Стандарди за газдовање шумама

Као предуслов за одговорно газдовање шумама у складу са FSC принципима, FSC стандарди за газдовање шумама (FSC ФМ) помажу да се заувек обезбеди да се шумама газдује узимајући у обзир еколошке, друштвене и економске факторе за све.

У наставку погледајте FSC ФМ стандарде земаља Адриа-Балкан региона!

Forest managers workers
Canva
Forest in Slovenia 2
Vasja Marinč, FSC-certified forest in Slovenia

FSC ФМ стандарди покривају више од 5 милиона ха шума у ​​Адриа-Балкан региону

Са више од 5 милиона хектара шумских површина уАдриа-Балкан региону се одговорно газдује у складу са локално прилагођеним FSC стандардима за газдовање шумама.

Важеће FSC ФМ стандарде може развити или национална група за развој стандарда (ГРС) (нпр. у Босни и Херцеговини) или акредитована сертификациона тела када локална ГРС група није формирана (нпр. у Хрватској, Словенији или Србији).

Преузмите FSC ФМ стандард за

Босну и Херцеговину

FSC-STD-BiH FSC norma za održivo gospodarenje šumama u Bosni i Hercegovini
PDF, Size: 2.39MB

Хрватску

FSC-STD-HRV-01-2020 V1-0 CRO Privremena nacionalna norma Hrvatske
PDF, Size: 1.37MB

Србију

FSC-STD-SRB-01-2023_EN The FSC Interim Forest Stewardship Standard for Serbia
PDF, Size: 1.57MB

Словенију

FSC-STD-SVN-01-2023 EN The FSC Interim Forest Stewardship Standard for Slovenia
PDF, Size: 1.72MB