Верификација услуга екосистема

Услуге екосистема (УЕ) су користи које људи добијају од природе. Оне су заштићене у шумама са FSC сертификатом – а 2018. године FSC је увео процедуру за доказивање и преношење позитивног утицаја газдовања на услуге екосистема.

Ови доказани позитивни ефекти имају за циљ да олакшају плаћање услуга екосистема, додајући на тај начин пословну вредност онима који одговорно газдују шумама и онима који предузимају мере за очување услуга шумског екосистема.

Hands river water

Врсте услуга екосистема

FSC процес за услуге екосистема је бесплатан алат који подстиче обнову и очување услуга шумског екосистема. Фокусира се на пет врста услуга шумског екосистема.

ES

Нудећи доказе о позитивним утицајима, као и алате за комуникацију и зелени маркетинг, FSC процес за услуге екосистема има за циљ да донесе новчане и неновчане користи онима који активно подржавају одговорно газдовање светским шумама и услугама екосистема.

Користи

Докази о позитивним ефектима

Надовезујући се на постојећу светски познату сертификацију, процес FSC услуга екосистема обезбеђује глобални приступ који носиоци FSC сертификата користе да покажу утицај својих активности газдовања шумама на једну или више услуга екосистема на нивоу шумског подручја. Када управник шуме изврши свих седам корака како би показао позитиван ефекат, то се оцењује од стране сертификационог тела. Добијени позитивни ефекти потврђени од треће стране, који се називају тврдње о екосистемским услугама, могу се користити у промотивне и комуникацијске сврхе, као и за тражење спонзорства.

Да бисте сазнали више, приступите уводном вебинару о FSC процесу за услуге екосистема.

Комуникација: Приче о утицају на шуме

Атрактивне приче о утицају су нова комуникацијска прилика за одређена шумска подручја, наглашавајући њихове јединствене карактеристике и тврдње о услугама екосистема (УЕ), праћене широко признатим FSC заштитним знаковима. И менаџери шума и они који финансијски подржавају заштиту услуга екосистема у шумама са FSC сертификатом могу користити FSC УЕ тврдње да испричају приче о утицају шума, ослањајући се на међународно признато FSC лидерство у решењима за одговорно газдовање шумама.

УЕ широм света

Документи

За више информација о верификацији услуга екосистема и начину коришћења FSC-ПРО-30-006 процедуре за услуге екосистема: Демонстрација утицаја и тржишни алати за ваше сертификовано шумско подручје, погледајте следеће документе или нас контактирајте директно.

FSC-GUI-30-006 - Guidance for Demonstrating Ecosystem Services Impacts
PDF, Size: 7.02MB
FSC-PRO-30-006 EN V1-2.pdf
PDF, Size: 1.03MB