +385 91 610 4578

   

  СГС Адриатица д.о.о. (ЦоЦ)

  Контакт особа: Драго Гоић

  Е-маилdrago.goic@sgs.com

  Тел: +385 91 1425 949

  Веб сајтhttps://www.sgsgroup.hr

  Соил Ассоциатион (ФМ, ЦоЦ)

  Контакт особа: Анђелко Брнић

  Е-маилabrnic@soilassociation.org

  Тел: +387 63 720 371

  Веб сајтhttps://www.soilassociation.org/certification/forestry/

   

  ТУВ НОРД Адриатиц д.о.о. (ЦоЦ)

  Контакт особа: Крунослав Бобан

  Е-маил: kboban@tuv-nord.com

  Тел: +385 99 4927272

  Веб сајт:  www.tuvnord-adriatic.com

  ТУВ СУД Цзецх с.р.о. (ЦоЦ)

  Контакт особа: Андреја Крањц

  Е-маил: andreja.kranjc@tuvsud.com

  Тел: +386 41 620 220

  Веб сајт: http://www.tuv-sud.si

  ТУВ Рхеинланд ИнтерЦерт д.о.о. (ЦоЦ)

  Контакт особаИвана Димитријевић

  Е-маил: ivana.dimitrijevic@tuv.com

  Тел: +381 63 657069

  Веб сајтwww.tuvrheinland.rs

   

ASI

Ассуранце Сервицес Интернатионал (АСИ)

FSC ради са глобалним партнером за акредитацију: Ассуранце Сервицес Интернатионал (АСИ) чија је мисија да осигура кредибилитет добровољних стандарда одрживости. АСИ прати активности сертификационих тела како би се осигурало да се стандарди газдовања шумама правилно примењују на терену.

Многа FSC акредитована тела за сертификацију нуде сертификацију у складу са FSC стандардима широм света. За глобалну листу сертификационих тела, потражите АСИ-јев „Пронађите сертификационо тело“ (изаберите FSC у програмском филтеру).