Еколошки прихватљиво

Еколошки прихватљиво газдовање шумама осигурава да производња дрвних и недрвних производа и других услуга екосистема одржава биодиверзитет шума, продуктивност и еколошке процесе.

Forest management
CO2

Ублажавање климатских промена

Шуме играју кључну улогу у секвестрацији угљен-диоксида (ЦО2) и складиштењу угљеника у земљишту и биомаси. Што више шума расте, то се више угљеника уклања из атмосфере.

Erosion regulation

Спречавање ерозије земљишта

Користећи своје круне за заштиту од директног удара и сидрење тла снажним кореновим системом, дрвеће је од суштинског значаја за спречавање ерозије тла.

Flood

Смањење поплава

Дрвеће смањује количину отицања делујући као природна баријера за водене токове и вода се спорије испушта у водена тела.

Cordulegaster heros

Смањење губитка биодиверзитета

Обезбеђујући витална станишта за већину копнених врста, шуме обезбеђују услове за живот безбројним животињама и биљкама.

Wind

Побољшање квалитета ваздуха

Дрвеће може побољшати квалитет ваздуха тако што производи кисеоник као резултат фотосинтезе и хвата и смањује загађиваче ваздуха.

Forest stream

Побољшање квалитета воде

Дрвеће се понаша као природни сунђери, сакупљајући и филтрирајући падавине и полако их испуштајући у потоке и реке – оно је најефикаснији покривач замљишта за одржавање квалитета воде.