Политика удруживања

Шуме одржавају живот на земљи и морају бити заштићене. Због тога FSC постоји: FSC пружа решење за одговорно газдовање шумама у које верују невладине организације, потрошачи и предузећа. Политика удруживања је израз вредности које деле појединци и организације удружене са FSC-ом. Она дефинише шест неприхватљивих радњи које удружени појединци и организације и њихове корпоративне групе предузимају да избегавају у сертификованим и несертификованим активностима.

work for us
 • Policy for Association longer shape

  Сврха

  Сврха политике удруживања је да оцрта и дефинише неприхватљиве радње које озбиљно утичу на шуме и људе на терену и које представљају ризик за репутацију када су повезане са FSC. Политика дефинише последице за организације и појединце који су починили одређене неприхватљиве радње и удружени су или желе да буду удружени са FSC-ом. Политика одређује које организације и појединци могу да буду удружени са FSC-ом.

 • Scope people meeting square
  Canva

  Обим

  Политика удруживања се примењује на све удружене појединце, организације и њихове корпоративне групе и на оне који желе да се удруже са FSC-ом (ово укључује носиоце сертификата и међународне чланове).

  Ова политика се примењује на ситуације у којима се дешава или се десио неприхватљив чин. Намера да се упусти у неприхватљив чин није довољна основа за покретање истраге или жалбе. Међутим, намера да се упусти у неприхватљив чин може покренути друге, проактивне мере од странде FSC-а, укључујући прикупљање информација и праћење, како би се осигурало да се неприхватљиви чин не догоди у будућности.

 • Signing a document
  Canva

  Имплементација

  Политика удруживања служи као алат за управљање ризиком за FSC, штитећи кредибилитет и репутацију FSC бренда и организација удружених са FSC-ом. Примјењује се на целе корпоративне групе чак и ако само ограничени дио групе има активан однос са FSC-ом. Сви удружени појединци и предузећа – и њихове корпоративне групе – обавезују се да избегавају учешће у било каквим неприхватљивим радњама, како у сертификованим тако и у несертификованим активностима, потписивањем уговора приликом уласка у FSC систем.

  За спровођење политике удруживања користе се два процедурална документа:

  1. Појединац или организација која жели да се удружи са FSC-ом мора проћи процес скрининга и открити информације у складу са процедуром FSC-PRO-10-004 Захтеви за откривање информација за удруживање са FSC-ом. 
  2. Ако се FSC упозори на потенцијално кршење ове политике, онда ће се применити процедура FSC-ПРО-01-009 Политика за решавање жалби у вези са FSC Политиком удруживања.

Шест неприхватљивих радњи

FSC има за циљ да се удружи са појединцима и организацијама усклађеним са мисијом и вредностима FSC-а и неће дозволити удруживање ако су појединац, организација или њена корпоративна група укључени или су били укључени у следеће неприхватљиве радње:

01Незаконита сеча или незаконита трговина шумским производима
02Кршење обичајних или људских права у сектору шумарства
03Кршење радних права и принципа дефинисаних од стране МОР-а
04Уништавање високих заштитних вредности (ВЗВ) или подручја
05Конверзија природног шумског земљишта
06Употреба генетски модификованих организама у шумарству

01. Незаконита сеча или незаконита трговина шумским производима:

02. Кршење обичајних или људских права у сектору шумарства:

03. Кршење радних права и принципа дефинисаних од стране МОР-а :

04. Уништавање високих заштитних вредности (ВЗВ) или подручја:

05. Конверзија природног шумског земљишта:

06. Употреба генетски модификованих организама у шумарству:

Кључни појмови и често постављана питања

 Удружење: Удружење са FSC-ом се формално успоставља кроз било који од следећих уговорних односа: Уговор о чланству у FSC-у; Уговор о лиценци имаоца FSC сертификата; Уговор о лиценци сертификационог тела; Уговор о партнерству са FSC-ом.

