FSC сертификација

FSC је развио добровољну шему сертификације која поставља најбоље праксе за газдовање шумама широм света. Стицањем FSC сертификата, власници и газдинци шума показују да одговорно газдују својим шумама, док компаније показују посвећеност одговорном коришћењу материјала и заштити шума.

Forest in Bosnia and Herzegovina
Bruno Marić

Све више људи занима одакле потичу производи које купују, како се праве и какав утицај имају на свет око себе. Ове информације играју све важнију улогу у потрошачким и пословним одлукама о томе шта да купе. Истовремено, важно је да власници или управници шума или предузећа која производе или продају шумске производе покажу да послују на еколошки, друштвено и економски одговоран начин.

FSC сертификат је дизајниран да помогне: помаже да се осигура да производи са FSC сертификатом потичу из шума којима се одговорно газдује, одговорних извора и ланаца снабдевања.

Сазнајте више о FSC сертификацији

Third-party certification

Сертификација треће стране

FSC не издаје сертификате управницима шума или компанијама, већ их издају независна акредитована сертификациона тела „треће стране“ у име FSC-а.

Deer in Slovenia

Врсте FSC сертификације

Од шума до ланца снабдевања дрвним и недрвним шумским производима, FSC је развио два главна типа сертификације: газдовање шумама и сертификацију ланца надзора.

Worker wood factory

Предности FSC сертификације

Високи стандарди заштите животне средине, слушање и укључивање заинтересованих страна и економска одрживост су неке од предности FSC сертификације.

non-timber products

Шта може бити FSC сертификовано?

У теорији, FSC сертификат се може применити на било који шумски производ. Можда ће вас изненадити колико се различитих производа може направити од шумског материјала.

timber

FSC заштитни знакови и ознаке

Означавање и промовисање FSC заштићеним ознакама истиче постигнућа цертифицираног предузећа у одговорној набавци шумских материјала.