Главне претње шумама

Шуме одржавају живот, а опстанак свих врста је директно повезан са здравим шумама. Али шуме су угрожене, а климатске промене погоршавају неке од типичних ефеката шумских претњи. Најчешће претње шумама укључују крчење шума, деградацију шума и нелегалне активности у шумарству.

Forest fire

Три главне претње шумама

Deforestation

Крчење шума је претварање шумског земљишта у друге сврхе. Главни узрок крчења шума је пољопривреда. Проблем крчења шума је од посебног значаја у тропским шумама јер су ове шуме дом великом делу светског биодиверзитета.

Illegal harvesting

Илегалне активности у шумарству су све илегалне радње које се односе на шумске екосистеме, индустрије повезане са шумама и дрвне и недрвне шумске производе. Оне смањују приходе локалних заједница, стварају циклус лошег управљања, доприносе крчењу шума великих размера и уништавању биодиверзитета, повећавају ризик од шумских пожара и нарушавају тржишта шумских производа.