EUDR

EUDR укратко

Стекните основно разумевање нове Уредбе о производима који нису повезани са крчењем шума.

 • Зашто постоји потреба за EUDR-ом?

  ЕУ је главни потрошач робе која је повезана и са крчењем шума и са пропадањем шума, који су главни покретачи климатских промена (11% емисија гасова стаклене баште) и губитка биодиверзитета.

  Овим историјским споразумом, ЕУ жели да смањи свој допринос крчењу шума и на тај начин гарантује својим грађанима да производи које купују неће утицати на светске шуме.

 • Који су циљеви EUDR-а?

  Свеобухватни циљ EUDR-а је да се минимизира допринос ЕУ-а глобалном крчењу шума и пропадању шума. Ово се постиже минимизирањем ризика да производи из ланаца снабдевања који су повезани са крчењем шума или пропадањем шума буду стављени на тржиште ЕУ-а или извезени са њега и стимулисањем тражње и трговине легалним робама и производима и производима „без утицаја на крчење шума“ унутар ЕУ.

 • Шта значи "без утицаја на крчење шума"?

  Према EUDR-у, "без утицаја на крчење шума" значи:

  • да производи од дрвета потичу од дрвета произведеног на земљиштима која нису била предмет крчења шума након 31. децембра 2020. и
  • посебно за производе од дрвета, да је дрво посечено из шуме без изазивања пропадања шума након 31. децембра 2020.
 • Који су важни датуми око EUDR-а?

  6. децембар 2022. – ЕУ је постигла споразум о EUDR-у

  29. јун 2023. – Ступање на снагу

  30. децембар 2024. - Почетак примене Уредбе

  30. јун 2025. – Почетак примене Уредбе за микро и мала предузећа

Вебинари

Нова EUDR уредба директно се примењује на компаније са седиштем у Хрватској и Словенији, али компаније са седиштем у Босни и Херцеговини, Црној Гори, Северној Македонији и Србији, које извозе своју робу на тржиште ЕУ, такође морају обратити пажњу на нове захтеве EUDR-а. Током припремне 2024. године, водимо рачуна да наши комуникациони канали буду отворени и да буду доступне ажурне информације за носиоце FSC сертификата и друге заинтересоване стране. FSC сертификоване и несертификоване компаније из Адриа-Балкан региона су позване да се укључе и науче како FSC сертификација може да подржи њихово пословање како би постигла усклађеност са новом EUDR уредбом.

Наши квартални вебинари ће се одржавати на хрватском језику, међутим пратећи материјал у облику пдф презентације биће подељен са учесницима на хрватском и словеначком језику. Придруживање једном или више вебинара везаних за EUDR је одлична прилика да сазнате више о надолазећим променама и да се укључите у дискусију са другим компанијама из региона.

Овде свакако погледајте и вебинаре које је FSC International (Међународно тајништво FSC-а) већ одржао на енглеском језику.

20. септембра
20. децембра

Време одржавања: 10:00 - 11:00 ЦЕТ

Садржај:

објављујемо ускоро

Време одржавања: 10:00 - 11:00 ЦЕТ

Садржај:

објављујемо ускоро

 

EUDR наспрам EUTR-а

EUDR, са својим главним циљем минимизирања доприноса ЕУ-а глобалном крчењу шума и пропадању шума, је већа и сложенија Уредба у поређењу са EUTR-ом, која има за циљ да спречи продају илегалног дрвета и производа од дрвета на тржишту ЕУ-а.

Нова Уредба о производима који нису повезани са крчењем шума (EUDR) постаје применљива крајем 2024. (средином 2025. за микро и мала предузећа), али не укида EUTR у потпуности до краја 2027. EUDR захтева да дрво и други производи од дрвета (као што је наведено у EUTR-у) ) исечено пре датума ступања на снагу и продато после датума примене мора да буде у складу са Уредбом EUTR 3 године (крај 2027).

Неке од битних разлика између ове две Уредбе приказане су у наставку:

 1. Обим примене

  Релевантна роба

  EUDR: дрво и стока, какао, кафа, палмино уље, гума, соја

  EUTR: дрво

  Релевантни производи од дрвета

  EUDR: прописано EUTR-ом + угаљ, алати, дрвена вуна, књиге и новине, кухињски намештај, ковчези, седишта итд.
  Напомена: Списак свих релевантних производа може се наћи у Анексу И Уредбе EUDR.

  EUTR: производи који садрже папир, картон, дрвена влакна или дрво

  Врсте покривених производа од дрвета

  EUDR: Дрво и други производи који се увозе у ЕУ, производе и конзумирају унутар ЕУ-а и извозе из ЕУ-а.

  EUTR: Дрво и други производи од дрвета који циркулишу на тржишту ЕУ-а, било домаћо или увезени.

 2. Кључни актери

  Привредни субјекти

  EUDR: Свако физичко или правно лице које ставља релевантне производе на тржиште Уније или их извози као део комерцијалне активности.

