Сертификација газдовања шумама

FSC сертификат за газдовање шумама (ФМ) потврђује да се шумом газдује на начин који чува биолошки диверзитет и користи животима локалног становништва и радника, истовремено осигуравајући економску одрживост.

Кликните овде да сазнате како ваша шума може да добије FSC ФМ сертификат!

Forest manager
Forest manager

FSC принципи и критеријуми

Постоји десет принципа којих се свака шумарска операција мора придржавати пре него што добије FSC сертификат за газдовање шумама. Ови принципи покривају широк спектар питања, од одржавања високих заштитних вредности до односа у заједници и права радника, као и праћења еколошких и друштвених утицаја газдовања шумама.

FSC такође обезбеђује скуп критеријума који се односе на сваки принцип како би обезбедио практичне начине да се утврди да ли се они поштују.

Наши принципи су развијени да буду применљиви широм света и релевантни за све врсте шумских екосистема, као и за широк спектар културних, политичких и правних окружења.

Forest managers workers
Canva

Стандарди за газдовање шумама

FSC принципи и критеријуми су уграђени у FSC стандарде за газдовање шумама. Групе за развој стандарда са балансираним коморама (СДГ) прилагођавају међународне генеричке индикаторе на регионалном или националном нивоу да одражавају различите правне, друштвене и географске услове шума у ​​различитим деловима света. Резултирајућа адаптација је укључена у национални стандард за газдовање шумама.

Важећи национални (или привремени) стандард за газдовање шумама је први корак ка FSC сертификованој шуми.

Погледајте стандарде за газдовање шумама развијене за земље Адриа-Балкан региона!

Deer in Slovenia
Marjan Artnak

Високе заштитне вредности

Разне биолошке, еколошке, друштвене или културне вредности од изузетног значаја познате су као високе заштитне вредности (ВЗВ). У шуми са FSC сертификатом, оне морају бити посебно идентификоване, процењене, управљане и праћене. Постоји 6 врста ВЗВ-а:

1) Разноврсност врста
2) Екосистеми на нивоу предела и мозаика.
3) Екосистеми и станишта
4) Критичне услуге екосистема
5) Потребе заједнице
6) Културне вредности

Hands river water

Верификација услуга екосистема

Услуге екосистема су користи које људи добијају од природе. Вредне екосистемске услуге су заштићене у шумама са FSC сертификатом – а 2018. године FSC је увео процес за демонстрирање и преношење позитивног утицаја одговорног газдовања шумама на услуге екосистема.

Ови доказани позитивни утицаји имају за циљ да олакшају плаћање услуга екосистема и омогуће приступ другим бенефицијама, додајући на тај начин пословну вредност онима који одговорно газдују шумама и онима који предузимају мере за очување услуга шумског екосистема.

Forest manager

Групна и SLIMF сертификација

Носиоци FSC сертификата такође могу да се удруже како би формирали групну шему сертификације и поделили своје напоре у планирању газдовања шумама, сечи, праћењу и маркетингу својих производа. Групна сертификација олакшава, посебно власницима малих шума, добијање FSC сертификата, јер омогућава члановима групе да поделе трошкове и терет примене и одржавања FSC сертификата.

Мале шуме и шуме којима се газдује ниским интензитетом (СЛИМФ) квалификују се за поједностављене захтеве и процедуре ревизије које смањују трошкове и напоре везане за сертификацију.

Forest in Bosnia and Herzegovina
Bruno Marić

Кораци до ФМ сертификације

Да би постали носилац FSC ФМ сертификата, компаније за газдовање шумама морају испунити захтеве једног или више примењивих ФМ стандарда дефинисаних од стране FSC.

Пратите предложених 6 корака и придружите се другим компанијама за газдовање шумама које већ одговорно газдују са више од 5 милиона ха шума широм Адриа-Балкан региона.