Повезана група: Укупна правна лица са којима је удружена организација повезана у корпоративном односу у којем било која страна контролише учинак друге (нпр. матична или сестринска компанија, подружница, холдинг компанија, заједничко улагање) како је описано у Политици удруживања FSC-ПОЛ-01-004.

Раздруживање: Раскид свих постојећих уговорних односа (чланства и лиценце) између FSC-а и удружене организације (и њених повезаних група). Раздруживање такође спречава улазак у нове уговорне односе са FSC-ом.

Завршетак раздруживања: Раздружена организација може затражити покретање процеса за прекид раздружења подношењем изјаве о заинтересованости FSC-у. Као део овог процеса, за сваку организацију мора се израдити посебан акциони план. Акциони план је оквир и план како поправити, исправити и спречити понављање раније идентификованих кршења политике удруживања FSC-а. Такође укључује и друге мере за изградњу поверења. Раздружење се може отказати тек након испуњења уговорених услова наведених у акционом плану.

 1. Зашто су ове радње неприхватљиве за FSC?

  Our mission is to protect forests for future generations. And our membership is made up of companies striving for environmentally and socially responsible practises – of environmental defenders, trade unions, human rights campaigners and those fighting for indigenous peoples.

  The activities we prohibit are totally opposed to the mission of our organisation and the members who make it. There is no place for this behaviour in FSC, whether activities happen in the forests of a certified forestry company or the non-certified forests of one of their affiliates.

 2. Ко може да изрази забринутост због деструктивних радњи?

  There are no requirements as to who can submit a complaint or raise concerns in the FSC system.

  While anybody may share concerns, the information submitted must include necessary and relevant information and evidence for FSC to take the appropriate action. This required information is noted on the submission forms and processes, and defendants are encouraged to provide as much detailed information as possible so that FSC can make an informed decision as to whether the complaint will be accepted.

  If you are concerned about the activities of an organisation connected to FSC, we want to hear from you. You can submit your complaint (including all the evidence) using the button below.

 3. Ко води истрагу када се износе веродостојне оптужбе?

  FSC assigns an investigation team comprising of experts from the field of allegations. In building an investigation team, each team member is selected and then approved by those raising concerns and the defendant organization to ensure impartiality.

  While not a requirement, the investigation team will typically include experts from the country where wrongdoing is alleged. The investigation team is then not only uniquely qualified through their professional expertise, but also has a greater understanding of the national context.

 4. Ко одлучује да ли организација треба да буде искључена из FSC шеме?

  The investigation team delivers their report to FSC, complete with the evidence and level to which each allegation was verified. This report is presented to the FSC Policy for Association Decision Panel who will assess the conclusions of the investigation. The Panel may decide to recommend that FSC Board of Directors make the decision on excluding organization from the FSC scheme.

 5. Које су последице искључења из FSC шеме?

  Upon being excluded from the FSC scheme the organization’s trademark license agreements are immediately terminated, all certificates are withdrawn and they are blocked from further certification and association such as membership.

  This exclusion extends beyond the organization found to engage in unacceptable activities, applying to any parent, subsidiary or sister company connected by more than 51% ownership. All companies are blocked from any FSC certification until a complete remedy and reform process has been fulfilled and all requirements met.

 6. Могу ли искључене организације поново да уђу у FSC шему?

  Excluded organizations can re-enter the FSC scheme after exhibiting the fulfilment of conditions addressing remedy caused by past harm and reformation. Only after concrete proof that these requirements have been fulfilled can the organizations potentially re-enter the FSC scheme.

Документи

Верзија 2-0 Политике удруживања је тренутно на снази. Верзије 3-0 ће бити на снази од 1. јануара 2023. Претходна верзија политике 2-0 остаје на снази за кршења која су се догодила пре датума ступања на снагу верзије 3-0.

FSC-POL-01-004 EN V2-0 Policy for the Association of Organizations with FSC
PDF, Size: 139.81KB
FSC-POL-01-004 V3-0 EN Policy for Association
PDF, Size: 532.32KB
Brošura Politika udruživanja V3
PDF, Size: 4.24MB