  EUTR: Компаније (увозници и дрвосече) које стављају дрво и производе од дрвета на тржиште Уније.

  Трговци

  EUDR: Свака особа у ланцу снабдевања, осим привредног субјекта, која ставља релевантне производе на тржиште Уније у току комерцијалне активности.

  EUTR: Компаније које купују или продају дрво или производе од дрвета на унутрашњем тржишту Уније након што су први пут стављени на тржиште.

 3. Захтеви

  Забрана

  EUDR: Стављање на тржиште или стављање на располагање на тржишту релевантне робе и релевантних производа:
  - који су повезани са крчењем шума и пропадањем шума,
  - који нису произведени у складу са релевантним законодавством земље производње,
  - који нису обухваћени изјавом о дужној пажњи је забрањено.

  EUTR: Забрањено је стављање у промет нелегално посеченог дрвета или производа од дрвета.

  Обавезе привредних субјеката

  EUDR: Привредни субјекти морају спровести дужну пажњу пре стављања релевантних производа на тржиште или њиховог извоза користећи и системе и процедуре, и прво морају поднети изјаву о дужној пажњи. Пословни субјекти морају доставити своје податке о дужној пажњи другим пословним субјектима и трговцима даље у ланцу набавке релевантних производа. Сваке године морају да објаве извештај о свом систему дужне пажње.

  EUTR: Пословни субјекти морају показати дужну пажњу када стављају дрво или производе од дрвета на тржиште Уније, користећи и системе и процедуре. Они морају одржавати и редовно процењивати свој систем дужне пажње.

  Изузеће за МСП привредние субјекте

  EUDR: МСП-ови су изузети од:
  - поступати са дужном пажњом када су у питању релевантни производи који су садржани у релевантним производима или су произведени од релевантних производа који су већ прошли дужну пажњу,
  - годишњег јавног извештавања о свом систему дужне пажње.

  EUTR: није применљиво

  Напомена: МСП – микро предузећа и мала и средња предузећа

  Обавезе трговаца

  EUDR: Велики трговци (који не припадају категорији малих и средњих предузећа) подлежу истим захтевима за поступање са дужном пажњом као и велики привредни субјекти (нема више компанија „љуштура“). Сви трговци морају прикупљати и чувати податке од својих добављача и купаца 5 година и сарађивати са надлежним органима.

  EUTR: Чувати евиденцију о куповини и продаји дрвета пет година и стављати је на располагање надлежним органима на захтев.

  Захтеви за информацијама

  EUDR: Као део спровођења дужне пажње, привредни субјекти морају прикупити информације о географској локацији о свим парцелама земљишта на којима је дрво посечено за релевантне производе и датум или период производње. „Геолокација“ означава координате географске ширине и дужине земљишних парцела или обим земљишне парцеле (користећи полигоне).

  EUTR: Трговци морају прикупљати и чувати информације од добављача у целом ланцу снабдевања и од својих купаца. Као део спровођења дужне пажње, привредни субјекти морају да процене сложеност ланца снабдевања дрвом.

 4. Дужна пажња

  Прикупљање информација

  EUDR: Подаци су исти као и за EUTR (понекад са више детаља) и укључују:
  - доказ да релевантна добра нису повезана са крчењем или пропадањем шума,
  - геолокацију свих земљишних парцела на којима је произведена релевантна роба, као и датум или период производње.

  EUTR: Подаци које треба прикупити у вези са производима су:
  - oпис,
  - држава/регион/концесија за сечу,
  - количина,
  - имена и контакт податке добављача и клијената,
  - информације о усклађености и законитости.

  Процена ризика

  EUDR: Процена ризика узима у обзир критеријуме EUTR-а, као и следеће:
  - категорију ризика која је додељена релевантној земљи производње или деловима те земље (видети процену земље – члан 29),
  - постојање шума у ​​земљи производње или у деловима те земље,
  - учесталост крчења или пропадања шума,
  - присуство аутохтоних народа,
  - консултације и сарадња у доброј вери са аутохтоним народима,
  - постојање прописно образложених тврдњи аутохтоних народа заснованих на објективним и проверљивим информацијама о коришћењу или власништву подручја,
  - проблеми у вези са корупцијом или фалсификовањем докумената/података,
  - ризик од мешања производа,
  - закључци са састанака стручних група Комисије,
  - пријаве оправдане забринутости (чл. 31),
  - итд.

  EUTR: Процедуре процене ризика се заснивају на:
  - прикупљеним информацијама,
  - обезбеђивању усклађености са законодавством, као што је сертификација треће стране,
  - распрострањености нелегалне сече или нелегалне праксе,
  - санкцијама (УН, Савет ЕУ),
  - сложености ланца снабдевања.

