Економски исплативо

Економски исплативо газдовање шумама значи да су операције у шумама структуриране и да се њима управља тако да буду довољно профитабилне, без стварања финансијске добити на штету шумских ресурса, екосистема или погођених заједница.

Forest worker helmet
Factory furniture worker

Подршка ланцима вредности

Шума којом се одговорно газдује је обновљив извор шумског материјала. Ови материјали подржавају зелене ланце вредности као што су намештај, папир, пелети, плута итд.

foresters standing together in a group on trail in the forest

Подстицање дугорочних инвестиција

Одговорно газдовање шумама захтева дугорочне планове газдовања шумама (обично 10-15 година), што заузврат омогућава дугорочна улагања.

Income

Обезбеђивање стабилног прихода

Одговорно газдовање шумама значи да шуме расту и унапређују се, што последично обезбеђује приход од шумарске делатности.