Предности FSC сертификације

Високи стандарди заштите животне средине, слушање и укључивање заинтересованих страна, као и економска одрживост су неке од многих предности које доноси FSC сертификат. У наставку представљамо неке од њих.

Worker wood factory
 • FSC label in a book

  Препознавање бренда

  Према независној студији Глобал Цонсумер Ресеарцх Инсигхтс 2021, FSC је најпоузданија и најпризнатија шема за сертификацију шума на свету за заштиту светских шума.

  56% глобалних потрошача се сећа да је видело ФСЦ ознаку. Ниједна друга тестирана шема сертификације шума није била ни близу.

 • survey

  High satisfaction rate amongst FSC certified companies

  Results from the latest Global Client Survey 2022 show that over 75 per cent of Forest Management and Chain of Custody Certificate Holders and 70 per cent of Promotional Licence Holders are "satisfied" or "very satisfied" with FSC.  

 • Business deal

  Приступ тржиштима

  Многе велике компаније имају политику која фаворизује FSC сертификоване производе. Стандарди зелене градње пружају подстицаје за употребу FSC сертификованих материјала. Потрошачи све више траже FSC сертификоване производе у малопродајним објектима. Многе владе захтевају употребу FSC сертификованих производа као део својих политика зелених јавних набавки. Све већи број земаља и региона – укључујући Европску унију, САД и Аустралију – има законе који забрањују трговину и употребу нелегално посеченог дрвета и производа од дрвета. FSC сертификат се може користити као део вашег система дужне пажње како бисте били у складу са обавезном европском уредбом о дрвету (ЕУТР).

  Компаније које производе FSC сертификоване производе добијају приступ овим и многим другим тржиштима.

 • GA

  Кредибилитет

  FSC је независна организација са чланством организована у друштвене, еколошке и економске коморе које имају једнака овлашћења. Чланови бирају управни одбор и гласају о главним одлукама. Члан FSC може постати свако ко се залаже за одговорно газдовање шумама. Овај отворен и уравнотежен приступ је јединствен за FSC и осигурава заступљеност различитих перспектива у доношењу одлука.

 • Forest manager

  Високи еколошки стандарди

  FSC стандарди газдовања шумама даље регулишу заштиту квалитета воде, забрањују сечу ретких прашума, спречавају губитак природног шумског покривача и забрањују веома опасне хемикалије, што су све јединствени аспекти система. На пример, FSC забрањује употребу атразина, који је иначе легалан у САД, али забрањен у Европи јер се показало да изазива загађење воде и урођене мане. Друге шеме сертификације дозвољавају употребу атразина, укључујући прскање хемикалије из ваздуха.

 • Worker logs forest

  Заштита права радника

  FSC сертификат захтева од компанија да примењују FSC темељне захтеве за рад на своје сертификоване операције. Ови захтеви се односе на:

  1. укидање дечијег рада,
  2. укидање свих облика принудног рада,
  3. отклањање дискриминације при запошљавању и обављању послова, и
  4. поштовање слободе радника и права на удруживање и ефективно признавање права на колективно преговарање.
 • Public consultation

  Ангажовање заједнице

  FSC захтева од управника шума – како на јавном тако и на приватном земљишту – да ангажују чланове локалне заједнице и штите уобичајена права аутохтоних народа, обезбеђујући да њихов глас буде део процеса сертификације и да се адресирају потенцијални утицаји шумских операција. Поред тога, FSC захтева да резултати сертификационих провера буду објављени, чак и на приватним земљиштима, што FSC чини јединственим међу шемама сертификације шума.