  Смањење ризика

  EUDR: У случају да ризик није занемарљив, процедуре за смањење ризика могу укључивати:
  - тражење додатних информација, података или докумената,
  - спровођење независног истраживања или ревизије,
  - друге мере у зависности од прикупљених информација,
  - изградња капацитета и улагање.
  Пре стављања производа на тржиште морају постојати провере, мере и процедуре.
  Додатни захтеви важе за привредне субјекте који нису МСП-ови:
  - именовање службеника за праћење усклађености на нивоу менаџмента,
  - независна ревизорска функција за проверу интерних политика, контрола и процедура.
  Одлуке о мерама за смањење ризика документују се, процењују најмање једном годишње и стављају се на располагање надлежним органима на захтев.

  EUTR: У случају да ризик није занемарљив, поступци смањења ризика могу укључивати:
  - тражење додатних података или документације,
  - и/или захтева верификацију треће стране.
  - и/или друге мере према прикупљеним информацијама.

  Поједностављена дужна пажња

  EUDR: За производе који долазе из земаља које су класификоване као нискоризичне (Процена земље – члан 29), омогућена је поједностављена процедура дужне пажње:
  - Прикупљање информација (корак 1),
  - Изузеће од процене и смањења ризика (кораци 2 и 3), након анализе ризика мешања са производима непознатог порекла.

  EUTR: није применљиво

  Процена земаља

  EUDR: Комисија ће извршити процене ризика по земљама (ЕУ и друге земље):
  - Комисија ће објавити листу земаља ниског и високог ризика,
  - резултати ће бити доступни преко „Информационог система“,
  - тростепени систем ће имати следеће категорије ризика: низак, стандардни или висок ризик.

  EUTR: није применљиво

 5. Информациони систем и царинске процедуре

  Информациони систем

  EUDR: Комисија успоставља и одржава информациони систем („регистар“) који омогућава привредним субјектима да поднесу своју изјаву о дужној пажњи и који омогућава проверу већ унетих декларација. Овај регистар ће бити међусобно повезан са царинским органима и биће доступан надлежним органима како би они могли да врше своје провере.

  EUTR: није применљиво

  Царинске процедуре

  EUDR: Биће успостављен споразум између надлежних органа и царинских органа. Царински органи ће морати да провере статус декларације о дужној пажњи пре него што одобре „пуштање у слободан промет“ или извоз.

  EUTR: није применљиво

FSC регулаторни модул

Forest Stewardship Council и Европска унија деле јединствену визију заштите светских шума. Као најкредибилније глобално решење за одговорно газдовање шумама, FSC сертификат већ испуњава бројне захтеве EUDR-а и на много начина превазилази делокруг и амбиције те Уредбе. 

FSC наставља да јача свој систем тако да учесници у целом ланцу снабдевања могу да испуне све аспекте EUDR-а и других релевантних закона о шумарству у Европи и широм света. FSC тренутно спроводи системске промене и развија нове технологије како би помогао компанијама да испуне захтеве EUDR-а.

Од јуна 2024. године, потпуно нови и добровољни FSC регулаторни модул ће обезбедити скуп интегрисаних алата (као што су блоцкцхаин и АПИ технологија или подршка за геолокацију) које компаније у било ком тренутку у ланцу вредности могу да користе да испуне ЕУДР захтеве, као што је обавезна дужна пажња, чак и пре рока за имплементацију у децембру 2024. године.

Желите да сазнате више о нашем предстојећем решењу? Кликните на дугме „FSC Регулаторни модул“ испод да бисте видели како се то може применити на ваше пословање. Погледајте и друге документарне изворе, као што је званични текст Уредбе EUDR, Често постављана питања и још много тога!

Напомена: Иако FSC може помоћи у испуњавању захтева дужне пажње, сертификовање не ослобађа компаније аутоматски од њихових EUDR дужности. Сви релевантни актери морају одиграти своју улогу у борби против крчења шума.

 

Додатни извори

Званични текст Уредбе EUDR

EUDR Regulation (EN)
PDF, Size: 692.99KB
EUDR Uredba (HR)
PDF, Size: 753.66KB
EUDR Uredba (SL)
PDF, Size: 807.20KB

FSC регулаторни модул (није обавезно)

FSC-STD-01-004 FSC Regulatory Module
PDF, Size: 1.02MB
EUDR Requirements FAQ
PDF, Size: 5.08MB

Промене на нивоу FSC система

System-wide changes presented in advice notes
PDF, Size: 415.69KB
Izmjene na razini sustava predstavljene u savjetodavnim napomenama
PDF, Size: 650.42KB

EUDR вебинари

HR_EUDR_webinar_20/03/24
PDF, Size: 35.46MB
SI_EUDR_webinar_20/03/24
PDF, Size: 35.55MB
HR_Blockchain_webinar_20/06/24
PDF, Size: 15.72MB
SI_Blockchain_webinar_20/06/24
PDF, Size: 15.71MB