Контролисано дрво

Контролисано дрво је несертификовани материјал из прихватљивих извора који се може мешати са FSC сертификованим материјалом у производима који носе ознаку FSC Мешавина.

То је први корак ка побољшању газдовања шумама јер поставља ограничења за набавку дрвета без FSC сертификата.

Controlled wood large image

Често постављана питања

 1. Зашто FSC дозвољава контролисано дрво?

  Захтеви за FSC сертификацију газдовања шумама могу бити изазов за имплементацију за управнике шума. Понуда сертификованог дрвета је често недовољна да задовољи потражњу. Дакле, FSC омогућава компанијама куповину контролисаног дрвета које чини ограничени проценат (до 30%) у укупном произведеном производу. Контролисано дрво представља прихватљиву опцију за оне компаније које не могу саме да набаве довољну количину FSC сертификованог материјала, како би и даље својим потрошачима понудиле могућност куповине производа из сертификованих и контролисаних извора.

 2. Како могу добити контролисано дрво?

  FSC је развио стандард FSC-СТД-40-005 Захтеви за набавку FSC контролисаног дрвета, који треба да спроводу сертификоване компаније које желе да набаве контролисано дрво.

  FSC стандард за контролисано дрво захтева од носилаца сертификата да користе контролисано дрво да смање ризик употребе производа од дрвета из непожељних извора у FSC сертификованим производима. Ублажавање се мора применити када је ризик набавке из несертификованих шума већи од „ниског“ (процењено у FSC документу о националној процени ризика). 

  Другим речима, према FSC стандарду за контролисано дрво, компаније морају да се обавежу да ће своје сировине набављати из нискоризичних извора, што искључује пет неприхватљивих категорија:

  1) бесправно посечене шуме,
  2) шуме које су посечене кршењем традиционалних и грађанских права,
  3) шуме у којима су газдовањем угрожене високе заштитне вредности,
  4) природне шуме које су претворене у нешумске намене и
  5) шуме са генетски модификованим стаблима.

   

 3. Шта је FSC национална процена ризика?

  FSC Национална процена ризика (НПР) је документ у којем сертификоване компаније које желе да набаве контролисано дрво могу пронаћи процену ризика набавке материјала из неприхватљивих извора у одређеној земљи, развијену према документу FSC-ПРО-60-002 В0-3 Развој и одобрење FSC националних процена ризика.

  Ова процена ризика ће се користити приликом примене FSC стандарда за контролисано дрво.

  Тренутно су развијени НПР у Адриа-Балкан региону за набавку контролисаног дрвета из Словеније и Хрватске. Ове две процене ризика можете пронаћи у наставку.

FSC платформа за процену ризика

Ова платформа пружа поједностављен преглед садржаја свих 60 FSC процена ризика које се могу користити при примени стандарда FSC-СТД-40-005 Захтеви за набавку FSC контролисаног дрвета. На овој платформи можете пронаћи сажетке описа ризика и прецизне мере контроле садржане у оригиналним проценама ризика. Ове информације су дате са намером да буду доступније власницима сертификата и сертификационим телима.