FSC У Србији

Највећа држава у региону, Србија је пуна великих изненађења! На пример, Србија са 1,5 милиона хектара има највећу површину изданачких шума у ​​Адриа-Балкан региону.

Да ли сте знали да једини FSC сертификован мед на свету потиче из прелепих шума Србије?

Укратко: 1 милион ха сертификованих шума и 271 сертификованих предузећа
Serbia (bigger image)
 • Serbia forest water

  38% укупне шумске површине има FSC сертификат

  Према Националној инвентури шума Републике Србије, укупна површина шума износи 2,6 милиона ха, од чега шуме (високе и изданачке шуме) чине 2,3 милиона ха (тј. 85%), док остатак шумских  површина покрива преосталих 15%.

  1 милиона ха различитих врста шума у ​​Србији има FSC сертификат, што обезбеђује и доказује одговорно газдовање шумама, у складу са 10 FSC принципа.

  Certified forest area Serbia

 • Forest in Serbia mountains green

  Држава одговорно газдује шумама са FSC сертификатом

  Власништво над шумама и одговорности за газдовање шумама у Србији равномерно су распоређени између државе (53%) и приватних власника шума (47%). Све сертификоване шумске површине у Србији су у државном власништву, и заиста, већина државних шума у ​​Србији има FSC сертификат. 

  О шумама са FSC сертификатом брину се два јавна предузећа за газдовање шумама:

 • Myriostoma coliforme
  Myriostoma coliforme

  35% сертификованих шумских површина су шуме високе заштитне вредности

  Високе заштитне вредности (ВЗВ) су биолошке, еколошке, друштвене или културне вредности од изузетног значаја које се налазе у шумама. FSC захтева да управитељи шума одржавају и/или побољшавају ВЗВ у својим шумама користећи приступ предострожности. 

  Србија, са својим богатим природним и културним наслеђем, представља један од значајних центара биолошке и геолошке разноврсности у Европи, где се смењују готово сви зонални типови климе, земљишта и биома Европе.

  Неки од многих ВЗВ-а у шумама Србије су:

  • заштићени предели (нпр. Авала) и станишта (нпр. печурке Ада Циганлија Myriostoma coliforme)
  • састојине семена које садрже локално вредан генетски фонд
  • строги резерват природе
  • паркови природе
  • споменици природе
  • регионални паркови природе
  • ловишта и мријестилишта рибе
 • Factory workers

  Више од 250 предузећа производи или продаје FSC сертификоване производе

  Постоји преко 250 предузећа из Србије које имају FSC сертификат. То значи да набављају шумски материјал из FSC сертификованих шума и других контролисаних извора, чиме се обезбеђује одговорно газдовање шумама и коришћење шумског материјала.

  Више од половине сертификованих предузећа су прерађивачи (примарни и секундарни), а трећина сертификованих предузећа првенствено тргује материјалима и производима са FSC сертификатом.

  Овде пронађите FSC сертификована предузећа из Србије.

  CoC structure Serbia

 • Solid wood

  Пуно дрво је најчешћи производ са FSC сертификатом у Србији

  Пуно дрво је израз који се често користи за разликовање обичног дрвета од конструисаног дрвета. Док је пуно дрво потпуно истог састава, конструисани производи од дрвета се праве спајањем дрвених влакана, других влакана или фурнира помоћу лепкова у композитни материјал.

  Што се тиче различитих шумских материјала, 4 од 10 FSC сертификованих предузећа из Србије прерађују или продају пуно дрво (резано, ољуштено), док 2 од 10 FSC сертификованих предузећа прерађује или продаје унутрашњи намештај или необрађено дрво (обловина, огревно дрво или грање).

  Serbia companies analysis